Emne

pensionsopsparing

Husejere bestemmer selv pensionsalder

En dansker med gennemsnitlig indkomst skal arbejde i 15 år for at tjene, hvad husejere på Frederiksberg har scoret på boligprisernes himmelflugt på fem år

Pensionstab

Det bemærkelsesværdige er – som Bernstein også påpeger – at man netop skulle tro, at konkurrencen hurtigt ville minimere omkostningerne ved at kaste selskaberne ud i en benhård kappestrid om, hvem der har de laveste udgifter. Især når det drejer sig om et simpelt standardiseret produkt som penge, burde indtjeningen ifølge den økonomiske teori gå mod nul. Men sådan er det ikke gået. Tvært-imod eksisterer konkurrencen på prisen stort set ikke

Jeg er jo lærer

Jeg kan også lide ungerne, selv om de afgjort bliver mere og mere forsømte og forvirrede. Men jeg er træt af politikere og ledere, der tror, at man når nogen vegne ved hjælp af mistillid og magtarrogance og som bedøvede sludrehoveder forfølger utidssvarende ideologiske mål og personlige ambitioner uden at lytte til de mennesker, der skal udføre tingene i praksis

Bedstemor med slag i

Hvis ikke vi vil overlade Danmark og Europa til andre i fremtiden, så skal vi til at have flere børn, mange flere-

Brugerbetaling giver øget ulighed

Med sin "Kvalitetsreform" forsøger regeringen at imødegå den stigende utilfredshed med de brede offentlige ydelser ved angiveligt at fremlægge en strategi for bedre offentlig service - men vel at mærke samtidig med at regeringens skattestop og udgiftsloft fastholdes...

Efteruddannelse skal ikke ske for egen regning

Det er LO's plan, at der som led i overenskomstforhandlingerne skal etableres en uddannelsesfond. Planen er inspireret af regeringen og accepteret af LO i Globaliseringsrådet. LO har dog det problem, at medlemmerne hellere vil have kontanter...

Forlængelsen af barselsorloven er et tveægget sværd

For de stressede børnefamilier kan ekstra barsel være tiltrækkende. Men den går ud over kvindernes karrieremuligheder og pensionsopsparing

Bivirkninger

"Kvinden er ligestillet med manden, og det er ikke muligt at diskriminere en dansk kvinde, uden at risikere at blive trukket for en dommer. Og heldigvis for det," skriver Pia Kjærsgaard. Hvis der fandtes en lov om, at politikere ikke måtte fremsætte urigtige påstande, risikerede hun selv at skulle møde i byretten: * Først og fremmest betyder alt, hvad der har med graviditet, fødsel og børnepasning at gøre stadigvæk, at kvinder får dårligere løn og dermed en ringere pensionsopsparing, hvorfor der er en overvægt af kvinder blandt fattige. Ligestilling? * Hvert år henvender omkring 10.000 kvinder sig til de danske krisecentre, fordi de er blevet slået eller voldtaget. Ligestilling? Vist er Danmark på mange måder et godt land for kvinder. Og det er blevet meget bedre de seneste 40 år. Men hvis godt bliver til godt nok, har ikke ligestillingen, men selvgodheden sejret.

Overskrift

Elementært, Samuelsen Ny Alliance har umådelig svært ved at finde en finansiering af sin skattereform. Her er et forslag, der fjerner progressionen i skatten, uden at nogen skatteyder får ændret deres forbrugsmuligheder i negativ retning, og som samtidig giver staten rigelig dækning for de cirka 50 milliarder, der vil mangle, når alle skal nøjes med at betale cirka 40 procent i skat...

LÆSERBREVE

Fatter ikke en pind Søren Pind udviser i Information den 19. maj en ganske imponerende form for selektiv forståelse og dobbelttænkning. Han omskriver fiaskoen i Irak til en succes, da vi nu kan se en potentiel trussel et andet sted fra, Iran...

Sider

Mest læste

  1. De fleste har på et eller andet tidspunkt i deres liv ytret, at de, når de bliver voksne, vil bestemme selv. Det være sig over sengetider, fødeindtagelse, påklædning, børneopsparing og deslige...
  2. Det er en kunst at være sjov når alt er tilladt. Og det er vigtigt at være sjov hvis man bedriver satire. Ellers er det ikke satire. Men som Henrik Palle forklarede i i2 fredag: »Samfundet er nu blevet så uoverskueligt og besynderligt at man ikke længere kan gøre pointeret grin med det eller satirisere over tendenser – alt er tilladt...
  3. Byen, som demokraterne i USA kaldte en model for fremtiden, er gået konkurs. Det bør give stof til eftertanke i Danmark, hvor mange af de samme usunde mekanismer er i spil
  4. Den gennemsnitlige ikkevestlige indvandrerfamilie har en pensionsopsparing, der svarer til 15 procent af den, som ældre med dansk oprindelse har
  5. Der er ikke råd til at spare op til pension for den selvstændige grønthandler Hasan Hüseyin Kocer. Han kan ligesom mange andre indvandrere se frem til en alderdom uden privat pensionsopsparing
  6. Hvis du bare investerer din pension efter bæredygtige principper, vil det have langt større effekt end det at lægge hele livet om, påstår Nordea. Kan det virkelig være så nemt? Nej, det kan det ikke, viser det sig
  7. På Søgård Andelsbrug i Vestjylland forenes økologi med stordrift og fælleseje Mogens Nielsen er landmand og medejer af 190 køer med dertil hørende kalve og kvier. Det er over tre gange så mange kreaturer som på et gennemsnitligt dansk kvægbrug...
  8. Fire stålværksarbejdere beretter om hårdt arbejde på en møgbeskidt arbejdsplads, gode penge – og et ødelagt liv