Emne

økonomisk vækst

Skubber job rundt

Læserbrev

Kapitalismens nye motor kørte også træt

For 15 år siden samlede Goldman Sachs Brasilien, Rusland, Indien og Kina i et akronym, men for nylig lukkede banken sin BRIK-investeringsfond. Tesen var, at de fire økonomier ville buldre derudad. Det gjorde de også i et årti. Men i dag kæmper landene med meget forskellige økonomiske problemer

Gik det ikke fantastisk i Afrika?

Allerede nu, før prisfaldene for alvor er slået igennem, står de fleste afrikanske økonomier nærmest stille

Robotterne er blevet en syg kapitalismes støttepædagoger

Det økonomiske system viser alvorlige sygdomstegn. Presset af akutte kriser fra alle hjørner vælger den globale elite at sætte sin lid til en ny digital revolution som vejen ud. Det er mere af det samme og vil ikke virke, siger ledende økonom

Robotvækst

Den fjerde industrielle revolution skal ikke til folkeafstemning eller vedtages af parlamenter. Markedet styrer. Robotterne siver ind i samfundet i takt med, at de udvikles, bliver lønsomme og indkøbes af den private og offentlige sektor.

I vækstens hellige navn

Regeringens ’vækstpakke’ er en sammenskrivning af Venstres ønsker om belønning og straf til grupper i det danske samfund. Argumenterne har stedvist et anstrengt forhold til sandheden

En kværulantisk vækstkritikers genmæle

Kronikør Balder Asmussens tro på vækstens lyksaligheder minder om noget fra Verdensudstillingen i Paris i 1899. Siden kom som bekendt Titanics forlis, to verdenskrige og i det hele taget et 20. århundrede, hvor fremskridtstroen mistede sin uskyld.

Stilstand i økonomien bekymrer OECD

Den globale økonomi vil vokse mindre, end OECD har forudset indtil nu

Først sikkerhed, så en fremtid

Flygtningenes krav om bedre forhold og adgang til bestemte lande har skabt harme. Men måske kan deres ambitioner blive Europas redning

En opsang til den forargede vækstkritiker

’Der er noget helt galt med vores politikere og deres evige jagt på vækst!’ siger du. Men hey, det er dig, den er gal med. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor du bør bekymre dig mere om den udeblevne vækst end noget andet aktuelt politisk problem

Sider

Mest læste

  1. Vækstøkonomien fremmer hverken menneskelig velfærd eller bæredygtighed, mener den britiske økonom Kate Raworth. Hun foreslår derfor en radikalt ny model for økonomien, hvor succeskriteriet ikke er stigende vækstkurver, men bedst kan beskrives med ... en doughnut
  2. Frigørelsens byrde, som bliver tungere og tungere og nu vejer mere end jordkloden selv
  3. Hvis man skal tage magten over økonomien tilbage, skal man forstå dens nøglebegreber. I denne serie forklarer vi 20 af dem. Nummer 3 er Bruttonationalprodukt
  4. Dansk industri mener ikke, at hensynet til bæredygtighed, sundhed, forurening og klima bør gå forud for ambitionen om BNP-vækst. Dermed modsiger organisationen opråbet fra 301 danske forskere om, at politiske tiltag, der øger den økonomiske vækst, er direkte skadelige for klodens økosystemer
  5. Tiden efter velfærdsstaten er karakteriseret ved, at vækst i stigende grad er blevet selvstændiggjort som indiskutabelt mål for statens virke på alle leder og kanter
  6. Når H. C. Andersen hyldede nattergalen, handlede det da kun om hans egen, menneskeskabte virkelighed? Eller har naturen faktisk også sin egen ret?
  7. For andet år i træk vokser de globale CO2-udledninger igen, stik mod alle appeller fra klimaforskere og krav fra klimastrejkende børn og unge
  8. Gennem det seneste halve århundrede er evnen til vækst i den globale økonomi aftaget. Mindst fire strukturelle faktorer taler for, at perioden med høj vækst er slut