Emne

økonomisk videnskab

Økonomernes grumsede krystalkugle

Der går 34 fejlagtige økonomiske prognoser på én, der rent faktisk forudser næste års vækst. Men de usikre økonomiske prognoser sætter rammerne for den politiske debat. Og en spådom om væksten er en god adgangsbillet til den økonomiske debat

Eksperter: Spirende optimisme kan vise sig ubegrundet

Optimismen er så småt vendt tilbage i Europa, i takt med at kontinentets vækstrate går i plus. Men de grundlæggende problemer er ikke blevet løst, og EU’s nuværende krisestyring vil ikke føre Europa på ret kurs igen, advarer en række eksperter i debat om Europas økonomi anno 2020. Kun én ser anledning til optimisme

Kapitalismens dna i ny oversættelse

Adam Smiths klassiske storværk om kapitalismen ’Nationernes velstand’ havde stor indflydelse på socialfilosofien, på Hegel, på Marx og liberaløkonomerne. Ny oversættelse yder omsider værket fuld respekt på dansk

Sparepolitik, fejl, moral og misbrug

Grundlaget for sparepolitikken er lagt i graven p.g.a. en regnefejl, har man kunnet læse i Information den sidste uges tid. Men den egentlige skandale er, at de to Harvard-professorers artikel overhovedet er blevet anvendt som grundlag for politik

Den økonomiske videnskab sidder fast i matematisk modeltænkning

Finanskrisen og den globale recession har ikke udløst nogen ny grundlæggende intellektuel revolution hos fagøkonomerne

Økonomisk teori er et gode

Man går galt i byen, hvis man modellerer over det rationelle ’økonomiske menneske’ som repræsentant for almindelige dødelige

At komme ud af finanskrisen

Økonomi er blevet til et redskab, hvormed man kan anskaffelse sig identitet og prestige, vi kan bygge vores identitet op omkring. Det er vores manglende fantasi, som har frembragt finans-krisen. Alt for mange evner eller tør gøre andet end at redde en dårlig økonomi med en værre

Bliver homo oeconomicus fed?

Fedme og livsstilssygdomme breder sig som en epidemi i den rige del af verden. Undergraver det ikke fuldstændig økonomernes modeller med deres rationelle og forudseende forbrugere? Kan man være rationel og forudseende og samtidig blive fed?

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Stem på en offentlig intellektuel

Verdens førende intellektuelle er mænd fra Nordamerika eller Europa og har 'udmærket sig' inden for økonomisk og politisk videnskab og filosofi, ifølge det amerikanske tidsskrift Foreign Policy

Sider

Mest læste

  1. Klimaforandringerne er verdens største markedsfejl, skrappere miljøkrav kan skabe basis for udviklingen af ny grøn teknologi, og vi skal blive bedre til at indtænke miljøhensyn i den økonomiske politik. Det er nogle af de tanker, der præger Peter Birch Sørensen, som netop har sat sig i formandsstolen for Klimarådet
  2. Man går galt i byen, hvis man modellerer over det rationelle ’økonomiske menneske’ som repræsentant for almindelige dødelige
  3. Rutger Bregman har nærmest startet en bevægelse med sin bog 'Utopia for realister'. Den er fyldt med eksempler på, at borgerløn er et glimrende middel til at bekæmpe fattigdom og ulighed. Og så leverer bogen en bredside til alle dem, Bregman kalder underhundssocialisterne
  4. Næsten alle økonomernes vækstforudsigelser rammer forkert. Og de økonomiske prognoser er ikke blevet mere præcise de seneste fire årtier, viser Informations opgørelse. Alligevel er de et vægtigt argument i den politiske debat
  5. Hvis man skal tage magten over økonomien tilbage, skal man forstå dens nøglebegreber. I denne serie forklarer vi 20 af dem. Nummer 7 er Inflation
  6. Økonomi er blevet til et redskab, hvormed man kan anskaffelse sig identitet og prestige, vi kan bygge vores identitet op omkring. Det er vores manglende fantasi, som har frembragt finans-krisen. Alt for mange evner eller tør gøre andet end at redde en dårlig økonomi med en værre
  7. Store dele af vores økonomiuddannelser bygger på mainstreamøkonomi, og økonomer af denne skole har meget magt. Derfor er det nødvendigt at give de studerende redskaber til både at forstå og kritisere, hvordan de tænker
  8. Når man baserer forudsigelser af fremtiden på, hvad der skete i fortiden, kommer man let til at lave fejl. Sådan forklarer de økonomiske prognosemagere, hvorfor deres prognoser så tit rammer skævt