Emne

økonomisk videnskab

’Vækst baseret på fossile brændsler er ikke bæredygtig’

Klimaforandringerne er verdens største markedsfejl, skrappere miljøkrav kan skabe basis for udviklingen af ny grøn teknologi, og vi skal blive bedre til at indtænke miljøhensyn i den økonomiske politik. Det er nogle af de tanker, der præger Peter Birch Sørensen, som netop har sat sig i formandsstolen for Klimarådet

Mellem teori og praksis

Det borgerlige Danmark troede, at de endelig havde fundet den hellige gral: skattelettelser, som betaler sig selv. Endnu en gang blev de skuffet

Venstrefløj kritiserer overvægt af økonomer i kommission

Er konklusionen givet på forhånd, når regeringen udpeger økonomer til de mange kommissioner? Nej, lyder det fra Socialdemokraterne

Piketty beskyldes for alvorlige fejl i ulighedsbestseller

Der er så mange datafejl i Thomas Pikettys bog om ulighed, at det underminerer dens konklusioner, mener Financial Times, der har gennemgået beregningerne. Iagttagere efterlyser svar fra Piketty, der fastholder, at uligheden er stigende

Topøkonom: Tiden med velordnet vækst er forbi

Der er brug for et opgør med den herskende klasse af neoklassiske økonomer, der ikke har forstået, at det er de indre forhold i det økonomiske system – ikke beklagelige hændelser udefra – der har ført os ind i æraen af permanent uro og lavvækst, siger topøkonomen James Galbraith

Professor: Økonomer har for længe ignoreret ulighed

Der er en indbygget drivkraft i kapitalismen, som vedvarende vil øge uligheden. Det har økonomer ignoreret for længe, mener Robert Wade, professor ved London School of Economics. Men bekymringen for stigende ulighed er ved at brede sig

IMF: Ingen magisk grænse for statsgæld

Intet tyder på, at der er en universel grænse for, hvor meget gæld et land kan bære rundt på, før det hæmmer væksten. Tværtimod ser det ud til at have større betydning, om gælden er på vej op eller ned, end om den er høj, viser nyt studie fra Den Internationale Valutafond

Én ud af 35 af de økonomiske prognoser rammer rigtigt

Næsten alle økonomernes vækstforudsigelser rammer forkert. Og de økonomiske prognoser er ikke blevet mere præcise de seneste fire årtier, viser Informations opgørelse. Alligevel er de et vægtigt argument i den politiske debat

Hvorfor har økonomer så svært ved at forudsige væksten?

Når man baserer forudsigelser af fremtiden på, hvad der skete i fortiden, kommer man let til at lave fejl. Sådan forklarer de økonomiske prognosemagere, hvorfor deres prognoser så tit rammer skævt

Gættepolitik

Når Dansk Industri fortæller, at en prognose er en adgangsbillet til at blive hørt, så er det på tide at opfordre til lidt selvransagelse

Sider

Mest læste

  1. Klimaforandringerne er verdens største markedsfejl, skrappere miljøkrav kan skabe basis for udviklingen af ny grøn teknologi, og vi skal blive bedre til at indtænke miljøhensyn i den økonomiske politik. Det er nogle af de tanker, der præger Peter Birch Sørensen, som netop har sat sig i formandsstolen for Klimarådet
  2. Man går galt i byen, hvis man modellerer over det rationelle ’økonomiske menneske’ som repræsentant for almindelige dødelige
  3. Homo Economicus har det skidt. I sidste uge medgav Dagpengekommissionen, at vi måske ikke altid tænker så endimensionelt, som vi forestiller os. Information tegner et portræt af det økonomiske menneske og dets udfordringer i dag
  4. Næsten alle økonomernes vækstforudsigelser rammer forkert. Og de økonomiske prognoser er ikke blevet mere præcise de seneste fire årtier, viser Informations opgørelse. Alligevel er de et vægtigt argument i den politiske debat
  5. Hvis man skal tage magten over økonomien tilbage, skal man forstå dens nøglebegreber. I denne serie forklarer vi 20 af dem. Nummer 7 er Inflation
  6. Rutger Bregman har nærmest startet en bevægelse med sin bog 'Utopia for realister'. Den er fyldt med eksempler på, at borgerløn er et glimrende middel til at bekæmpe fattigdom og ulighed. Og så leverer bogen en bredside til alle dem, Bregman kalder underhundssocialisterne
  7. Økonomi er blevet til et redskab, hvormed man kan anskaffelse sig identitet og prestige, vi kan bygge vores identitet op omkring. Det er vores manglende fantasi, som har frembragt finans-krisen. Alt for mange evner eller tør gøre andet end at redde en dårlig økonomi med en værre
  8. Store dele af vores økonomiuddannelser bygger på mainstreamøkonomi, og økonomer af denne skole har meget magt. Derfor er det nødvendigt at give de studerende redskaber til både at forstå og kritisere, hvordan de tænker