Emne

overenskomstforhandling

Artikler
Klumme
15. marts 2023

Den danske model er uovertruffen

Kreativitet, ansvarlighed og evnen til at holde fokus fra begge parters side har på trods af regeringens indgreb i form af afskaffelse af store bededag båret frugt i, hvad der var udråbt til de vanskeligste overenskomstforhandlinger i mands minde
Overenskomstaftaler på alle store områder af det private arbejdsmarked er faldet på plads, selv inden for byggeriet, der ellers har været en besværlig kampplads.
Interview
6. marts 2023

Lars Olsen: Vi skal huske, at OK23 også er en fordelingskamp mellem klasserne

Hvis fagbevægelsen turde tale om klasseperspektiverne i overenskomstforhandlingerne, ville det være mere legitimt at kræve højere lønstigninger. Det mener forfatter og debattør Lars Olsen, der savner fokus på arbejderklassens interesser i OK23
Lars Olsen mener, vi skal turde tale om det danske klassesamfunds uretfærdigheder.
Leder
3. marts 2023

Transportens lønstigninger sætter en fornuftig retning for normallønsområdet

Efter 40 timers forhandlinger lykkedes det 3F Transport at forhandle nogle rigtig pæne lønstigninger hjem til deres medlemmer. Med en fornuftig start på normallønsområdets forlig tegner mere og mere til, at et eventuelt nej til OK23 må tolkes som et nej til afskaffelsen af store bededag
Torsdag morgen, den 2. marts, landede transportforlige, som sikrer en lønstigning for de ansatte på 3.150 kroner i 2025.
OVERENSKOMSTAFTALE
2. marts 2023

Trods store lønstigninger risikerer inflationen at føre til reallønsnedgang

Overenskomsterne for detailområdet og finanssektoren landede onsdag, og vi er således blevet lidt klogere på, hvor de samlede lønstigninger ved OK23 lander. Men det bliver næppe nok til at kompensere for de seneste års inflation på den korte bane, mener eksperter
Arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl mener, at det stadig er for tidligt at vurdere, hvordan medlemmerne på detailområdet vil forholde sig til aftalen.
Ligestilling
25. februar 2023

OK23 kan løfte de lavtlønnede kvinder, men næppe op på mændenes niveau

Gennembrudsforliget til OK23 har mange gode takter, når det kommer til at styrke de lavtlønnede kvinder. Men skal man for alvor modsvare reallønstabet, skal lønstigningerne hentes lokalt, og det kan blive et problem for de kvindedominerede fag, vurderer eksperter
Mere af lønnen i den private sektor end i den offentlige sektor afgøres ud fra individuelle forhandlinger, og det kan være en af forklaringerne på, at nogle kvindedominerede fag får mindre i løn, fordi kvinder er mindre tilbøjelige til at forhandle end mænd.
Læserbrev
22. februar 2023

Nultimerskontrakter skal afskaffes ved OK23. Det er vigtigere end maksimale lønstigninger

Nultimerskontrakter er stressende og gør det svært at opretholde et stabilt liv. Og så er de gift for arbejdsmarkedet. Derfor er overenskomstforhandlingernes vigtigste opgave at afskaffe dem – også selv om det koster en lille smule på lønningerne
Nultimerskontrakter er stressende og gør det svært at opretholde et stabilt liv. Og så er de gift for arbejdsmarkedet. Derfor er overenskomstforhandlingernes vigtigste opgave at afskaffe dem – også selv om det koster en lille smule på lønningerne
Leder
22. februar 2023

God idé at styrke de lokale tillidsrepræsentanter

Uanset om OK23 ender med lønstigninger, der er store nok til at modsvare reallønsfaldet eller ej, må man glæde sig over, at parterne er nået til enighed om at styrke de lokale tillidsrepræsentanter i deres forhandlinger
Med nye redskaber kan lokale tillidsfolk komme til at stå stærkere i kommende lønforhandlinger.
Interview
22. februar 2023

Tillidsmænd om overenskomstaftale: »Vi får det vanskeligt under de lokale lønforhandlinger«

En stor del af lønstigningen til medarbejderne i industrien skal hentes ved lokale aftaler. Information har talt med tre tillidsmænd, der ser vidt forskelligt på, hvor realistisk det er
Der er hverken vild jubel eller sure miner blandt medarbejderne på Danfoss i Gråsten over aftalen på industriområdet.
Overenskomstaftale
21. februar 2023

Søndag kom gennembruddet til OK23. Så hvad nu?

Sammenkædning, afstemning og decentrale forhandlinger. Selv om det første kapitel i OK23 blev skrevet færdigt søndag eftermiddag, er der stadig lang vej igen, før de 600.000 privatansatte ved, hvad de får i løn over de kommende år
Industriens overenskomstaftale – det såkaldte »gennembrudsforlig« – blev søndag præsenteret på et pressemøde i Industriens Hus
OK23
20. februar 2023

Ekspert: Nu skal det forklares, hvorfor store bededag ikke er en del af overenskomsten

Efter slidsomme forhandlinger har parterne præsenteret en ny overenskomstaftale på industriens område. Men den helt store elefant i rummet – store bededag – er ikke en del af aftalen. Lektor vurderer, at der er risiko for protestvalg, når medlemmerne skal stemme
Både den administrerende direktør for Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, og lønmodtagernes repræsentant fra CO-industri, Claus Jensen, udtrykte tilfredshed med aftalen og sagde, at medlemmernes realløn med aftalen ser ud til at kunne blive genoprettet i løbet af to-tre år.

Sider