Emne

professionshøjskoler

9. januar 2010

Vor tids tavse idékamp

Aarhus Universitet præsenterede i 2008 et forslag til en forskningsbaseret læreruddannelse. Det blev politisk skudt ned efter en del hurlumhej. Sådan gik det også, da Danmarks Lærerforening i dette efterår præsenterede en skitse til en femårig læreruddannelse. Skal lærerne være akademikere? Skal sygeplejerskerne, som tidligere er blevet skoset for at læse Foucault? Er velfærdsstatens fronttropper på vej på universitetet?
Forskere i egen praksis? Indvendingerne er kendte og nærliggende. Er resultatet ikke over-akademiserede lærere, pædagoger og sygeplejersker? Sådan nogle, der kan citere Habermas light, men ikke lægge en forbinding. Har lærere, der er 'forskere i egen praksis' overhovedet tid til og sans for at bevæge sig ud i klasselokalets komplekse virkelighed?
Nyhed
15. oktober 2009

Professionshøjskoler risikerer at lukke nye videnscentre

Universiteterne render med broderparten af milliarderne til uddannelse, og det er landets professionshøjskoler, kommuner, regioner og de offentligt ansatte så utilfredse med, at de har henvendt sig til finans- og undervisningsministeren
Leder
30. april 2009

Respekt Zone

Når de faglige organisationer og Personalestyrelsen efter ti år ikke har formået at få forhandlet sig frem til, at de sundhedsfaglige kandidater kan få løn som fortjent, så virker det unægteligt som mangel på respekt for deres evner
Baggrund
11. april 2009

Fremtidens velfærdsløft

For nylig indløb ansøgningerne til kvote 2-optaget på de videregående uddannelser
Kronik
22. januar 2009

Er dansk reelt et truet sprog?

Engelsk styrkes på bekostning af andre europæiske fremmedsprog, både som studier og som arbejdssprog. Der er også tendens til, at dansk styrkes til fordel for de minoritetssprog mange taler herhjemme. Samtidig klager EU-tolke over, at de ikke bruges nok til at tolke til dansk
20. december 2008

Kritik - eller brok

Venter man på tilbagekomsten af de uddannelsesmæssige naturparker, hvor tilliden var blind, venter man formentligt på den forkerte perron
6. august 2008

Er optagelseskrakket en enlig svale?

Når Helge Sander udtaler, at de lave optagelsestal er en 'enlig svale' er i bedste fald udtryk for arrogance og i værste fald for manglende dømmekraft
Kronik
31. maj 2008

Fremtidens universitet er bedre

Påstanden er af og til, at universiteterne får færre penge end tidligere. På finansloven kan alle se, at bevillingerne vokser. Alene til forskningsområdet vokser det fra små 13 mia. kr. i 2006 til 18 mia. kr. i 2010. Universiteterne er mere end nogensinde afgørende for samfundets fremtid. Derfor skal vi have flere børn af ikke-boglige på universitetet, og flere på udlandsstipendiater for at kunne klare os i globaliseringen
I disse år gennemgår alle danske universiteter en forandringsproces, der har konsekvenser for fremtiden, ksriver Helge Sander.
Note
5. maj 2008

Professionshøjskolerforringer uddannelserne

De pædagogstuderende kritiserer de nye professionshøjskoler for forringe uddannelsernes kvalitet
Note
3. maj 2008

Professionshøjskolerforringer uddannelserne

De pædagogstuderende kritiserer de nye professions-højskoler for forringe uddannelsernes kvalitet. De nye professionshøjskoler, der åbnede 1. januar, er en fusion imellem en lang række mellemlange videregående uddannelser til f...

Sider