Emne

protektionisme

Økonomien fylder amerikanernes tanker

Det står klart nu, at det var en fejl at gøre det så let og billigt at låne penge i årene 2002-2005 - spørgsmålet er, om protektionisme bliver USA's svar på de økonomiske bekymringer

Dyster stemning i Davos

De økonomiske dommedagsprofeter fejrer kronede dage ved dette års verdensøkonomiske topmøde - andre mener, at de hastigt voksende nye markeder i lande som Kina og Indien vil modvirke en global recession

EU-Kommissionen vil have snor i CO2-kvoterne

Når EU-landene selv bestemmer, forkæler de egne virksomheder rundhåndet med CO2-kvoter. Nu vil Kommissionen tage sagen i egen hånd og håndhæve en øverste grænse for forureningen. Men målet er sat alt for lavt, siger miljøfolkene

EU overvejer klimaskat på importvarer

Europa-Kommissionen overvejer at lægge en særlig 'kuldioxid-skat' på importerede varer fra de lande uden for Unionen, som ikke lever op til målene for udledning af drivhusgasser

Made in Denmark

Der er fremgang i salget af dansk musik i en tid, hvor salget af international musik på verdensplan er faldende. Så hvorfor ikke inkludere det potentiale i vores branding af Danmark?

Handel skal redde klimaet

Men kan man åbne Pandoras æske af slagsmål om grøn protektionisme?

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

OECD kritiserer lukket EU-økonomi

Den vestelige økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, har udarbejdet sin første rapport om den europæiske unions samlede økonomi.

En speget affære

Europas fiskere fanger årligt 40 procent af den samlede fangst uden for EU's farvande. At de skulle opgive den forretning, eller at regeringerne i de afrikanske lande skulle smide dem og deres euro på porten, så snart en afrikansk egenindustri er på plads, er usandsynligt

Sider

Mest læste

  1. Det var magtfuldkommenhed, der sendte Hans Engell ind i den berømte betonklods. Det er erkendelsen fra manden bag rattet, der gør status over livet med og uden magten
  2. Høje og ultimative EU-krav før det kommende WTO-topmøde i Qatar kan føre til en gentagelse af sammenbruddet i Seattle – og skade kampen mod den globale fattigdom
  3. Den gensplejsede majs, der nu mistænkes for at være sundhedsskadelig, blev godkendt i EU trods medlemslandes advarsler, og undersøgelserne af dens skadevirkninger blev hemmeligholdt - også af de danske myndigheder
  4. Globalisering rummer et idesæt, som artikulerer hvert eneste menneskes lige moralske status. Nationale skæbnefællesskaber er allerede erstattet af ’overlappende skæbnefællesskaber’
  5. Danmark og EU foregangsland og -region i politisk kamp om mere menneskelig globalisering. SF opfordrer til politisk debat i Folketinget SF vil nu trække den komplicerede diskussion af globaliseringen og dens følger for det danske velfærdssamfund ind i Folketingets debatter...
  6. Det de samme folkevalgte politikere og mediekommentatorer, der bifaldt den pengedrevne globalisering, som nu er forfærdede over antikrigsglobaliseringen
  7. Kina er i gang med protektionistiske tiltag, der kan begrænse omverdenens adgang til sjældne jordarter, som har afgørende betydning for elektronisk produktion og for udviklingen af grøn miljøteknologi
  8. Er genmodificerede organismer i landbrugsproduktionen uomgængelige for at bekæmpe hungersnød? Miljøetikere står stejlt over for teknologioptimister