Emne

offentlighedsloven

Kun få ændringer i vejledning til ny offentlighedslov

Med kort frist sendte Justitsministeriet sidste år et udkast til vejledning til den nye offentlighedslov i høring. Alligevel kom der 100 forslag til ændringer og præciseringer, men ministeriet har valgt at se bort fra 73 af forslagene, viser Informations opgørelse

Ny offentlighedslov skjuler informationer for lokalsamfundet

Den nye offentlighedslov har i al ubemærkethed fået konsekvenser for åbenheden i kommuner og regioner. I modsætning til hidtidig praksis har offentligheden ikke længere ret til indsigt i beslutningsgrundlaget for lokalplaner for sygehuse, skoler, affald og kollektiv trafik

Ønskes: aktindsigt i møgsager

I går trådte den nye offentlighedslov i kraft. I rette hænder bliver den nye lov et næsten magisk værktøj, som Information har sat sig for at prøve af: Vi har begæret tema-aktindsigt i alle Justitsministeriets hidtil ukendte møgsager og skandaler

Åbenhed og ærlighed? Næppe

Hvad mon statsministeren mente, da hun sagde, at tidligere justitsminister Bødskov ’har tjent sit land meget, meget godt’?

Da Bødskov åbnede for sit fortrolige rum

Den tidligere justitsminister er manden bag den nye offentlighedslov, der i højere grad end tidligere skal beskytte ministrene. Selv måtte han gå af, da hans egen embedsførelse kom for dagens lys. Det viser ifølge kritikere, hvorfor mindre åbenhed er et alvorligt problem

At vente i 213 dage på ingenting

Efter godt syv måneder har Justitsministeriet givet aktindsigt i sagsmappen om den offentlighedslov, som træder i kraft om mindre end fire uger. Men selv om ministeriet endelig har givet indsigt i tusinder af A4-sider, er der en markant mangel på interessante oplysninger. Det rejser spørgsmålet: Hvorfor indføre en ny og endnu mere restriktiv lov, når den gældende allerede lukker af for alt det interessante?

Hvad der ikke kan forklares, kan altid bortforklares

Det, synes at være justitsministerens kommunikationsstrategi. Den er ret ringe, så det er heldigt for ham, at han med den nye offentlighedslov slipper med færre forklaringer

Ministerier lever sjældent op til princip om mest mulig åbenhed

Kun i én ud af otte sager bruger ministerierne muligheden for at give såkaldt meroffentlighed. Det viser en opgørelse, Information har lavet. Netop princippet om meroffentlighed understreges i den nye offentlighedslov, men der er ikke meget grund til at tro på mere åbenhed fremover, vurderer mediejurist

Vejledning til ny offentlighedslov sikrer ikke korte svartider

Selv om både Folketinget og Ombudsmanden, Jørgen Steen Sørensen, lægger stor vægt på, at aktindsigter i fremtiden skal besvares meget hurtigt, åbner Justitsministeriets vejledning til den nye offentlighedslov alligevel for, at besvarelser kan trækkes i langdrag

20 ministerier mangler at besvare 362 aktindsigter

En opgørelse viser, at 11 af regeringens ministre ikke tør love rent bord i sager om aktindsigt inden årsskiftet, hvor den nye offentlighedslov træder i kraft og dermed på nogle områder giver mindre åbenhed. Således har Justitsministeriet foreløbig været 212 dage om at svare på en aktindsigt i den nye offentlighedslov

Sider

Mest læste

  1. Myndighederne mørklagde Danmarks eksport af overvågningsteknologi til undetrykkende regimer. Men så fik vi en idé ...
  2. Den offentlighedslov, som er ved at blive stemt igennem, vil føre til en internationalt enestående svækkelse af Folketinget som folkestyrets sted
  3. Justitsministeriet udskyder nye regler for nemmere indsigt for borgere og journalister i myndighedernes post. Dansk Journalistforbund undrer sig
  4. Selv om paragraf 24 i offentlighedsloven om ministerbetjening skulle anvendes ’restriktivt’, har ministerierne i lovens første halvandet år brugt den omstridte paragraf til at hemmeligholde oplysninger og dokumenter i 360 tilfælde. Og kun i hver femte sag har ministerierne kompenseret ved at benytte reglen om meroffentlighed, viser den hidtil største undersøgelse af den nye offentlighedslov, som Information har gennemført
  5. På linje med andre landsdækkende medier er Information blevet bedt om at bidrage til den evaluering, som Justitsministeriet skal foretage af offentlighedsloven. Informations evaluering siger 7-1 til lukketheden
  6. Hvis vi fortsat vil leve i en retsstat baseret på frihedsrettigheder, er det vigtigt, at advokater og embedsmænd bliver klædt på til at forsvare de rettigheder. Det mener stifterne af et nyt akademi
  7. Den omstridte bestemmelse om ministerbetjening i den ny offentlighedslov virker helt efter hensigten, viser ombudsmandens evaluering, der kommer til samme resultat som Informations tidligere undersøgelse
  8. Erhvervs- og Vækstministeriet afviser i svar på en klage at give aktindsigt i tilladelser til eksport af avanceret overvågningsudstyr. Det sker blandt andet med henvisning til tidligere kritisk dækning, og til at informationerne kan bruges af virksomhedernes konkurrenter. Men de begrundelser er helt uholdbare, vurderer eksperter