Emne

Paris-aftalen

Artikler
Læserbrev
15. december 2022

Biodiversitetens topmøde skal have samme opmærksomhed som COP27

Vi står midt i en biologisk krise. Og det er tvivlsomt, om vi overhovedet kan nå klimamålsætningerne uden at reparere vores forhold til naturen. Derfor bør det offentlige fokus på COP15 være lige så stort som til COP27
Aktivister til COP15 i Montreal i Canada.
Klimakrisen
8. december 2022

Klimarådet: Danske klimamål holder ikke kursen mod Parisaftalens 1,5-gradersgrænse

Der er god grund til at skærpe det danske mål om 70 procent CO₂-reduktion i 2030, vurderer Klimarådet i ny analyse og understreger behovet for indgreb mod landbrugets metanudledninger, hvis muligheden for at overholde Parisaftalen skal bevares
Analysen fra Klimarådet kommer dagen efter en rapport fra Det Økonomiske Råds formandskab, der konkluderer, at den CO₂-afgift på industrien, som blev vedtaget i juni, er for lav og i sig selv giver mindre CO₂-reduktion end skønnet.
Klimamål
3. november 2022

Ny klimarapport: Verdens landes målsætninger for CO2-fjernelse er urealistiske

Verdens lande vil nå tættere på deres nationale klimamål ved at afsætte urealistisk meget jord til ny skov, der skal opsuge CO2 – projektet kan få store konsekvenser for biodiversitet, fødevareproduktion og menneskeliv, påviser ny rapport
Der skal i stedet være øget fokos på at bevare den skov, vi har, siger Jens Friis Lund, en af forskerne bag rapporten.
Energipolitik
4. november 2022

Europæisk oprør mod energitraktat, som straffer stater, der fører grøn politik

En international energitraktat binder lande til fossile brændsler og beskytter sorte investeringer i et omfang, så det er uforeneligt med Parisaftalen, mener forskere. Frankrig, Spanien, Holland, Italien og Polen trækker sig fra den. Danmark er stadig medlem
En afvikling af traktaten forudsætter, at de deltagende lande i fællesskab tager livet af den. Indtil da vil den fortsat beskytte investeringer i sort energi.
Baggrund
29. oktober 2022

Flodbølge af klimarapporter viser, at vejen til 1,5 grader kræver en massiv U-vending

Syv nye rapporter om klimaforandringerne og de hidtidige tiltag fra verdens lande til at reducere udslippet af drivhusgasser viser, at verden er overordentlig langt fra at nå målet om at begrænse temperaturstigningerne til 1,5 grader i 2100
Udledningerne af drivhusgasser stiger stadig, på et tidspunkt hvor fossile energiselskaber tjener astronomiske summer, som illustreret ved Shell og Total, som begge har rapporteret om store overskud og udbetalinger af forhøjet dividende inden for de seneste uger.
Leder
29. oktober 2022

Klimakamp 2.0 kræver systemisk omstilling. Temperaturstigningen skal bremses hurtigst muligt

En bunke nye klimarapporter taler deres tydelige, ubehagelige sprog: Det er ikke realistisk at overholde Parisaftalens 1,5 graders mål. Denne foruroligende situation kalder på behovet for ’systemisk omstilling’ og på nye mål og strategier i klimakampen
En brandmand går gennem røgen efter en skovbrand i det sydvestlige Frankrig. For hver 0,1 grad temperaturen stiger, vil flere mennesker blive ofre for klimaændringerne, og den globale økonomi vil blive stedse mere undergravet.
Analyse
9. august 2022

Demokraterne jubler over historiens største klimapakke

Indtil sidste øjeblik søndag eftermiddag var det usikkert, hvorvidt det ville lykkes for 50 demokrater i Senatet og vicepræsident Harris at mobilisere et flertal på 51 stemmer til at vedtage en klimapakke, der kan bringe USA tæt på reduktionsmålet for Parisaftalen
Joe Bidens regering vurderer, at de 367 milliarder dollar over de næste ti år vil bringe USA i nærheden af en reduktion på 40 procent. De sidste 10 procent skal komme fra delstaternes initiativer.
Analyse
30. juni 2022

EU-ministre skaber ’historisk klimapakke’ med store kompromiser – og store konsekvenser

Farvel til benzinbilen og goddag til CO₂-kvoter i trafik- og boligsektoren. Det er tvivlsomt, om de europæiske miljøministres aftale rækker til at overholde Parisaftalen. Men den vil forandre vores liv og økonomi
Den danske klimaminister, Dan Jørgensen (S), taler med sin spanske ministerkollega, Teresa Ribera, under klimaforhandlinger i Luxembourg.
Læserbrev
16. juni 2022

Regeringen har ingen plan for at nå 2025-klimamålet. Den skal i gang, hvis den mener det

Klimamålet om en 70 procents reduktion i 2030 rummer et væsentligt delmål, som skal være nået i 2025. Det har regeringen besluttet, men siden da har den ikke fremlagt konkrete planer for at nå det. Det lover dårligt for endemålet i 2030, skriver præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding i dette debatindlæg
Feature
21. maj 2022

Arbejdet forud for COP27 er i gang. Men det er svært at holde klimaet på dagsordenen i en krigstid

Sidste weekend mødtes ministre fra hele verden i København for at forberede det kommende klimatopmøde i Egypten til efteråret. Det var det første i en række møder, som bliver afgørende for resultatet af COP27. Og lige nu er klimaspørgsmålet trængt i baggrunden af andre globale kriser, fortalte lederen af FN’s Klimasekretariat
Demonstranterne spillede »Stayin’ Alive« med Bee Gees og forsøgte med deres skilte at få ministre og embedsmændene i Moltkes Palæ til at holde øjnene på bolden: Fremtidens klima.

Sider