Emne

offentlig service

14. juni 2006

Et S-kud i bøssen

HVEM DER GÅR ind i sommerferien med den bedste formkurve afhænger naturligvis af, hvordan de igangværende velfærdsforhandlinger ender. Som det tegner nu, er regeringens ret omfattende udspil ved stille og roligt at blive demonteret, og resultatet kan meget vel blive yderst beskedne reformer. For Socialdemokraterne er problemet, at disse velfærdsreformer går stik imod den overordnede dagsorden om mere velfærd, som partiet har udset som kampplads. Velfærdsreformerne handler først og fremmest om at skære ned for at skaffe et økonomisk råderum til at finansiere en saltvandsindsprøjtning til uddannelse og forskning. Med en beskæring af efterlønnen og eventuelt dagpengene kan modstanden hurtigt blive voldsom over for den socialdemokratiske ledelse. Hvorfor gør de det så? Var det ikke bedre at melde sig ud af forhandlingerne? Den beslutning har den ny socialdemokratiske ledelse truffet for længst. Helle Thorning-Schmidt skal bygges op som en leder, der er i stand til at nå politiske resultater og regere landet. Og vejen dertil går over et bredt forlig om velfærd.bew
17. juni 2006

Skattelettelser hænger i en tynd tråd

Danskerne kan ikke være sikre på nye skattelettelser i denne regeringsperiode
23. juni 2006

Reform skærper oprør

Velfærdsreformen kan forandre det politiske klima
3. juli 2006

Barndom - nu med rettigheder

Det er kun ni år siden, at Folketinget afskaffede forældres ret til at slå deres børn. Der er sket et holdningsskift - smæk er slet ikke vejen frem for unge forældre. Børne-rådets afgående formand gør status
12. august 2006

Vælgere vil se troværdig ledelse

Socialdemokraterne kan ikke nøjes med velfærdsdagsorden
18. august 2006

VK varsler kvalitetsreform

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) sætter nu sig selv i spidsen for et udvalg, der skal komme med bud på udvikling af den offentlige sektor og bane vej for en samlet "kvalitetsreform"...
18. august 2006

Tornado Omsorg I/S

I denne tid kappes flere partier om at komme med bud på, hvordan vi får en god velfærd. Buddene spænder fra socialministerens ønske om at få indført profitplejehjem, ligesom regeringen har indført profitbørnehaver, til Socialdemokraternes ønske om bedre klagemuligheder for de ældre, hvis kommunerne ikke lever op til kvalitetsstandarderne...
18. august 2006

Smykker sig med lånte fjer

Hvilke udfordringer er det, du står med som borgmester i forhold til skatteloftet? "Vi har haft skattestop i Helsingør siden 1990, og det har vi holdt. Jeg har ikke pevet, men jeg må erkende, at man nu er lige stride nok ved kommunerne...
30. august 2006

8.000 færre offentligt ansatte under Fogh

Der bliver færre offentligt ansatte, og realvæksten i den offentlige sektor er halveret under VK-regeringen, viser 2006-tal fra Finansministeriet. Thor Pedersen 'manipulerer' med tallene, siger Mogens Lykketoft. Han bliver bakket op af Thor Pedersens partifælle, formanden for Kommunernes Landsforening, Erik Fabrin (V). Sludder, mener Thor Pedersen
1. september 2006

Protestparti

Onsdag aften i Profilen på DR protesterede Thorning som sædvanlig mod enkelte forringelser i den offentlige service, men ikke imod den fundamentale skattepolitik. Det er protestpartiets populistiske logik: Man beklager specifikke fiaskoer, men accepterer den helhed, som betinger fiaskoerne.

