Emne

offentlig service

7. september 2006

S vil ikke sætte loft på offentlig vækst

Socialdemokraterne lægger yderligere pres på regeringen i velfærdsspørgsmålet. I partiets finanslovudspil stiger den offentlige vækst markant, og kommunerne får en ekstra milliard i 'nødhjælp'. R bakker op om kompensation til kommunerne. Ren 'Anker Jørgensen', lyder kritikken fra Venstre
8. september 2006

Offentlig sektor som pacman

Sikke en omgang klynk. Det er min enkle tanke, når jeg hører den ene borgmester efter den anden – socialdemokrat såvel som venstremand – stå og beklage sig over, at de ikke kan få økonomien til at hænge sammen
11. september 2006

Fogh under pres

Ulighedens fortalere har skridt for skridt fået det, de ønsker. Og derfor kunne de egentlig godt gøre Anders Fogh Rasmussen den tjeneste, at de ikke satte ham under pres ved at forstyrre hans bestræbelser på at skabe et ganske andet indtryk.
14. september 2006

Ekspert: Strukturreform vil åbne for mere centralisering

Kommunerne slår sig i øjeblikket i tøjret, fordi de ikke vil reduceres til stramt styrede producenter af offentlig service. Måske forgæves, for Strukturreformen vil åbne for mere centralisering, siger ekspert.
14. september 2006

Socialdemokraterne fører velfærdskampen

Regeringen gør alt for at overbevise vælgerne om, at den er bedst til sikre at en ordentlig offentlig velfærd. Alligevel er det Socialdemokraterne, der løber med sejren
16. september 2006

Regering i panik

Finansminister Thor Pedersen har ved flere lejligheder anført, at det er pressens skyld, at borgerne er utilfredse, fordi den ikke giver et retvisende billede af, hvor godt det går. Dermed kommer han ikke bare til at lyde som et ekko af sin forgænger, Mogens Lykketoft, han retter også skytset et helt forkert sted hen. Denne regering har selv skubbet på af fuld kraft til en af de største ændringer i den enkelte borgers syn på den offentlige sektor: Nemlig markedsgørelsen af borgernes forventninger
18. september 2006

Vækst eller ej

Information bragte den 14. september en artikel om de offentlige serviceudgifter under den nuværende VK-regering og den Nyrup-ledede SR-regering. Artiklen er præget af fejl og misforståelser...
23. september 2006

Velfærdsklemme

Vil det være anderledes, hvis Socialdemokraterne sad med regeringsmagten? Formentlig ikke. Partiet har tilsluttet sig skattestoppet, er modstander af brugerbetaling og vil løbe ind i de samme problemer på arbejdsmarkedet. Helle Thorning-Schmidt har fået en midlertidig pr-gevinst ved at ride med på utilfredsheden, men ikke fundet noget columbusæg ved at love flere penge til offentlig service og sige nej til skattelettelser. Når partiet i dag indleder sin kongres, vil partiformanden tordne løs på nedskæringer, dårlig offentlig service og så videre. Men hvem tør tage fat på det, som virkelig batter? Prioriteringen af offentlige opgaver og at nedbryde de skarpe skel mellem offentlig, halvoffentlige og private udbydere af service. Test, benchmarking, kontraktstyring, og hvad regerigenn ellers forsøger at styre den offentlige sektor med, har det med at komme til kort, når det handler om mennesker og menneskelige relationer. Det er lettere sagt end gjort, men hvis man kunne slippe konkurrencen løs, lade forældre, lokale beboere, private organisationer oprette og drive en langt større del af den offentlige service, så var det måske her alternativerne, kreativiteten og de gode idéer ville blomstre. Det nytter ikke noget at skabe en mere og mere en-strenget kunderelation mellem borger og det offentlige, uden at kunden har et andet sted at gå hen
27. september 2006

Kommuner - udlicitér

Regeringens spareiver forhindrer kommunerne i at tilbyde den forventede service på skoler og daginstitutioner, lød advarslen fra flere VK-borgmestre i denne avis den 21. september...
29. september 2006

Vi savner Glistrup

Den offentlige sektor er ved at sande til i nyt papirnusseri. Hvor er det borgerlige antibureaukratiske oprør?

