Emne

offentlige investeringer

Artikler
Kronik
19. december 2012

Europa skriger på nye kriseløsninger

Et kursskifte må til, hvis vi igen skal have vækst og skabe job i Europa. En ny Marshall-plan må være en del af det efter fem år med fejlslagne løsninger
Kun Grækenland havde helt grundlæggende problemer, som skyldtes en manglende sammenhæng mellem skatteindtægter og offentlige udgifter. Alligevel er det den græske tragedie, der har fået lov at definere, hvordan EU skal forholde sig til krisen, skriver dagens kronikør. På billedet ses en hjemløs mand, som sover på en bænk i centrum af Athen
Kronik
8. oktober 2012

Giv kickstarten et kick – nu!

Regeringens berømmede kickstart har ikke gjort det, den skulle; ledigheden stiger stadig. Opgaven var simpelthen større, end man regnede med. Men økonomien er grundlæggende robust, og lånemulighederne er gode – opgaven er derfor større investeringer
Offentlige investeringer for milliarder, eksempelvis som forbedring af jernbanenettet, skulle kickstarte dansk økonomi. Men kickstarten skal have et ordentligt los, mener dagens kronikør, som efterlyser flere offentlige og private investeringer.
Leder
28. august 2012

Corydons vej

Regeringen lader groft sagt de arbejdsløse betale ved at skære ned på blandt andet kontanthjælpen og fastholde den allerede aftalte halvering af dagpengeperioden fra 2013
Baggrund
27. juli 2012

Entusiasmen kom med flammen

Siden London fik tildelt de Olympiske Lege for syv år siden, er den negative grynten blevet højere og højere i hovedstaden, i takt med at det oprindelige budget er mere end tredoblet. Men med den olympiske flammes ankomst er stemningen begyndt at vende. Eksperter vurderer, at investeringerne vil gavne London fremover
Baggrund
27. juli 2012

Entusiasmen kom med flammen

Siden London fik tildelt de Olympiske Lege for syv år siden, er den negative grynten blevet højere og højere i hovedstaden, i takt med at det oprindelige budget er mere end tredoblet. Men med den olympiske flammes ankomst er stemningen begyndt at vende. Eksperter vurderer, at investeringerne vil gavne London fremover
Kronik
12. maj 2012

EU bør indgå en pagt om beskæftigelse

Franskmændene har netop valgt Keynes til fordel for Friedman. Og efter et par år hvor monetarismens nedskæringspolitik har sat væksten i stå og fået arbejdsløshed og ulighed til at stige, er resten af EU måske parat til at følge Frankrig. Første skridt kunne være en EU-beskæftigelsespagt som supplement til finanspagten
Det spørgsmål, der reelt blev stemt om i Frankrig, var hvordan beskæftigelses- og budgetkrisen kan overvindes: gennem fortsatte besparelser på de offentlige budgetter eller gennem en kombination af vækstorienteret økonomisk politik og mindre social ubalance.
Leder
7. maj 2012

Den europæiske blindgyde

Skillelinjen i Europa går mellem dem, der mener, at krisen bør medføre en tilbagevenden til nationalstaternes Europa, og dem, der mener, at skabelsen af demokratiske institutioner og en europæisk offentlighed er vejen frem
Nyhed
1. maj 2012

SF og Enhedslisten er uenige om reformtempo

Hos SF giver positiv nyhed om markant mindre offentligt underskud end forventet ikke anledning til at gentænke kommende besparelser og reformer. Enhedslisten efterlyser mod til at tale om øgede offentlige investeringer
SF’s politiske ordfører, Jesper Petersen, mener, at det ikke nytter noget at aflyse behovet for reformer, blot fordi det offentlige underskud ikke er så slemt, som forventet.
Nyhed
18. april 2012

