Emne

offentlig service

9. januar 2003

Kan selv, vil selv

Hverken i selvstændighedsprocessen eller som kompensation for brugen af Thule-radaren i missilskjoldet ønsker Grønlands nye landsstyreformand penge udefra
4. januar 2003

Det svære spil om skattelettelserne

Uden en skattereform vil regeringen mangle et ambitiøst, politisk projekt, der rækker udover bare at bevare magten og videreføre en næsten uændret offentlig sektor
25. oktober 2002

LÆSERDEBAT

Indefra *Angst æder sjæle op. Stuerenheden æder Dansk Folkeparti op. Ivan Gullev Vesterbrogade 176, Frb. C Metropolitisk Lederen ’Metropolitisk set’ (19. oktober 2002) er tilsyneladende skrevet af en, der ikke er journalistisk medarbejder ved bladet, Allan de Waal...
11. oktober 2002

Retoriker i verdensklasse

Selv hans mest indædte kritikere bøjer sig andægtigt, når det drejer sig om den britiske premierministers evner som taler og performer
8. august 2002

’Regeringen er ingen døgnflue’

Søren Søndergaard har forberedt sine partifæller i Enhedslisten på, at det kan tage lang tid at slide den borgerlige regering op
25. april 2002

Er der overhovedet brug for en venstrefløj længere?

Venstrefløjen har fået tyvstjålet sine værdier ved højlys dag
18. april 2002

Vil venstrefløjen bæredygtighed?

Venstrefløjen bør arbejde for en miljømæssig bæredygtig erhvervsudvikling
16. marts 2002

Bush vil reformere udviklingsbistand

Inden Monterrey-konferencen lover USA’s præsident fem mia. dollar ekstra i bistand og måske mere, hvis nye og strenge kriterier for hjælp giver resultater i kampen mod fattigdom
Kronik
26. februar 2002

Oprør fra mellemrummene

Det sociale topmøde i Porto Alegre blev et tilløbsstykke – og en opvisning i vestligt selvpineri. Men spørgsmålet i fremtiden er, om vi kan at ændre verdens økonomiske ’chefteori’
Kronik
3. november 2001

Pølsens tykkelse

Helt fra begyndelsen tænkte Jens Otto Krag velfærdsprojektet sammen med det europæiske samarbejde som to sider af samme sag. Velfærdsstaten skulle nemlig ikke kun omfordele – men give mere til alle. – Uddrag af en ny kæmpe-biografi om Krag, der udkommer i næste uge

Sider

 • 23. september 2006

  Velfærdsklemme

  Vil det være anderledes, hvis Socialdemokraterne sad med regeringsmagten? Formentlig ikke. Partiet har tilsluttet sig skattestoppet, er modstander af brugerbetaling og vil løbe ind i de samme problemer på arbejdsmarkedet. Helle Thorning-Schmidt har fået en midlertidig pr-gevinst ved at ride med på utilfredsheden, men ikke fundet noget columbusæg ved at love flere penge til offentlig service og sige nej til skattelettelser. Når partiet i dag indleder sin kongres, vil partiformanden tordne løs på nedskæringer, dårlig offentlig service og så videre. Men hvem tør tage fat på det, som virkelig batter? Prioriteringen af offentlige opgaver og at nedbryde de skarpe skel mellem offentlig, halvoffentlige og private udbydere af service. Test, benchmarking, kontraktstyring, og hvad regerigenn ellers forsøger at styre den offentlige sektor med, har det med at komme til kort, når det handler om mennesker og menneskelige relationer. Det er lettere sagt end gjort, men hvis man kunne slippe konkurrencen løs, lade forældre, lokale beboere, private organisationer oprette og drive en langt større del af den offentlige service, så var det måske her alternativerne, kreativiteten og de gode idéer ville blomstre. Det nytter ikke noget at skabe en mere og mere en-strenget kunderelation mellem borger og det offentlige, uden at kunden har et andet sted at gå hen
 • Kronik
  11. marts 2011

  Velfærdsværnepligt skal hjælpe os til at genfinde fællesskabet

  Danskernes velfærdshunger er umættelig. Vi kræver vores ret og regner med at få den. Men velfærdssamfundets overlevelse afhænger af, at vi lægger forbrugerrollen på hylden og bidrager til fællesskabet. Måske skulle man lige frem indføre en velfærdsværnepligt?
  Ligesom unge mænd må aftjene værnepligt, bør unge under 25 aftjene velfærdspligt, foreslår Knud Aarup.
 • Kronik
  22. oktober 1998

  Rød udlicitering - ja tak

  Selv det socialdemokratiske bagland må omstille sig til en ny tid, hvor borgerne forlanger bedre offentlig service. Det er for mig ubegribeligt, at Venstre skal have monopol på at ønske øget valgfrihed og kvalitet ØKONOMI & POLITIK "Staten bør drage human omsorg for Syge, Gamle og Arbejdsinvalider...
 • 16. september 1998

  Rød udlicitering er en god idé

  Fire socialdemokrater med LO-næstformand i spidsen stiller røde krav til udlicitering efter hård kritik af dårligt fungerende offentlig service og uklart politisk ansvar Fire centralt placerede socialdemokrater vil vriste udliciteringen ud af de borgerlige partiers hænder og sikre, at den frem over sker på grundlag af socialdemokratiske værdier...
 • Kronik
  24. februar 2000

  Markedsorienterede meninger

  I politikernes bestræbelser på at rulle den tunge stat er det markedet, der overtager rollen som den værdiskabende og normsættende institution i samfundet Økonomi & Politik I disse år massefabrikeres begreber som 'virksomhedens sociale ansvar', 'det etiske regnskab', 'politisk forbrug', 'værdiledelse' og 'socialt indeks' - sære blandingsprodukter med ingredienserne etik, politik og økonomi, der peger på et opbrud i samfundsforståelsen...
 • Kronik
  3. november 2001

  Pølsens tykkelse

  Helt fra begyndelsen tænkte Jens Otto Krag velfærdsprojektet sammen med det europæiske samarbejde som to sider af samme sag. Velfærdsstaten skulle nemlig ikke kun omfordele – men give mere til alle. – Uddrag af en ny kæmpe-biografi om Krag, der udkommer i næste uge
 • Kronik
  12. januar 2005

  Tvungen valgfrihed

  I ‘Regeringens Moderniseringsprogram’ står det borgerpædagogiske projekt tilbage som det egentligt væsentlige. Det skal forestille at genvinde os vores myndighed
 • Kronik
  6. maj 2008

  Det kvalitetsstemplede samfund

  Velfærd må ikke koste ekstra, derimod skal der effektiviseres og optimeres på en måde, så borgerne kan få den bedst mulige kvalitet for pengene. Kvalitetsmanien har dog en konsekvens: Den har skabt en hel kultur, hvor arbejdspladser investerer tid og ressourcer på uendelig dokumentation af kvaliteten
  Mange offentligt ansatte er hårdt presset af bureaukratisk kvalitetsmåling af deres eget arbejde - de er utilfredse over mistilliden til deres faglighed. Mange kræver respekt - og mere i løn.