Emne

økonomisk union

Pølsens tykkelse

Helt fra begyndelsen tænkte Jens Otto Krag velfærdsprojektet sammen med det europæiske samarbejde som to sider af samme sag. Velfærdsstaten skulle nemlig ikke kun omfordele – men give mere til alle. – Uddrag af en ny kæmpe-biografi om Krag, der udkommer i næste uge

Kig over hækken

Ikke kun angste nationalister stemte nej, men også folk, der nægter at svække demokratiet Nix Jeg stemte nej – ikke Pias, men heller ikke helt Holgers, Kelds eller Drudes nej...

Til kamp

Uafhængighed fører til krig og krise 280900 Knud P. Pedersens kronik den 13. september konkluderer, at uafhængige national-stater kan afhjælpe de negative følger af globaliseringen...

Det handler om en ny europæisk stat

Danskerne skal gøre sig klart, at de stemmer om medlemskab af en ny europæisk stat, når de skal til valgurnerne den 28. september, siger redaktøren af ny eurorapport Et politisk valg Hvis nogen tror, at det kun handler om mønter og økonomi, når danskerne skal stemme om medlemskabet af den økonomiske og monetære union, så kan de godt tro om igen...

LÆSERDEBAT

Om kommunisme 1. JUNI - I bagsidelederen den 31. maj skriver bjm et sted: "Kommunismen spillede fallit..." Er det nu rigtigt? Ville det ikke være rigtigere at sige, at kommunismen blev nedkæmpet? Under revolutionens forløb i Rusland 1917-1921 sendte kapitalistiske lande: USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland m...

Nyrup og Jelved arbejder for et nej

Af JESPER KNUDSEN,JENS REIERMANN,METTE-LINE THORUP,STIG ØRSKOV og OLE NYENG journalister ved Information Lad os i stedet diskutere visioner for en politisk og økonomisk union EU Den forestående folkeafstemning om dansk deltagelse i ØMU'en kalder både på mange ræsonnable overvejelser og mange følelser om fordele og ulemper ved et nej eller et ja...

Narkotiske afstemninger

Hvis Holger K. er tryghedsnarkoman, må Jens Reiermann være en pusher, der hensynsløst vil afsætte et ja ØMU Informations journalist Jens Reiermanns produktion har tilsyneladende kun ét mål: At overbevise læserne om, at SF bør sige ja til alt, hvad der har med EU at gøre...

LÆSERDEBAT

Ministeriel fornuft? 25. FEB. - På Det humanistiske Fakultet i København har man - under et meget stort timeforbrug - foretaget bedømmelse og indstilling til et professorat i filosofi...

LÆSERDEBAT

Liberaliseret miljøhensyn 14. FEB. - Liberaliseringen af el-markedet på Europæisk plan har reelt sat miljøhensynet under pres. Strøm vil jo altid kunne laves billigere, når man ikke tager hensyn til røgrensning, og man kan vel ikke forlange at andre lande, som ligger ude over dansk demokratisk kontrol, skal opfylde danske betingelser mht...

Rusland: Et nyt år truer

Konsolidering, politisk og økonomisk, er nøgleordet for Primakovs regering, som foreløbig har hindret Ruslands totale kollaps. Men i 1999 forfalder kæmpeafdrag på udlandsgælden - og valgkampen skærpes BRÆNDPUNKT 98 1998 var kun 13 dage gammelt, da Ruslands præsident, Boris Jeltsin, samlede sine vigtigste økonomiske ministre på sit landsted uden for Moskva, hvor præsidenten endnu engang 'hvilede sig' efter et af de tilbagevendende sygdomstilfælde...

Sider

Mest læste

  1. Nogle påstår, at den græske krise ville have været meget værre uden euroen. Det er ikke rigtigt. Havde Grækenland stået uden for euroen, ville problemerne ikke være kommet så vidt, som de er i dag
  2. Så længe Israels legitimitet er så skrøbelig som i dag, hviler dets eksistens hovedsagelig på dets egen og USA's militære overlegenhed og arabernes svaghed. Israel vil ikke i længden kunne bygge sin eksistens herpå
  3. Europa findes ikke. Men en fælles europæisk identitet kan vokse ud af regionernes Europa - hvis magthaverne støtter det, siger den svenske diplomat og forfatter Ingmar Karlsson i den første af en serie samtaler om, hvor det nye Europa bevæger sig hen Ikke engang geografisk kan man afgrænse Europa: Ungarn hævder, at grænsen går ved Balkan...
  4. Liberaliseret miljøhensyn 14. FEB. - Liberaliseringen af el-markedet på Europæisk plan har reelt sat miljøhensynet under pres. Strøm vil jo altid kunne laves billigere, når man ikke tager hensyn til røgrensning, og man kan vel ikke forlange at andre lande, som ligger ude over dansk demokratisk kontrol, skal opfylde danske betingelser mht...
  5. 60 år efter tilblivelsen af FN's generalforsamlingsresolution 181 af 29. november 1947, der omhandler delingen af Palæstina, er det vigtigt at berette om processen. Planen kom ikke kun til at berøre de to parter, men blev et kim til ufred i hele regionen frem til i dag
  6. Den økonomiske krise har tvunget EU ind i en ny fase i unionens integrationshistorie, mener eksperter