Emne

økonomisk union

Union uden politisk styring

Med de nye udvidelser af Den Europæiske Centralbanks beføjelser tager EU endnu et skridt i retning af at skrue op for institutionernes magt uden at have den politiske overbygning på plads. Men ved at udskyde den politiske diskussion til fordel for økonomiske hastetiltag gentager unionen ifølge kritikere en mangeårig tendens til at gemme de politiske diskussioner om projektet væk fra befolkningerne

EU-projektet står ved en skillevej

Den økonomiske krise har tvunget EU ind i en ny fase i unionens integrationshistorie, mener eksperter

Det er sund fornuft at Danmark står uden for euroen

Nogle påstår, at den græske krise ville have været meget værre uden euroen. Det er ikke rigtigt. Havde Grækenland stået uden for euroen, ville problemerne ikke være kommet så vidt, som de er i dag

Enigheden der blev væk

Den økonomiske krise i 1930'erne betød, at landene begyndte at tænke mere på sig selv. Og de opsagde derfor samarbejdet.Det samme skete i Skandinavien. Sverige, Danmark og Norge stod sammen i Den Skandinaviske Møntunion. Da krisen kom, gik de hver til sit

For 60 år siden fik USA og zionismen ødelagt Palæstina

60 år efter tilblivelsen af FN's generalforsamlingsresolution 181 af 29. november 1947, der omhandler delingen af Palæstina, er det vigtigt at berette om processen. Planen kom ikke kun til at berøre de to parter, men blev et kim til ufred i hele regionen frem til i dag

EU skal fremad - med eftertanke

Selvfølgelig er forfatningen ikke død. Ratifikationerne fortsætter som planlagt. Hvis et eller flere lande ikke har ratificeret inden november næste år, tager vi det op igen, lyder meldingerne fra Bruxelles. Men analytikerne tvivler

Fort Europa

Hvis ikke dagens politiske ledere tør gå forrest og vise den politiske vilje til at overgive national suverænitet og magt til Unionen og skabe fælles EU-standarder, så vil Fort Europa - denne kliche fra venstrefløjens EU-modstand i 1970'erne - måske endelig komme til sin ret, men med modsat fortegn. For det vil ikke være de stakkels fattige på den anden side af fortets mur, der vil lide i det lange løb. Det er de europæere, som vil se monopoldannelser og manglende dynamik i deres egne samfundsøkonomier, der vil ende som taberne, mens væksten vil skabes i regioner uden for EU

Hellere vold end det frie ord

Advokaten, der forfølger Orhan Pamuk, forsvarer voldelige demonstrationer, men angriber tyrkiske intellektuelles kritik af Tyrkiet. Han mener, at Europa i praksis støtter hans sag

Israels skrøbelige legitimitet

Så længe Israels legitimitet er så skrøbelig som i dag, hviler dets eksistens hovedsagelig på dets egen og USA's militære overlegenhed og arabernes svaghed. Israel vil ikke i længden kunne bygge sin eksistens herpå

De flinkes klub får brug for en dørmand

Tyrkiet vil ind i EU. Så måske Marokko – og Israel? Skal dét fungere politisk, skal man ikke kun sortere i ’de nye’, men også kunne smide bøller ud. Altså – en centralmagt...

Sider

Mest læste

  1. Nogle påstår, at den græske krise ville have været meget værre uden euroen. Det er ikke rigtigt. Havde Grækenland stået uden for euroen, ville problemerne ikke være kommet så vidt, som de er i dag
  2. Så længe Israels legitimitet er så skrøbelig som i dag, hviler dets eksistens hovedsagelig på dets egen og USA's militære overlegenhed og arabernes svaghed. Israel vil ikke i længden kunne bygge sin eksistens herpå