Emne

offentlig service

17. november 2000

Udstødningen

Hvad må der gøres? Hvad kan der gøres? Hvad gør man? Frie ord HVAD STILLER man dog op med de mennesker, der ikke har forstået, at det går ufatteligt godt, og arbejdsløsheden falder, og der er mere end arbejde nok til alle, så manglen på arbejdskraft og flaskehalse på arbejdsmarkedet truer, og der snart må importeres arbejdskraft udefra? Man straffer dem...
30. september 2000

Serbien går i stå

I Serbien er en massiv ulydigheds-aktion begyndt for at tvinge Slobodan Milosevic væk fra magten. På mandag begynder en generalstrejke En kæmpemæssig civil ulydighedsaktion er gået i gang i Serbien...
Kronik
24. februar 2000

Markedsorienterede meninger

I politikernes bestræbelser på at rulle den tunge stat er det markedet, der overtager rollen som den værdiskabende og normsættende institution i samfundet Økonomi & Politik I disse år massefabrikeres begreber som 'virksomhedens sociale ansvar', 'det etiske regnskab', 'politisk forbrug', 'værdiledelse' og 'socialt indeks' - sære blandingsprodukter med ingredienserne etik, politik og økonomi, der peger på et opbrud i samfundsforståelsen...
Analyse
7. januar 2000

Splittet by - splittede sind

En hovedstadsreform faldt på gulvet. Nu er det Københavns Kommunes fremtid, uenigheden raser om: Er bydelsrådene kommet for at blive? S er imod at slippe sit magtmonopol på Københavns Rådhus Hovedstadens administrative struktur ophidser igen sindene...
24. december 1999

Flertal kræver åbenhed

Offentligheden skal have adgang til oplysninger om udliciterede opgaver, mener både S og V Borgernes aktindsigt må ikke begrænses af udlicitering, mener såvel indenrigsminister Thorkild Simonsen samt de retspolitiske ordførere fra Socialdemokratiet og Venstres ...
21. oktober 1999

Forbund vil skære i pension og børnecheck

Socialdemokratiske forbund vil indføre brugerbetaling på biblioteket og hos lægen. Økonom understeger, at prioritering bliver nødvendig Socialdemokratiske fagforbund vil nu hellere skære i overførsler til børnefamilier, lejere og pensionister end skære i den offentlige service...
27. september 1999

Pensionsbomben er en fuser

I 60'erne var forsøgerbyrden langt tungere, end den vil være de kommende år. Først i 2020 er der omtrent lige så mange ældre og børn som i perioden 1960-80, viser ny opgørelse "Ældrebyrden" og "den tikkende pensionsbombe" bruges som argumenter, når finansminister Mogens Lykketoft (S) og økonomiminister Marianne Jelved (R) skal forklare, hvorfor arbejdstiden ikke kan sættes ned og hvorfor velfærden i højere grad skal finansieres ved brugerbetaling...
21. september 1999

Krigen uden vinder

Rusland og et kaotisk Tjetjenien fanget i ond cirkel af konfrontation, siger britisk ekspert OPLØSNING Den militære optrapning af konflikten i Nord-Kaukasus, hvor Rusland koncentrerer tropper på grænsen til Tjetjenien og nu bomber mål inde i den oprørske republik kan udløse en ny krig i området, men det vil ikke løse Ruslands strategiske problemer i regionen, siger den britiske Tjetjeniens-ekspert Thomas de Waal i et interview med Information...
11. september 1999

Rødvin eller lighed

Der er ingen hellige køer tilbage, når Socialdemokratiet diskuterer velfærd. Sig ja til udlicitering, farvel til børnecheck og nej til behandling af hjertepatienter lyder tre bud på prioriteringer En ny intens kamp for velfærdssamfundet...
1. september 1999

Fundament under Lykketoft sprækker

Lykketoft vil spare seks mia. kroner i forslag til finanslov. Faldende arbejdstid et problem for velfærdssamfundet Gælden Mogens Lykketoft er ikke i tvivl, der kan kun føres en ansvarlig økonomisk politik lige nu, det er den han selv fremlagde i forbindelse med offentliggørelsen af regeringens finanslov for år 2000 tirsdag...

