Emne

New Public Management

DR gør det ikke nemmere at være ledig

På baggrund af programmet konkluderer DR indirekte, at arbejdsløse er kalkulerende og vælger job ud fra, hvor meget det giver i løn, sammenlignet med hvad man kan få på dagpenge. Det er sprit på et mediebål, som allerede brænder stærkt. Ifølge en undersøgelse foretaget af tænketanken Cevea har den måde, medierne forholder sig til de ledige på, ændret sig markant i løbet af de seneste 20 år. Hvor ledigheden tilbage i 1993 primært blev tillagt samfundsstrukturer, er det altså i dag den enkelte ledige, der får skylden for sin situation.

SR-regeringens brudte løfter indfries i Sverige

Den rød-grønne regering i Sverige gør op med det bureaukratiske ’new public management’-system i den offentlige sektor, og skaber dermed en skarp kontrast til den danske SR-regerings uforløste ambitioner om en såkaldt ‘tillidsreform’

Barnet i systemets tjeneste

Måleiveren forplanter sig fra skolen ned i vuggestuen og videre til forældrene. Nogle steder bliver de ligefrem bedt om at vurdere deres børn efter kontrolskemaer. Resultatet er en begyndende udhulning af forældrerollen og børn, der styres af en ydre kontrol i stedet for at udvikle en indre målestok

Endnu flere kolde hænder

Som socialpædagog ved jeg, hvad New Public Managements indtog har gjort ved den offentlige sektor. På min arbejdsplads i et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede i København bliver jeg og mine kolleger uafbrudt bombarderet med nye tiltag fra Socialforvaltningen

Danmark er blevet konservativt

Nødvendighedens politik kalder regeringen sin reformiver. Men man tager fejl, hvis man tror, at dansk politik styres af ideologiløse nyttekalkuler. Reelt er der tale om en stor sejr til konservatismen

Den nye Gud

Tidligere lagde vi fremtiden i hænderne på Gud, traditionen eller historien. I dag har vi ophøjet evaluering og evidensstudier til livets vejviserer. Måske koster det os muligheden for mere demokratiske bud på, hvordan vi hver især og sammen organiserer vores fremtid

Bureaukraterne boltrer sig

Det er føget med floskler som: ’Performance measurement’, ’lean-rationalisering’, ’benchmarking’ og ’beyond strategic vision’. Alt mens offentlige lederlønninger er skudt i vejret

Fremtidens velfærdsløft

For nylig indløb ansøgningerne til kvote 2-optaget på de videregående uddannelser

Den stupide målemani

Jo mere man koncentrerer sig om målopfyldelse, jo mere fjerner man de offentligt ansattes personlige ansvarsfølelse for formålet med deres arbejde

Man kan ikke måle sig til kvalitet

25 år med liberalisering, markedsgørelse og kontraktstyring har ikke givet mere kvalitet eller bedre service i den offentlige sektor

Sider

Mest læste

  1. Fejlfri er den ikke, konkurrencestaten, men den konstante kritik af den truer velfærdsprojektet og nærer populismen, lyder det fra professor emeritus Ove K. Pedersen i ny bog. Han håber, at den politiske midte nu vil tage sig sammen og formulere den ideologi, som konkurrencestaten altid har manglet
  2. New public management, der er designet til at beskytte velfærdsstaten. Stråmænd, der vil stjæle til den rigeste procent. Og liberale, der bare vil have deres frihed. På venstrefløjen kaldes alt, hvad der anses for at være ondt, neoliberalt
  3. New Public Management er dehumaniserende. For når tal og golde termer erstatter ord om mennesker, forsvinder de etiske håndbremser, som lægen, hjemmehjælperen eller sygeplejersken pr. instinkt er udstyret med, siger professor Steen Wackerhausen
  4. Det er urimeligt, når Ove Kaj Pedersen peger fingre ad de offentligt ansatte for ikke konstruktivt at have taget del i udviklingen af en effektiv offentlig sektor. Hele hensigten med ’New Public Management’-reformerne var jo netop at stække deres indflydelse
  5. Tidligere lagde vi fremtiden i hænderne på Gud, traditionen eller historien. I dag har vi ophøjet evaluering og evidensstudier til livets vejviserer. Måske koster det os muligheden for mere demokratiske bud på, hvordan vi hver især og sammen organiserer vores fremtid
  6. Velfærdsstaten har brug for de offentligt ansattes input, når et nyt styringsparadigme skal udvikles. Især når det gælder, hvilken effekt deres arbejde rent faktisk har på en patient eller en klient
  7. Som en af NPM-regimets højst placerede embedsmænd vil Adam Wolf gøre op med mistillid, kontrol og registrering i sygehusvæsenet. En ny styringsform, der ikke måler på produktion, men på om borgerne bliver mere raske, er allerede ved at erstatte det forhadte NPM, lyder det fra direktøren for Danske Regioner
  8. Som hospitalssygeplejerske er Marie Møllenborg førstehåndsvidne til, hvordan konkurrencestaten, som professor Ove K. Pedersen er aktuel med en ny bog om, ændrer den offentlige sektor. Men målstyringen og sparekravene viser manglende forståelse for hendes faglighed, mener hun