Emne

planloven

Kommentar
3. marts 2022

Folkekirken er landets tredjestørste jordejer, men jorden dyrkes ikke klima- og miljøvenligt

Folkekirkens menighedsråd forvalter enorme landbrugsarealer, men i dag er langt hovedparten forpagtet til konventionelt landbrug. Staten skal stille krav til folkekirken om at forvalte jorden, så den understøtter den grønne omstilling, skriver menighedsrådsmedlem Jan Morell i dette debatindlæg
Folkekirken forvalter i alt 11.000 hektar jord. Dermed er Folkekirken landets tredjestørste jordbesidder.
Grøn omstilling
24. februar 2022

Minister vil have opgør med folkekirkens særlige vetoret mod opførelse af vindmøller

Kirkernes stifter bør ikke længere have en særret til at bremse opførelsen af vindmøller, lyder det nu fra boligminister Kaare Dybvad. Samtidig vil han have klimaet indskrevet som »national interesse« i Planloven, som lige nu forhandles politisk
Kirkernes vetoret mod opførslen af vindmøller er forældet, mener boligminister Kaare Dybvad (S). I stedet bør beslutningsmyndigheden ligge centralt hos Kirkeministeriet, foreslår han. 
Planlov
18. februar 2022

Partier og erhvervsorganisationer vil have klima indskrevet i »forældet« lov

Planloven sætter rammerne for store dele af Danmarks udvikling. Men i sin nuværende form er loven med til at spænde ben for den grønne omstilling, mener partier og erhvervsorganisationer, der vil have klima ophøjet til en »national interesse«
Hensynet til klimaet bliver i mange tilfælde overtrumfet af andre hensyn. Blandt andet har kirker nedlagt veto mod vindmøller i landskabet. Men det vil en ændring af planloven ændre på.
Leder
16. oktober 2020

Nu løber Venstre-folk igen stormløb mod naturbeskyttelsen

Igen bliver planlovgivningen beskyldt for at hæmme de små bysamfund. Men det er ikke sandt
Lemvigs Venstre-politiker Steffen Damsgaard, der også er formand for Landdistrikternes Fællesråd, slår til lyd for at give ’ti små samfund’ frihed til at bryde strandbeskyttelseslinjen og reglerne om velordnet udstykning og bebyggelse, selv om partiet Venstre i sin tid selv stemte for en planlovgivning med naturbeskyttelse, skriver David Rehling i denne leder.
Leder
17. september 2019

De store indkøbscentrene risikerer at skabe et Danmark i ubalance

Kommunerne er under pres fra ejendomsudviklingsselskaberne, som planlægger centre i flere kommuner samtidig og spiller kommunerne ud mod hinanden. Der er derfor brug for fælles regler, hvis vi skal skabe et Danmark i balance
Ændringen af planloven i 2017 har gjort det nemmere for kommunerne at bygge store butikscentre uden for byerne. Modsat hensigten har det forværret balancen mellem land og by, skriver dagens lederskribent. Her er et billede fra Næstved Storcenter, der er hele 54.000 kvadratmeter stort.
Læserbrev
2. januar 2017
Leder
10. juni 2016

Nøjsomt

Det lettelsens suk, som nu drages af mange, handler ikke om, at den reviderede planlov tager bedre vare på landskabet, end den hidtidige. Det handler om, at skadevirkningerne er blevet mindre end frygtet
Baggrund
23. marts 2016

15 års V-K-strid om planlov og storcentre tilspidses

Hvor Venstre nu vil liberalisere planloven og sætte markedets kræfter i centrum, vil De Konservative bevare livet i bymidterne og de mindre byer. Endnu en borgerlig armlægning er på vej
Striden mellem Venstre og De Konservative handler   om, hvor meget kysterne skal beskyttes mod nybyggeri og erhvervsaktiviteter, og hvor meget både landskabet og bycentrene skal værnes mod nye og større storcentre. Venstre vil rulle en del af lovens restriktioner tilbage, De Konservative prioriterer fortsat beskyttelse.
Nyhed
3. juli 2015

Grønt lys til Svanholms grønne skovlandbrug

Med ambitiøse bæredygtighedsvilkår for Svanholms skovlandbrug kan det realiseres uden at kollidere med planloven, siger kommunen. Folkene bag projektet glæder sig
Skovhave opbygget efter permakulturprincipper, der bruges ved skovlandbruget Svanholm ved Frederikssund.
Læserbrev
12. august 2014

Regeringen bør ændre planloven

Regeringen skal ændre planloven. Det ville være et stærkt værktøj, hvis vi som kommunalpolitikere kunne stille krav til boligsammensætningen, når private bygherrer bygger nye boliger

Sider

 • Analyse
  29. august 2001

  Ama’r halshug!

  I gamle dage blev dødsdømte forbrydere henrettet på Amager. I dag bygger man indkøbs- og oplevelsescenter på øen - eller rettere:
 • Kommentar
  3. marts 2022

  Folkekirken er landets tredjestørste jordejer, men jorden dyrkes ikke klima- og miljøvenligt

  Folkekirkens menighedsråd forvalter enorme landbrugsarealer, men i dag er langt hovedparten forpagtet til konventionelt landbrug. Staten skal stille krav til folkekirken om at forvalte jorden, så den understøtter den grønne omstilling, skriver menighedsrådsmedlem Jan Morell i dette debatindlæg
  Folkekirken forvalter i alt 11.000 hektar jord. Dermed er Folkekirken landets tredjestørste jordbesidder.
 • Planlov
  18. februar 2022

  Partier og erhvervsorganisationer vil have klima indskrevet i »forældet« lov

  Planloven sætter rammerne for store dele af Danmarks udvikling. Men i sin nuværende form er loven med til at spænde ben for den grønne omstilling, mener partier og erhvervsorganisationer, der vil have klima ophøjet til en »national interesse«
  Hensynet til klimaet bliver i mange tilfælde overtrumfet af andre hensyn. Blandt andet har kirker nedlagt veto mod vindmøller i landskabet. Men det vil en ændring af planloven ændre på.