Emne

offentlighedsloven

Ministerier er fire gange så lang tid om at besvare aktindsigter, som fristen dikterer

Ny stikprøveundersøgelse af ministeriernes aktindsigter fra marts og november 2015 viser, at de 18 ministerier gennemsnitligt er fire gange længere om at svare end offentlighedslovens frist på syv arbejdsdage

Ministerier overskrider stadig svarfrister på aktindsigter

På trods af den ny offentlighedslovs fokus på korte svartider overskrider 60 procent af ministeriernes svar på aktindsigter stadig tidsfristen, akkurat som for fem år siden. Det viser en ny undersøgelse, Information har gennemført

Ombudsmand udsætter egen undersøgelse af offentlighedslov

For ikke at kortslutte politiske forhandlinger om evaluering af offentlighedsloven har Jørgen Steen Sørensen indstillet en undersøgelse af fire udvalgte ministeriers anvendelse af den omstridte politikerregel

Pape til Pind: Sænk paraderne før snak om offentlighedslov

Justitsminister Søren Pind har her til morgen afsat 50 minutter til at mødes med de fem partier bag den ny offentlighedslov. Mens de tre små forligspartier, Radikale Venstre, SF og De Konservative, ønsker et opgør med lovens nye mørklægningsparagraffer, er V og S afvisende
Offentlighedsloven

Kom og find en mørklagt sag – eller flere hundrede …

Se og Hør-skandalen. Center for Cyber-sikkerhed. Kystdirektoratets overflytning fra et ministerium til et andet … Tre sager, hvor de nye mørklægningsregler i offentlighedsloven er blevet anvendt. Men der er mange flere. Information offentliggør nu undersøgelse af 379 afgørelser om aktindsigt

EL vil af med tre mørklægnings-regler i offentlighedsloven

I næste uge fremsætter Enhedslisten forslag om at ændre offentlighedsloven, så de tre mest anvendte mørklægningsregler udgår

En ubrugelig lov

Desværre er det gået præcis sådan, som modstandere advarede om forud for lovens vedtagelse i 2013: Den nye offentlighedslov er i stor udstrækning blevet en mørklægningslov

Ministeriernes mørklægning med ’politikerreglen’ er næsten uden undtagelser

En af den nye offentlighedslovs muligheder for at hemmeligholde dokumenter er den såkaldte politikerregel. Kun i hvert fjerde tilfælde bliver denne form for mørklægning opvejet af, at ministerierne giver såkaldt meroffentlighed. Information har gennemført den første kortlægning af ministeriernes anvendelse af reglen

Politikere: Ministerier bør behandle aktindsigter langt hurtigere

Fristerne for behandling af aktindsigter overskrides systematisk af ministerierne. Det er endnu et eksempel på, at balancen mellem indskrænkninger og forbedringer i den nye offentlighedslov ikke holder, siger politikere

Ministerier er alt for længe om at besvare aktindsigter

Selv om offentlighedsloven giver myndighederne en frist på syv arbejdsdage til at svare på anmodninger om aktindsigt, kan et svar være helt op til 219 arbejdsdage undervejs, og gennemsnitligt tager det 35 arbejdsdage. Det viser Informations opgørelse af ministeriernes svartider i en række sager

Sider

Mest læste

  1. Muligheden for aktindsigt indskrænkes væsentligt, når alt ministerbetjening rykkes fra Miljøstyrelsen til departementet, vurderer to eksperter. Dermed slipper Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), der tidligere har kaldt aktindsigter »en sygdom«, for at give offentligheden indblik i det lovforberedende arbejde på miljøområdet
  2. Justitsministeriet vil ophæve den omstridte ministerbetjeningsregel i offentlighedsloven og erstatte den med to andre bestemmelser. Information er i besiddelse af et lovudkast fra Justitsministeriet, der ifølge to eksperter ikke vil føre til mere åbenhed. Det var ellers formålet med lovændringen
  3. Demokratiet er på spil, når man rykker ministerbetjeningen væk fra Miljøstyrelsen og helt tæt på miljøminister Esben Lunde Larsen i departementet. Det mener tidligere miljøminister Ida Auken, som siger, at der er brug for virkelighedsnær, ikke ministernær, rådgivning på miljøområdet
  4. Justitsministeriets udkast til ændring af offentlighedsloven bliver mødt med skepsis fra retsordførerne uden for forligskredsen, fordi udkastet ifølge eksperter ikke lægger op til mere åbenhed
  5. Et lovudkast, der skal ændre på den omstridte ministerbetjeningsregel i Offentlighedsloven, kommer til at øge adgangen til aktindsigt. Det skriver Justitsministeriet i et notat som svar på kritik fra jurist og offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen. Men han fastholder, at lovforslaget forringer mere end det forbedrer.
  6. Myndighederne mørklagde Danmarks eksport af overvågningsteknologi til undetrykkende regimer. Men så fik vi en idé ...
  7. FOLK fra dagens avis
  8. I al stilfærdighed har regeringen besluttet at ombringe grundlæggende principper for åbenheden i den danske forvaltning. Intet mindre end retssikkerheden de næste 10-15 år er på spil, hvis ellers det lykkes regeringen at gennemføre sin offentligheds- og forvaltningslov i efteråret 2011