Emne

PISA-undersøgelse

7. december 2004

Undersøgelse kan ikke bruges til noget

OECD’s sammenligning af lande i PISA-undersøgelsen er ubrugelig, og politikerne skal passe på ikke at tillægge rangordningen for stor vægt, mener to eksperter
17. september 2004

Når politikere går i Pisa-panik

Politikere reagerer meget hurtigt på en Pisa-rapport om skolens kvalitet. Ofte er de styret af deres ideologi og ikke af rapportens konklusion
29. maj 2004

OECD-rapporter kan ikke stå alene

De internationale OECD-undersøgelser af elevers færdigheder bliver brugt til forenklet skolepolitik, siger kritikere
28. februar 2004

Special-undervisning

Selvværd Gad vide hvad der ville ske, hvis man smed et par af professor Niels Egelunds (NE), undersøgelser ind til Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Den 21. februar var der en temaside om skolernes brug/misbrug af specialundervisning, og konsekvensen heraf (bemærk entalsformen)...
18. oktober 2003

LÆSERDEBAT

Tak for kommafred *Dansk Sprognævn skal have ros for en enkel og salomonisk løsning i fejden mellem nyt og gammelt komma. Forskellen mellem de to systemer beror jo alene på komma eller ej foran ledsætning, og for den forskels skyld må det være i overkanten med hele to systemer...
30. oktober 2002

Danske indvandrerunge læser dårligt

Danske anden-generationsindvandrere læser dårligere end unge med samme baggrund i de andre nordiske lande, viser ny undersøgelse fra OECD
3. september 2002

Evalueringer i høj kurs

Modstanden mod evalueringer af uddannelse er så godt som forsvundet, og de fleste betragter det i dag som et fornuftigt redskab til udvikling af kvalitet – hvis ikke det bliver misbrugt politisk
3. september 2002

Evalueringer misbruges politisk

Eksperter kritiserer regeringens brug af evalueringer

Sider

 • Nyhed
  16. oktober 2013

  Forsker: De mange funktionelle analfabeter eksisterer ikke

  Hver fjerde af de dårligst præsterende afgangselever i PISA-testene havde fået en gymnasial uddannelse fire år senere, viser ny forskning. Det burde få politikerne til at genoverveje adgangskravene til ungdomsuddannelserne, mener uddannelsesforskere
  Unge automekaniker-elever på Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre. Det skal understreges, at de ingen forbindelse har til de omtalte unge med ind-læringsvanskeligheder i dansk og matematik. 
 Model
 • Nyhed
  20. december 2010

  Kinas skoleelever verdens bedste?

  Skoleelever i Shanghai er de bedste i verden, konkluderer den seneste PISA-undersøgelse. Men PISA-resultatet afspejler både det kinesiske uddannelsessystems styrker og svagheder - og illustrerer, hvorfor Kina ikke kan konkurrere på innovation og kreativitet
  Det kinesiske skolesystem er i høj grad fokuseret på test, og det er en af forklaringerne på, at landets skoler klarede sig så godt i PISA-testen. Til gengæld er de kinesiske elever i mindre grad rustede til at være kreative og innovative, siger Jiang Xueqin fra Peking Universitet.
 • 19. december 2005

  Modersmålet er nøglen til indlæring

  Det kan være svært at lære dansk i skolen, når der tales arabisk, tyrkisk eller italiensk derhjemme. Men det bliver lidt lettere, når børnene får modersmålsundervisning, mener både professor i tosprogethed Anne Holmen og EU-politikere. For modersmålet er det bedste springbræt til at lære dansk og andre fag
 • Kommentar
  19. oktober 2011

  Fri leg er en truet disciplin

  Den fri leg er under pres. I flere lande bygger man sågar skoler uden skolegårde. Børnene stimuleres rigeligt i undervisningen, hedder det. Men resultatet kan blive faldende faglighed, stress og depression
 • Klumme
  13. december 2013

  Det skæve tårn

  Vi står over for de strammede balders store tid. Epoken, der vil ende alle tidligere epoker. Men mon de unge gider forsørge deres forældre og bedsteforældre?
  Vi står over for de strammede balders store tid. Epoken, der vil ende alle tidligere epoker. Men mon de unge gider forsørge deres forældre og bedsteforældre?
 • Kronik
  15. januar 2014

  Barnet i systemets tjeneste

  Måleiveren forplanter sig fra skolen ned i vuggestuen og videre til forældrene. Nogle steder bliver de ligefrem bedt om at vurdere deres børn efter kontrolskemaer. Resultatet er en begyndende udhulning af forældrerollen og børn, der styres af en ydre kontrol i stedet for at udvikle en indre målestok
  Børn i Struer lærer at læse. En beregning viser, at et års tidligere skolegang vil forbedre eleverne markant i Pisa-målinger. Men målinger bunder i kontrolhensyn og handler om systemets opretholdelse.
 • Anmeldelse
  16. december 2017

  Ny bog: Historien om afmontering af dansk skole- og dannelsestradition

  I Thomas Aastrup Rømers ’Ballade i pædagogikkens forsamlingshus’ udfoldes polemikken og modstanden mod tidens vedtagne sandheder om globalisering og konkurrencesamfundet
  Rømer viser, hvordan fag og kundskaber ikke længere er vigtige. Det helt centrale er derimod elevens læring og udvikling af kompetencer. Fag og tradition må vige for processen, og eleven skal først og fremmest ’lære at lære’.
 • Baggrund
  22. april 2013

  ’Jeg er så bange for, at skolen vil ødelægge min datters barndom’

  Fra mandag aften skal 9. z dyste mod ’verdens bedste elever’ fra Kina. Men den danske fascination af det kinesiske uddannelsessystem vækker ikke genklang i Kina
  Fra mandag aften skal 9. z dyste mod ’verdens bedste elever’ fra Kina. Men den danske fascination af det kinesiske uddannelsessystem vækker ikke genklang i Kina