Emne

PISA-undersøgelse

Artikler
13. december 2004

PISA får tyskerne til at tage den opdelte skole op til revision

For tre år siden fik den tyske folkeskole dumpe-karakter i OECD’s PISA-undersøgelse og led et sammenbrud i selv-forståelsen. I den nye undersøgelse er landet blevet lidt bedre skolen til eksamen
11. december 2004

Basis for enighed om skoleprøver

S bliver nødt til at acceptere obligatoriske test i folkeskolen, siger Venstres uddannelsesordfører
10. december 2004

Svaret er nej!

Professor Niels Egelund fra DPU står bag en del af det danske bidrag til PISA-undersøgelsen. Han tager kraftig afstand fra Callewerts beskyldninger
9. december 2004

Årlige læsetest

På Holsbjergskolen i Albertslund tester man eleverne i læsning en gang om året. Det har givet mærkbare resultater
8. december 2004

Finnerne er suveræne fagligt

Men finske elever er også bedre end de danske til at tænke selv og løse komplekse problemer, viser PISA-undersøgelsen. Finsk professor advarer mod hysteri, og at skolesystemer kopierer hinanden
8. december 2004

Danmark i top på kønsforskelle

Danmark scorer højt i PISA-undersøgelsen på ét punkt; gabet mellem pigernes og drengens præstationer er større end i de fleste andre lande. Tendensen er ikke ny, men alligevel tages der ikke hånd om problemet, mener flere forskere
7. december 2004

Undersøgelse kan ikke bruges til noget

OECD’s sammenligning af lande i PISA-undersøgelsen er ubrugelig, og politikerne skal passe på ikke at tillægge rangordningen for stor vægt, mener to eksperter
7. december 2004

Den skæve skole i PISA

Det er ikke meget, den danske folkeskole har at glæde sig over i den internationale konkurrence. På et område er den dog helt i top. Den er den dyreste i verden, når man kigger på, hvad en elev koster om året...
17. september 2004

Når politikere går i Pisa-panik

Politikere reagerer meget hurtigt på en Pisa-rapport om skolens kvalitet. Ofte er de styret af deres ideologi og ikke af rapportens konklusion
29. maj 2004

OECD-rapporter kan ikke stå alene

De internationale OECD-undersøgelser af elevers færdigheder bliver brugt til forenklet skolepolitik, siger kritikere

Sider

 • Nyhed
  16. oktober 2013

  Forsker: De mange funktionelle analfabeter eksisterer ikke

  Hver fjerde af de dårligst præsterende afgangselever i PISA-testene havde fået en gymnasial uddannelse fire år senere, viser ny forskning. Det burde få politikerne til at genoverveje adgangskravene til ungdomsuddannelserne, mener uddannelsesforskere
  Unge automekaniker-elever på Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre. Det skal understreges, at de ingen forbindelse har til de omtalte unge med ind-læringsvanskeligheder i dansk og matematik. 
 Model
 • Nyhed
  20. december 2010

  Kinas skoleelever verdens bedste?

  Skoleelever i Shanghai er de bedste i verden, konkluderer den seneste PISA-undersøgelse. Men PISA-resultatet afspejler både det kinesiske uddannelsessystems styrker og svagheder - og illustrerer, hvorfor Kina ikke kan konkurrere på innovation og kreativitet
  Det kinesiske skolesystem er i høj grad fokuseret på test, og det er en af forklaringerne på, at landets skoler klarede sig så godt i PISA-testen. Til gengæld er de kinesiske elever i mindre grad rustede til at være kreative og innovative, siger Jiang Xueqin fra Peking Universitet.
 • 19. december 2005

  Modersmålet er nøglen til indlæring

  Det kan være svært at lære dansk i skolen, når der tales arabisk, tyrkisk eller italiensk derhjemme. Men det bliver lidt lettere, når børnene får modersmålsundervisning, mener både professor i tosprogethed Anne Holmen og EU-politikere. For modersmålet er det bedste springbræt til at lære dansk og andre fag
 • Kronik
  15. januar 2014

  Barnet i systemets tjeneste

  Måleiveren forplanter sig fra skolen ned i vuggestuen og videre til forældrene. Nogle steder bliver de ligefrem bedt om at vurdere deres børn efter kontrolskemaer. Resultatet er en begyndende udhulning af forældrerollen og børn, der styres af en ydre kontrol i stedet for at udvikle en indre målestok
  Børn i Struer lærer at læse. En beregning viser, at et års tidligere skolegang vil forbedre eleverne markant i Pisa-målinger. Men målinger bunder i kontrolhensyn og handler om systemets opretholdelse.
 • 2. november 2005

  Stigende polarisering i skolen

  Flere elever placerer sig i bunden af skalaen, viser de seneste karakter-gennemsnit. Trods målsætningen om det modsatte, bidrager folkeskolen til en stadig større polarisering, vurderer professor på DPU
 • Nyhed
  4. december 2013

  Professor tager til genmæle i PISA-strid

  Redegørelse om statistikprofessor Svend Kreiners kritik af PISA er mangelfuld, mener Kreiner selv
 • Kronik
  6. maj 2011

  Folkeskolelærerne har fået PISA på hjernen

  I det seneste årti har PISA's testunivers forandret lærernes opfattelse af, hvad god undervisning går ud på. De er blevet mindre tværfaglige og prioriterer i stigende grad elevernes faglige udvikling på bekostning af den personlige
  Folkeskolen er i stigende grad blevet outputorienteret. Dannelsesidealerne er under pres.
 • Kronik
  6. december 2016

  PISA-resultaterne skal ikke diktere fremtidens folkeskole

  Danmarks midterplacering i PISA-test har siden begyndelsen af årtusindskiftet medvirket til voldsomme omlægninger i folkeskolen. Men der er så mange usikkerheder i testresultaterne, at de ikke bør ophøjes til rettesnor for folkeskolens udvikling
  Danmark har i væsentlig grad reageret og indrettet skolesystemet efter PISA-resultaterne. Hver gang de har vist sig dårligere, end man havde håbet, har man forsøgt at indrette sig, så testene kunne klares bedre næste gang. Men spørgsmålet er, om det er den rigtige vej at gå. Hvor meget vil vi lade internationale sammenligninger styre vores skolesystem?