Emne

professionshøjskoler

28. november 2017

Uddannelserne får mere styring og mere bureaukrati med nyt taxametersystem

Fra 2019 vil universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier få penge efter kvalitet, studietid og ledighed blandt de færdiguddannede. Selvom størstedelen af bevillingerne stadig vil være baseret på studieaktivitet, ser uddannelsesinstitutionerne det nye bevillingssystem som mere uforudsigeligt og bureaukratisk
Folketinget blev sent fredag enige om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Det kommer til at erstatte det nuværende taxameterssystem, som i årevis har været kritiseret for at fokusere for meget på kvantitet.
Læserbrev
3. november 2017
Læserbrev
9. oktober 2017
Læserbrev
26. februar 2015

Spil ikke hasard med sundheden

Vi anerkender behovet for at gennemføre ændringer af prouddannelserne. Men det er afgørende, at ændringerne ikke forringer kvaliteten
Nyhed
17. juni 2013

Professionshøjskoler og universiteter kæmper om betalingsuddannelser

Professionshøjskolerne vil have ret til at udbyde masteruddannelser. I dag er det kun universiteterne, der kan udbyde betalingsuddannelserne på kandidatniveau, men fra september tager professionshøjskolerne konkurrencen op og udbyder en master igennem et norsk universitet
Nyhed
2. januar 2013

Frihed til at levere resultater

For første gang har de korte og mellemlange videregående uddannelser indgået udviklingskontrakter med Uddannelsesministeriet. Det betyder, at de bliver holdt op på konkrete resultater for optag, frafald og beskæftigelse allerede fra næste år
Kommentar
26. november 2012

Innovation fra de ’varme’ hoveder og hænder

Der bliver ingen afgørende udvikling i den offentlige sektor, hvis ikke professionsuddannelserne bidrager med mere innovation. Uddannelserne bør have en central plads i regeringens kommende innovationsstrategi
Leder
30. oktober 2012
Nyhed
29. oktober 2012

Velfærdsuddannelser får færre penge til øget kvalitet

Regeringen har kaldt finanslovsforslaget en styrkelse af kvaliteten på professionsuddannelserne. Men reelt står professionshøjskolerne til at få færre penge til kvalitetsudvikling næste år. Det er uærlig politik, mener Enhedslisten

Sider

 • 6. december 2006

  Hvad er et universitet?

  De nye universiteter kan fremdyrke og vedgå forskelle, som med udvandingen af universitetsbegrebet var ved at gå tabt
 • Kommentar
  25. januar 2008

  Lærerens myndiggørelse

  Vi skal ikke forkaste tabellerne, evalueringerne og de komparative under-søgelser i folkeskolen, men at gøre dem til en del af lærernes og skoleledernes professionelle beredskab
  Lad os indstille mudderkastningen om lærerne og i stedet sørge for deres myndiggørelse. Model
 • 2. april 2007

  Lad os opbygge en holdbar uddannelsespolitik

  Der mangler en ordentlig debat om f.eks. professions-højskolerne, som er i færd med at blive centraliseret Et bredt politisk flertal indgik i begyndelsen af marts et forlig om professionshøjskoler. Tanken er, at skolerne skal være den organisatoriske ramme for de mellemlange videregående uddannelser (MVU), som eksempelvis lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne.
 • 11. januar 2008

  Lærere er imod ny læreruddannelse

  Aarhus Universitet bliver beskyldt for at trumfe ny lærerbachelor igennem uden at tage lærerseminarierne med på råd. Uddannelsen forsøges nu stoppet
  Skal fremtidens folkeskolelærer udelukkende uddannes på de -gamle- lærerseminarier? Eller skal universiteterne også have lov til at uddanne lærere? Hvis det står til seminarierektorerne og lærernes fagforbund, skal seminarierne stå for læreruddannelsen