Emne

offentlighedsloven

På ottende år hemmeligholder Støjbergs ministerium oplysninger om tålt ophold

Samtidig med at udlændingeminister Inger Støjberg har bebudet en række stramninger, der vil gøre forholdene for udlændinge på tålt ophold mere utålelige, har hendes ministerium fået opbakning til fortsat at hemmeligholde Justitsministeriets bemærkninger fra, da reglerne blev strammet i 2008

Ministerium medregner pressehåndtering i beregning af ressourceforbrug til at afslå aktindsigt

For første gang har Justitsministeriet henvist til et ’uforholdsmæssigt ressourceforbrug’ og afvist at give en aktindsigt til et medie. Men det viser sig, at ministeriet også har indregnet irrelevante timer til bl.a. pressehåndtering i opgørelsen

I offentlighedens tjeneste

Der bør der ske en markant yderligere opblødning fra den amerikanske regerings side, før man reelt kan kræve af Snowden, at han skal overveje at vende tilbage til USA.

Meroffentlighed afvist af minister i syv ud af ti sager

Offentlighedslovens bestemmelse om meroffentlighed lever fortsat en stille tilværelse, viser Informations nye undersøgelse af ministeriernes afgørelser om aktindsigt

Til fri afbenyttelse

Bare rolig, sagde politikerne ved offentlighedslovens vedtagelse, paragraf 24 vil kun blive yderst sjældent bragt i anvendelse. Det passer ikke. Vores undersøgelse har godtgjort, at paragraffen bruges flere gange om ugen.

Ministerier er fire gange så lang tid om at besvare aktindsigter, som fristen dikterer

Ny stikprøveundersøgelse af ministeriernes aktindsigter fra marts og november 2015 viser, at de 18 ministerier gennemsnitligt er fire gange længere om at svare end offentlighedslovens frist på syv arbejdsdage

Ministerier overskrider stadig svarfrister på aktindsigter

På trods af den ny offentlighedslovs fokus på korte svartider overskrider 60 procent af ministeriernes svar på aktindsigter stadig tidsfristen, akkurat som for fem år siden. Det viser en ny undersøgelse, Information har gennemført

Ombudsmand udsætter egen undersøgelse af offentlighedslov

For ikke at kortslutte politiske forhandlinger om evaluering af offentlighedsloven har Jørgen Steen Sørensen indstillet en undersøgelse af fire udvalgte ministeriers anvendelse af den omstridte politikerregel

Pape til Pind: Sænk paraderne før snak om offentlighedslov

Justitsminister Søren Pind har her til morgen afsat 50 minutter til at mødes med de fem partier bag den ny offentlighedslov. Mens de tre små forligspartier, Radikale Venstre, SF og De Konservative, ønsker et opgør med lovens nye mørklægningsparagraffer, er V og S afvisende
Offentlighedsloven

Kom og find en mørklagt sag – eller flere hundrede …

Se og Hør-skandalen. Center for Cyber-sikkerhed. Kystdirektoratets overflytning fra et ministerium til et andet … Tre sager, hvor de nye mørklægningsregler i offentlighedsloven er blevet anvendt. Men der er mange flere. Information offentliggør nu undersøgelse af 379 afgørelser om aktindsigt

Sider

Mest læste

  1. Justitsministeriet vil ophæve den omstridte ministerbetjeningsregel i offentlighedsloven og erstatte den med to andre bestemmelser. Information er i besiddelse af et lovudkast fra Justitsministeriet, der ifølge to eksperter ikke vil føre til mere åbenhed. Det var ellers formålet med lovændringen
  2. Myndighederne mørklagde Danmarks eksport af overvågningsteknologi til undetrykkende regimer. Men så fik vi en idé ...
  3. Den offentlighedslov, som er ved at blive stemt igennem, vil føre til en internationalt enestående svækkelse af Folketinget som folkestyrets sted
  4. Justitsministeriet udskyder nye regler for nemmere indsigt for borgere og journalister i myndighedernes post. Dansk Journalistforbund undrer sig
  5. Selv om paragraf 24 i offentlighedsloven om ministerbetjening skulle anvendes ’restriktivt’, har ministerierne i lovens første halvandet år brugt den omstridte paragraf til at hemmeligholde oplysninger og dokumenter i 360 tilfælde. Og kun i hver femte sag har ministerierne kompenseret ved at benytte reglen om meroffentlighed, viser den hidtil største undersøgelse af den nye offentlighedslov, som Information har gennemført
  6. På linje med andre landsdækkende medier er Information blevet bedt om at bidrage til den evaluering, som Justitsministeriet skal foretage af offentlighedsloven. Informations evaluering siger 7-1 til lukketheden
  7. Hvis vi fortsat vil leve i en retsstat baseret på frihedsrettigheder, er det vigtigt, at advokater og embedsmænd bliver klædt på til at forsvare de rettigheder. Det mener stifterne af et nyt akademi
  8. Den omstridte bestemmelse om ministerbetjening i den ny offentlighedslov virker helt efter hensigten, viser ombudsmandens evaluering, der kommer til samme resultat som Informations tidligere undersøgelse