Emne

offentlighedsloven

Ministerier overskrider stadig svarfrister på aktindsigter

På trods af den ny offentlighedslovs fokus på korte svartider overskrider 60 procent af ministeriernes svar på aktindsigter stadig tidsfristen, akkurat som for fem år siden. Det viser en ny undersøgelse, Information har gennemført

Ombudsmand udsætter egen undersøgelse af offentlighedslov

For ikke at kortslutte politiske forhandlinger om evaluering af offentlighedsloven har Jørgen Steen Sørensen indstillet en undersøgelse af fire udvalgte ministeriers anvendelse af den omstridte politikerregel

Pape til Pind: Sænk paraderne før snak om offentlighedslov

Justitsminister Søren Pind har her til morgen afsat 50 minutter til at mødes med de fem partier bag den ny offentlighedslov. Mens de tre små forligspartier, Radikale Venstre, SF og De Konservative, ønsker et opgør med lovens nye mørklægningsparagraffer, er V og S afvisende
Offentlighedsloven

Kom og find en mørklagt sag – eller flere hundrede …

Se og Hør-skandalen. Center for Cyber-sikkerhed. Kystdirektoratets overflytning fra et ministerium til et andet … Tre sager, hvor de nye mørklægningsregler i offentlighedsloven er blevet anvendt. Men der er mange flere. Information offentliggør nu undersøgelse af 379 afgørelser om aktindsigt

EL vil af med tre mørklægnings-regler i offentlighedsloven

I næste uge fremsætter Enhedslisten forslag om at ændre offentlighedsloven, så de tre mest anvendte mørklægningsregler udgår

En ubrugelig lov

Desværre er det gået præcis sådan, som modstandere advarede om forud for lovens vedtagelse i 2013: Den nye offentlighedslov er i stor udstrækning blevet en mørklægningslov

Ministeriernes mørklægning med ’politikerreglen’ er næsten uden undtagelser

En af den nye offentlighedslovs muligheder for at hemmeligholde dokumenter er den såkaldte politikerregel. Kun i hvert fjerde tilfælde bliver denne form for mørklægning opvejet af, at ministerierne giver såkaldt meroffentlighed. Information har gennemført den første kortlægning af ministeriernes anvendelse af reglen

Politikere: Ministerier bør behandle aktindsigter langt hurtigere

Fristerne for behandling af aktindsigter overskrides systematisk af ministerierne. Det er endnu et eksempel på, at balancen mellem indskrænkninger og forbedringer i den nye offentlighedslov ikke holder, siger politikere

Ministerier er alt for længe om at besvare aktindsigter

Selv om offentlighedsloven giver myndighederne en frist på syv arbejdsdage til at svare på anmodninger om aktindsigt, kan et svar være helt op til 219 arbejdsdage undervejs, og gennemsnitligt tager det 35 arbejdsdage. Det viser Informations opgørelse af ministeriernes svartider i en række sager

Tidsfrist for aktindsigter overskrides systematisk af ministerierne

Ifølge offentlighedsloven bør ministerierne besvare en aktindsigt i løbet af syv arbejdsdage. Men i et udvalg af sager, som Information har gennemgået, er svartiden gennemsnitligt syv uger

Sider

Mest læste

  1. Et flertal i Folketinget – S, V, LA og K – stemte torsdag for, at der ikke skal ske ændringer af den omstridte regel i offentlighedsloven, der siden januar 2014 effektivt har ██████ ned for offentlighedens ██████ til aktindsigt i Slotsholmens arbejde
  2. Tirsdag har Folketinget forespørgselsdebat om status for offentlighedsloven. Hvis politikerne også vil tage fat på spørgsmålet om myndighedernes lange svartider, kan de støtte sig til en aktuel undersøgelse fra ombudsmanden om bekymrende lange svartider i Udlændinge- og Integrationsministeriet
  3. Trods tidligere tilsagn fra Søren Pape Poulsen om at revidere offentlighedsloven, indeholder regeringens lovprogram ikke den længe lovede revision af loven. Det betyder, at loven ikke bliver revideret på denne side af et folketingsvalg
  4. Selv om justitsministeren har opgivet at få vedtaget en ny offentlighedslov i denne omgang, kan offentligheden ikke få indsigt i, hvor langt man var kommet
  5. Regeringen har opgivet alle planer om at få lempet de udskældte regler om lukkethed i offentlighedsloven, siger justitsminister Søren Pape Poulsen
  6. Offentlighedsloven giver ikke mulighed for indsigt i den juridiske vurdering, som Justitsministeriet i februar 2016 lavede af Inger Støjbergs ulovlige praksis med at adskille unge asylpar. Det har ombudsmanden nu afgjort. Sagen får også betydning for den kommende revision af offentlighedsloven, forudser offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen
  7. Det har vakt opsigt, at departementschefen i Økonomi- og Indenrigsministeriet Sophus Garfiel har opfordret sine ansatte til at tilrettelægge deres arbejde, så der sikres størst mulig lukkethed. Men det største problem er ikke den lukkede kultur blandt embedsmændene – det er selve offentlighedsloven, der er noget galt med
  8. Myndighederne mørklagde Danmarks eksport af overvågningsteknologi til undertrykkende regimer. Men så fik vi en idé ...