Sider

 • 23. september 2006

  Velfærdsklemme

  Vil det være anderledes, hvis Socialdemokraterne sad med regeringsmagten? Formentlig ikke. Partiet har tilsluttet sig skattestoppet, er modstander af brugerbetaling og vil løbe ind i de samme problemer på arbejdsmarkedet. Helle Thorning-Schmidt har fået en midlertidig pr-gevinst ved at ride med på utilfredsheden, men ikke fundet noget columbusæg ved at love flere penge til offentlig service og sige nej til skattelettelser. Når partiet i dag indleder sin kongres, vil partiformanden tordne løs på nedskæringer, dårlig offentlig service og så videre. Men hvem tør tage fat på det, som virkelig batter? Prioriteringen af offentlige opgaver og at nedbryde de skarpe skel mellem offentlig, halvoffentlige og private udbydere af service. Test, benchmarking, kontraktstyring, og hvad regerigenn ellers forsøger at styre den offentlige sektor med, har det med at komme til kort, når det handler om mennesker og menneskelige relationer. Det er lettere sagt end gjort, men hvis man kunne slippe konkurrencen løs, lade forældre, lokale beboere, private organisationer oprette og drive en langt større del af den offentlige service, så var det måske her alternativerne, kreativiteten og de gode idéer ville blomstre. Det nytter ikke noget at skabe en mere og mere en-strenget kunderelation mellem borger og det offentlige, uden at kunden har et andet sted at gå hen
 • Kronik
  22. oktober 1998

  Rød udlicitering - ja tak

  Selv det socialdemokratiske bagland må omstille sig til en ny tid, hvor borgerne forlanger bedre offentlig service. Det er for mig ubegribeligt, at Venstre skal have monopol på at ønske øget valgfrihed og kvalitet ØKONOMI & POLITIK "Staten bør drage human omsorg for Syge, Gamle og Arbejdsinvalider...
 • Analyse
  21. juni 2008

  Nyt fokus på markedsgørelse af det offentlige

  Nyrup privatiserede i sin regeringsperiode langt mere, end Fogh hidtil har gjort i sin. Men det politiske udspil om massiv udlicitering, som Venstre sendte ud for nyligt, varsler nye tider
  Faktisk privatiserede og udliciterede Nyrup i langt højere grad, end Fogh har gjort det. På billedet river Nyrup sider ud af Foghs bog -Fra socialstat til minimalstat- under valgkampen i 2001.
 • 16. september 1998

  Rød udlicitering er en god idé

  Fire socialdemokrater med LO-næstformand i spidsen stiller røde krav til udlicitering efter hård kritik af dårligt fungerende offentlig service og uklart politisk ansvar Fire centralt placerede socialdemokrater vil vriste udliciteringen ud af de borgerlige partiers hænder og sikre, at den frem over sker på grundlag af socialdemokratiske værdier...
 • Kronik
  24. februar 2000

  Markedsorienterede meninger

  I politikernes bestræbelser på at rulle den tunge stat er det markedet, der overtager rollen som den værdiskabende og normsættende institution i samfundet Økonomi & Politik I disse år massefabrikeres begreber som 'virksomhedens sociale ansvar', 'det etiske regnskab', 'politisk forbrug', 'værdiledelse' og 'socialt indeks' - sære blandingsprodukter med ingredienserne etik, politik og økonomi, der peger på et opbrud i samfundsforståelsen...
 • Kronik
  3. november 2001

  Pølsens tykkelse

  Helt fra begyndelsen tænkte Jens Otto Krag velfærdsprojektet sammen med det europæiske samarbejde som to sider af samme sag. Velfærdsstaten skulle nemlig ikke kun omfordele – men give mere til alle. – Uddrag af en ny kæmpe-biografi om Krag, der udkommer i næste uge
 • Kronik
  12. januar 2005

  Tvungen valgfrihed

  I ‘Regeringens Moderniseringsprogram’ står det borgerpædagogiske projekt tilbage som det egentligt væsentlige. Det skal forestille at genvinde os vores myndighed
 • 8. november 2003

  Venstres skatte-streger

  Skattestoppet har forandret dansk politik – og kan afgøre næste valg