Her er Eldrups plan: Grønne milliarder og tusindvis af arbejdpladser

Med en kapitaltilførsel i form af pensionskassemidler skulle et nyt datterselskab sætte DONG i stand til for alvor at høste frugterne af den forretningsmodel, der allerede har bragt selskabet internationalt i spidsen. Projektet kunne, ifølge Eldrup, give langt flere arbejdspladser end regeringens egen kickstart – alligevel synes det nu tabt på gulvet
Kommentar
7. marts 2012

Regeringen har skam et projekt

Det er urimeligt, når SRSF-regeringen kritiseres for ikke at have et politisk projekt. Det burde stå klart for enhver, at Thorning og co. har lagt en stringent reformstil, hvor de, som er i arbejde tilgodeses, mens de, der står uden for arbejdsmarkedet, taber

Sider

 • Kommentar
  30. marts 2010

  En socialdemokratisk erhvervspolitik

  Der bør være mere politisk mod til at nedlægge unødig administration og bureaukrati og starte forfra. Det er også vigtigt, at vi ser den offentlige og den private sektor er komplementære - som hinandens forudsætninger og ikke som modsætninger - og give plads til nye typer erhverv
  Fødevarerbranchen er et af de erhverv, som bør tage chancer.
 • 12. november 2005

  København i spil

  København er i vækst, så det kan ses: Lækker vækst, lækre mennesker, lækker befolkning – og ikke mindst lækre indtægter. Men det er ikke kommet af sig selv. Det er politik, mener Københavns byplanchef, Holger Bisgaard...
 • 29. januar 1999

  Politisk Ørestads-hykleri

  Politikerne er måske de eneste der ikke kan være forargede over at økonomien skrider
 • 17. august 1998

  Power to the People!

  I Norge, Sverige og Finland kan hver enkelt husholdning frit vælge deres leverandør af strøm. I Danmark har vi stadig planøkonomi på elområdet EL-LIBERALISERING Kunne du tænke dig at vælge elleverandør på samme måde, som man vælger leverandør af fyringsolie; eller på samme måde, som man vælger den butik, hvor man køber dagligvarer? Når elforbrugerne sættes fri, får vi samme valgmuligheder for el, som vi har for alle andre varer: Vi kan frit vælge leverandør, og vi kan vælge hvilken type af varen, vi vil have...
 • Kronik
  29. december 2007

  Ulighed er ikke retfærdig - men spild

  Martin Ågerups opskrifter om at skabe dynamik ved at øge skellene i samfundet stammer fra en ideologi, som hører hjemme i 1800-tallets gamle industri-samfund. Det er et forsøg på at løse fremtidens problemer med fortidens opskrifter. Det vil ikke virke, tværtimod
  Vi skal opruste det danske samfund, og vi skal have flere med. Det kræver investeringer i bedre og bredere uddannelse, bedre og bredere sundhed og mindre udstødning og øget beskæftigelse. Vi skal investere i større lighed, fordi det skaber menneskelig trivsel og bedre materielle levevilkår. Men også fordi det skaber øget samfundsøkonomisk vækst og velstand, skriver dagens kronikør, der afviser CEPOS-direktør Martin Ågerups medicin i gårsdagens kronik.
 • 15. marts 2007

  Ideologi

  David Gress' bog om den europæiske økonomis historie bærer præg af, at forfatteren ikke er økonom - for eksempel glemmer han at redegøre for, hvordan det kan lade sig gøre, at rige lande tit har store offentlige sektorer
 • 20. august 2005

  Svært at straffe firmaer for korruption

  Grundfos-ansatte har bestukket embedsmænd i Irak, og 72 andre danske virksomheder er i FN's søgelys. Straffet bliver de dog næppe, vurderer eksperter
 • 4. maj 2005

  Tyske økonomer: Lav løn er fremtiden

  I globaliseringens og EU-udvidelsens tider er en løn mellem 20 og 45 kroner på nogle fagområder det eneste realistiske. Så må det offentlige gribe ind med supplerende bistandshjælp. Hvis vi forbereder os nu, kan vi måske klare os. Men tidsfristen tikker, og der er kun seks år at løbe på, advarer tyske økonomer.