Sider

 • 23. september 2006

  Velfærdsklemme

  Vil det være anderledes, hvis Socialdemokraterne sad med regeringsmagten? Formentlig ikke. Partiet har tilsluttet sig skattestoppet, er modstander af brugerbetaling og vil løbe ind i de samme problemer på arbejdsmarkedet. Helle Thorning-Schmidt har fået en midlertidig pr-gevinst ved at ride med på utilfredsheden, men ikke fundet noget columbusæg ved at love flere penge til offentlig service og sige nej til skattelettelser. Når partiet i dag indleder sin kongres, vil partiformanden tordne løs på nedskæringer, dårlig offentlig service og så videre. Men hvem tør tage fat på det, som virkelig batter? Prioriteringen af offentlige opgaver og at nedbryde de skarpe skel mellem offentlig, halvoffentlige og private udbydere af service. Test, benchmarking, kontraktstyring, og hvad regerigenn ellers forsøger at styre den offentlige sektor med, har det med at komme til kort, når det handler om mennesker og menneskelige relationer. Det er lettere sagt end gjort, men hvis man kunne slippe konkurrencen løs, lade forældre, lokale beboere, private organisationer oprette og drive en langt større del af den offentlige service, så var det måske her alternativerne, kreativiteten og de gode idéer ville blomstre. Det nytter ikke noget at skabe en mere og mere en-strenget kunderelation mellem borger og det offentlige, uden at kunden har et andet sted at gå hen
 • Kronik
  11. marts 2011

  Velfærdsværnepligt skal hjælpe os til at genfinde fællesskabet

  Danskernes velfærdshunger er umættelig. Vi kræver vores ret og regner med at få den. Men velfærdssamfundets overlevelse afhænger af, at vi lægger forbrugerrollen på hylden og bidrager til fællesskabet. Måske skulle man lige frem indføre en velfærdsværnepligt?
  Ligesom unge mænd må aftjene værnepligt, bør unge under 25 aftjene velfærdspligt, foreslår Knud Aarup.
 • Kronik
  22. oktober 1998

  Rød udlicitering - ja tak

  Selv det socialdemokratiske bagland må omstille sig til en ny tid, hvor borgerne forlanger bedre offentlig service. Det er for mig ubegribeligt, at Venstre skal have monopol på at ønske øget valgfrihed og kvalitet ØKONOMI & POLITIK "Staten bør drage human omsorg for Syge, Gamle og Arbejdsinvalider...
 • 16. september 1998

  Rød udlicitering er en god idé

  Fire socialdemokrater med LO-næstformand i spidsen stiller røde krav til udlicitering efter hård kritik af dårligt fungerende offentlig service og uklart politisk ansvar Fire centralt placerede socialdemokrater vil vriste udliciteringen ud af de borgerlige partiers hænder og sikre, at den frem over sker på grundlag af socialdemokratiske værdier...
 • 24. januar 2007

  Hovmodige påfugle-politikere

  Påfuglehannen er et fascinerende dyr med sin karakteristiske hale, som kan rejse sig til en imponerende farvestrålende vifte, der kan tiltrække sig hunnernes opmærksomhed. Jo større hale, jo flere beundrere...
 • Kronik
  24. februar 2000

  Markedsorienterede meninger

  I politikernes bestræbelser på at rulle den tunge stat er det markedet, der overtager rollen som den værdiskabende og normsættende institution i samfundet Økonomi & Politik I disse år massefabrikeres begreber som 'virksomhedens sociale ansvar', 'det etiske regnskab', 'politisk forbrug', 'værdiledelse' og 'socialt indeks' - sære blandingsprodukter med ingredienserne etik, politik og økonomi, der peger på et opbrud i samfundsforståelsen...
 • Kronik
  12. januar 2005

  Tvungen valgfrihed

  I ‘Regeringens Moderniseringsprogram’ står det borgerpædagogiske projekt tilbage som det egentligt væsentlige. Det skal forestille at genvinde os vores myndighed
 • Kronik
  6. maj 2008

  Det kvalitetsstemplede samfund

  Velfærd må ikke koste ekstra, derimod skal der effektiviseres og optimeres på en måde, så borgerne kan få den bedst mulige kvalitet for pengene. Kvalitetsmanien har dog en konsekvens: Den har skabt en hel kultur, hvor arbejdspladser investerer tid og ressourcer på uendelig dokumentation af kvaliteten
  Mange offentligt ansatte er hårdt presset af bureaukratisk kvalitetsmåling af deres eget arbejde - de er utilfredse over mistilliden til deres faglighed. Mange kræver respekt - og mere i løn.