Emne

nydanskere

Artikler
Leder
30. september 2022

Tobias Rahim viser vejen mod et nyt maskulinitetsideal

Populærkulturen leverer på godt og ondt roller, som vi spejler os i. Og hvis unge mænd og drenge skal stå ved deres egen skrøbelighed, er det vigtigt, at der findes kunstnere som Tobias Rahim, som går forrest og viser, at den slags ikke bør gemmes væk eller afvises som umandigt
Selvfølgelig græder drenge og mænd, men med Tobias Rahim har navnlig de unge også fået et mainstreamikon, som de kan se sig selv i.
Uddannelse
6. juli 2022

Ikkevestlige nydanskere uddanner sig i stadigt højere grad – men går uden om erhvervsuddannelserne

Uddannelsesgabet mellem ikkevestlige indvandrere og efterkommere og etnisk danske unge er blevet markant mindre de seneste ti år.
Mange af de mekanismer, der gør, at etnisk danske kvinder uddanner sig mere end etnisk danske mænd, fremstår forstærket blandt nydanske grupper, siger seniorforsker Jens-Peter Thomsen fra VIVE.
Skam
19. februar 2021

Hashtagget #deldinskam skal hjælpe særligt nydanske kvinder til at slippe skammen

Frem mod kvindernes kampdag skal en kampagne på de sociale medier give kvinder, og især nydanske kvinder, modet til at dele historier om, hvordan skam har fyldt i deres liv
Når skammen bliver italesat, bliver det ikke kun nemmere at erkende, at den er der, men også at finde styrke til at bearbejde den og med tiden slippe den, siger Nilgün Erdem, der er en af initiativtagerne bag kampagnen #deldinskam.
Læserbrev
20. februar 2018

Singh lærer ikke dansk på sit arbejde

Regeringen har vedtaget at indføre brugerbetaling på danskundervisning på 2.000 kroner pr. modul, hvilket presser mange nydanskere økonomisk og kan føre til dårlig integration.
Interview
9. august 2017

Minoritetsbørn får flere tæsk i opdragelsen, fordi de lever under en anden familieform end etniske danskere

Når etniske danskere kun sjældent bruger vold i børneopdragelsen, er det resultat af årtiers udvikling i synet på opdragelse. Berøringsangst har afholdt danskerne fra at påvirke nydanskere til ikke at bruge vold, vurderer eksperter
At vold er mere udbredt i opdragelsen blandt etniske minoriteter, kommer ikke bag på eksperterne. At færre etnisk danske forældre slår deres børn, beror på en årelang udvikling i retning af et mere individorienteret syn på børneopdragelse
Læserbrev
21. september 2016
Nyhed
8. oktober 2015

Flere homoseksuelle nydanskere springer ud

Mange homoseksuelle med minoritetsetnisk baggrund oplever trusler, vold og overvågning fra familie og omgangskreds. Alligevel står stadig flere ved deres seksualitet, fortæller kilder i og omkring miljøet
Mange homoseksuelle med minoritetsetnisk baggrund oplever trusler, vold og overvågning fra familie og omgangskreds. Alligevel står stadig flere ved deres seksualitet, fortæller kilder i og omkring miljøet
Kronik
30. januar 2015

Folkeskolen er Danmarks vigtigste integrationsprojekt

Folkeskolen er vigtig, hvis de kommende generationer af indvandrere skal forstå, at den danske nation er andet og mere end Ekstra Bladets Nationen. Der er ingen bedre vej til det danske fællesskab end at spille bordfodbold i frikvarteret med Zahra, Ahmed, Magnus og Amalie
’Min omgangskreds forsikrer mig om, at nogle mennesker er hævet over den trendy muslim-bashing, men jeg ville højst sandsynligt ikke have haft et normalt venskab med dem, hvis jeg ikke havde haft etnisk danske venner fra begyndelsen af folkeskolen,’ skriver dagens kronikør, Sadeq Alwan.
Kronik
16. januar 2014

Social kontrol spreder sig

Den sociale kontrol, politikerne og velmenende meningsdannere udøver ved at sætte normer op for, hvordan vi unge danskere med ikkevestlig baggrund bør leve vores liv, kan være lige så ødelæggende som vores forældres generations sociale kontrol. Det er forbløffende, at menings-dannernes normer forklares som frigørende, mens forældrenes ses som frihedsberøvende
’Med min beslutning om at flytte hjemmefra, selv om det stred imod normerne, har jeg frigjort mig fra nogle af de begrænsende normer, der formede mit liv, indtil jeg sagde fra. Og i dag vil jeg ikke tillade, at hverken politikere, meningsdannere eller andre velmenende folk dikterer nye normer for, hvordan jeg skal leve mit private liv,’ skriver Fatima Hachem.
Klumme
28. december 2013

Jagtsæson

Regeringens reformamok har fjernet udlændinge fra dagsordenen. Til gengæld har 2013 været én lang jagtsæson på Danmarks nye ’perkere’: de stadig flere arbejdsløse, som er blevet politikernes prygelknaber

Sider