Emne

naturvidenskab

Menneskets nye tid

Det afgørende er, om denne begrebsdannelse - i tide - når længere end til det famlende og usikre og kan blive afsæt for konkret politik, konkret økonomi og konkret adfærd med nyt indhold og nye mål

De to kulturer

En særlig variant af kulturkampen udspiller sig mellem to vidt forskellige opfattelser af, hvordan den offentlige sektor skal styres og ledes

Farmaceuter frygter nedlæggelse

Hvis Københavns Universitet følger rådene fra tre internationale eksperter, skal kemiforskningen samles i et nyoprettet superinstitut, der vil blive et af de største i Europa

VK prioriterer ikke forskning

Der skal gang i forskningen, mener Britta Thomsen. Danmark bruger langt færre af sine forskningsmidler på teknik og naturvidenskab end toppen af OECD

Hvorfor er det så svært for Ole Sohn

At godkende naturens egne grænser?

Mennesket ved en korsvej

Mellem teknoti og taknemlighed

Naturen kan blive taber ved opslitning af miljøinstitut

Naturen og miljøet risikerer at komme til at bøde for, at den samlede ekspertise i Danmarks Miljøundersøgelser nu bliver splittet op på flere enheder på Aarhus Universitet, mener Danmarks Naturfredningsforening. AU's ledelse er lodret uenig

Naturvidenskab fyrer forskere og ansætter chefer

Efter to fyringsrunder blandt forskerne på Naturvidenskab på Københavns Universitet skal fakultetet nu have fire nye administrations-chefer. Naturvidenskab har allerede fordoblet forbruget på ledelse og administration på fire år

Når frihed bare er et andet ord

- for ikke at have noget at miste

Er skurken virkelig USA?

Og mig, sagde hunden...!

Sider

Mest læste

  1. Fra flere sider hævdes det i disse år, at verden omkring os indeholder forskellige former for naturvidenskabelige beviser på Guds eksistens. Men beviserne holder ikke til en kritisk revision. Tværtimod indeholder naturen nærmere beviser på, at Gud ikke findes
  2. Der er intet i islam, som på forhånd gør den mindre modtagelig for liberale ideer, end kristendommen. Det var araberne, der lærte europæerne at tænke logisk, respektere andre religioner, bruge kronometrisk tid, drikke kaffe og værdsætte markedsøkonomien
  3. Der er i dag 200 år siden, den måske væsentligste moderne filosof, Immanuel Kant, døde. Filosoffen Thomas Schwarz Wentzer skriver her et essay om filosoffen og hans dødsdag
  4. Det populære begreb 'biopolitik' bliver analyseret og afklaret i en lille oplysende bog af sociologen Thomas Lemke
  5. Den kontroversielle fertilitetslæge, Dr. Zavos har brudt alle tabuer og overført klonede menneskefostre til kvinders livmødre - dog uden at opnå en vellykket graviditet. Men det er kun et spørgsmål om tid, siger han
  6. Islam udfordres af den vestlige verdens rationalitet. Reformister og fundamentalister giver forskellige svar. Størst problem volder de humane videnskaber TRO & TVIVL Inden for de sidste to-tre årtier er muslimsk fundamentalisme blevet et stadig mere synligt fænomen...
  7. Kan erhvervede egenskaber nedarves og jøder føle fædrelandskærlighed? Ny phd.-afhandling udlægger udviklingen fra samfundskrop til egenkrop
  8. De store ph.d.-optag har sænket niveauet markant for, hvem der kan få en ph.d.-grad. På nogle fag er det helt ned til hver tredje kandidat, der får et ph.d.-stipendiat, og det er gået ud over kvaliteten, lyder kritikken fra flere ph.d.-vejledere