Emne

politologi

Ny bog

Francis Fukuyama tager i sin nye bog et livtag med identitetspolitikkens paradigme

Ifølge Francis Fukuyama repræsenterer identitetspolitik tidens største trussel imod det liberale demokrati, han engang forudså, ville sejre globalt og definitivt

Et næsten ubemærket kup

Den store reform af Italiens politiske institutioner, som borgerne ifølge landets regering har sukket efter længe, er en farlig idé, hævder politologen Giorgio Galli, der ser de sidste 40 års udvikling i Italien som et langt, stille statskup

Det kan vi lære af Australiens valg

Alle partier har magtkampe. Men vælgerne tilgiver måske lettere de partier, der som ideologi har alle-mod-alle. Hvorimod partier, der hylder solidaritet, afkræves stærkere indbyrdes loyalitet

Markedsøkonomi er ikke værdineutral

Den amerikanske politolog Michael Sandel udfordrer i sin nye bog, ’What Money Can’t Buy’, forestillingen om, at markedet er en moralsk neutral instans

På sporet af Danmark og historiens endepunkt

Den amerikanske politolog Francis Fukuyama søger i sit nye mammutværk at forklare oprindelsen af forskellige politiske systemer i fire civilisationer fra præhistorisk tid til den franske revolution og støder i den forbindelse på den enestående vej til det danske forfatningsdemokrati

Kommunalt selvstyre fordrer kommunalt ansvar

Tim Knudsen konstaterer rigtigt i analysen den 5. august, at kommunalpolitik har bevæget sig ind i et dødvande, hvor meningsløsheden breder sig. Analysen når bare ikke ned til, hvad der ligger bag

Menneskedyret i videnskaberne

Lone Frank er på mission for lufte ud i samfunds- og human videnskaberne - og hvis man kan holde ud at se på en filmet radioudsendelse, så er der sprængfarlig viden at hente

Svend Aukens eftermæle

Svend Aukens status over et langt liv i politik rejser spørgsmål om, hvad vi bruger kloge politikere til

Dansk økonomis tilstand overdøver alt

Danske forskere mangler både redskaberne og modet til at sige deres mening. Derfor er økonomi altdominerende i den danske samfundsdebat, men det gør samtidig, at meget af den viden, vi har om sociale eller psykologiske forhold, slet ikke bliver brugt til noget, konstaterer to politologer

Machiavelli - nu som makværk!

Informations forlag burde have ladet Mads Qvortrup beholde sin oversættelsesøvelse i skuffen

Sider

Mest læste

  1. Ifølge Francis Fukuyama repræsenterer identitetspolitik tidens største trussel imod det liberale demokrati, han engang forudså, ville sejre globalt og definitivt
  2. I Informations kronik "Islamisk terrorisme og vestlige værdier" (den 23. august) bruger Kai Sørlander sin fagfilosofi til at artikulere tidens herskende tanker i en stringent logisk argumentation...
  3. Ved professor, dr. phil. Ole Karup Pedersens død Nekrolog Lørdag morgen gled historikeren og politologen Ole Karup Pedersen stille ind i døden uden forudgående sygdom, kun 68 år gammel...
  4. Den amerikanske politolog Michael Sandel udfordrer i sin nye bog, ’What Money Can’t Buy’, forestillingen om, at markedet er en moralsk neutral instans
  5. Ren passion eller pligtlæsning med udsigt til fremtidens karrierefrugter? Studerende gør status over det første år
  6. Michel Foucault bliver læst på alle niveauer og i alle fag: Han bliver brugt i managementfagene og bliver læst på universiteterne. Han bliver dyrket blandt intellektuelle, og han bliver brugt i magtudredningen. 20 år efter hans død oversættes han fortsat til dansk. På de næste sider sætter vi fokus på denne succes: Hvad er det Foucaults bidrager med?
  7. Alt bliver kapitaliseret, og mennesket selv bliver en abstrakt figur. Intet under, at mange i den situation koncentrerer sig om det nære - kærligheden, luksuskøkkenet og den nye sofa JULETALE Er jeg idiot, eller hvad? Skal man ha' doktorgrad i økonomi, politologi og bankvæsen for at vide, hvad der foregår? Skal man ha' samtlige træninger og indsigter i diskussionsteori og samtalekunst og øve sig i lang tid for at blive fuldkommen og erhverve sig de rette teorier og analysemetoder, før man har kvalificeret sig til at forstå et lod af, hvad det er, der sker ? Eller er det nok bare at være et almindeligt menneske og have læst lidt Karl Marx, egentlig bare Manifestet, for at være orienteret? Skal man være professor for at bortforklare, at hvis man privatiserer alle ting og overlader dem til kapitalinteresser, så overlader man dem til profit og profit og atter profit, og så vil enhver social og menneskelig interesse forsvinde fra ethvert projekt...
  8. Ud fra hver deres motiver hævder sovjethistorikerne og vestlige liberalister, at den russiske revolution var elitens værk. Sandheden er, at den var et ægte folkeligt oprør Der er to dominerende histo-rieskrivninger om den russiske oktoberrevolution: Sovjethistorieskrivningen og den dominerende vestlige, liberalistiske historieskrivning...