Sider

 • 23. september 2006

  Velfærdsklemme

  Vil det være anderledes, hvis Socialdemokraterne sad med regeringsmagten? Formentlig ikke. Partiet har tilsluttet sig skattestoppet, er modstander af brugerbetaling og vil løbe ind i de samme problemer på arbejdsmarkedet. Helle Thorning-Schmidt har fået en midlertidig pr-gevinst ved at ride med på utilfredsheden, men ikke fundet noget columbusæg ved at love flere penge til offentlig service og sige nej til skattelettelser. Når partiet i dag indleder sin kongres, vil partiformanden tordne løs på nedskæringer, dårlig offentlig service og så videre. Men hvem tør tage fat på det, som virkelig batter? Prioriteringen af offentlige opgaver og at nedbryde de skarpe skel mellem offentlig, halvoffentlige og private udbydere af service. Test, benchmarking, kontraktstyring, og hvad regerigenn ellers forsøger at styre den offentlige sektor med, har det med at komme til kort, når det handler om mennesker og menneskelige relationer. Det er lettere sagt end gjort, men hvis man kunne slippe konkurrencen løs, lade forældre, lokale beboere, private organisationer oprette og drive en langt større del af den offentlige service, så var det måske her alternativerne, kreativiteten og de gode idéer ville blomstre. Det nytter ikke noget at skabe en mere og mere en-strenget kunderelation mellem borger og det offentlige, uden at kunden har et andet sted at gå hen
 • Kronik
  11. marts 2011

  Velfærdsværnepligt skal hjælpe os til at genfinde fællesskabet

  Danskernes velfærdshunger er umættelig. Vi kræver vores ret og regner med at få den. Men velfærdssamfundets overlevelse afhænger af, at vi lægger forbrugerrollen på hylden og bidrager til fællesskabet. Måske skulle man lige frem indføre en velfærdsværnepligt?
  Ligesom unge mænd må aftjene værnepligt, bør unge under 25 aftjene velfærdspligt, foreslår Knud Aarup.
 • Kronik
  22. oktober 1998

  Rød udlicitering - ja tak

  Selv det socialdemokratiske bagland må omstille sig til en ny tid, hvor borgerne forlanger bedre offentlig service. Det er for mig ubegribeligt, at Venstre skal have monopol på at ønske øget valgfrihed og kvalitet ØKONOMI & POLITIK "Staten bør drage human omsorg for Syge, Gamle og Arbejdsinvalider...
 • 16. september 1998

  Rød udlicitering er en god idé

  Fire socialdemokrater med LO-næstformand i spidsen stiller røde krav til udlicitering efter hård kritik af dårligt fungerende offentlig service og uklart politisk ansvar Fire centralt placerede socialdemokrater vil vriste udliciteringen ud af de borgerlige partiers hænder og sikre, at den frem over sker på grundlag af socialdemokratiske værdier...
 • Kronik
  24. februar 2000

  Markedsorienterede meninger

  I politikernes bestræbelser på at rulle den tunge stat er det markedet, der overtager rollen som den værdiskabende og normsættende institution i samfundet Økonomi & Politik I disse år massefabrikeres begreber som 'virksomhedens sociale ansvar', 'det etiske regnskab', 'politisk forbrug', 'værdiledelse' og 'socialt indeks' - sære blandingsprodukter med ingredienserne etik, politik og økonomi, der peger på et opbrud i samfundsforståelsen...
 • Kronik
  3. november 2001

  Pølsens tykkelse

  Helt fra begyndelsen tænkte Jens Otto Krag velfærdsprojektet sammen med det europæiske samarbejde som to sider af samme sag. Velfærdsstaten skulle nemlig ikke kun omfordele – men give mere til alle. – Uddrag af en ny kæmpe-biografi om Krag, der udkommer i næste uge
 • Kronik
  12. januar 2005

  Tvungen valgfrihed

  I ‘Regeringens Moderniseringsprogram’ står det borgerpædagogiske projekt tilbage som det egentligt væsentlige. Det skal forestille at genvinde os vores myndighed
 • Kronik
  6. maj 2008

  Det kvalitetsstemplede samfund

  Velfærd må ikke koste ekstra, derimod skal der effektiviseres og optimeres på en måde, så borgerne kan få den bedst mulige kvalitet for pengene. Kvalitetsmanien har dog en konsekvens: Den har skabt en hel kultur, hvor arbejdspladser investerer tid og ressourcer på uendelig dokumentation af kvaliteten
  Mange offentligt ansatte er hårdt presset af bureaukratisk kvalitetsmåling af deres eget arbejde - de er utilfredse over mistilliden til deres faglighed. Mange kræver respekt - og mere i løn.