Emne

råstoffer

11. februar 1999

LÆSERDEBAT

Den virkelige forbryder? 3. FEBR. - Henrik Gade Jensen og andre koldkrigere strør om sig med tal på "kommunismens" ofre. Hvordan er myten om de 100 millioner dødsfald "på grund af" kommunismen opstået? Stéphane Courtois' nu berømte Sortbog over kommunismen skulle sælges, og det mentes åbenbart at være lettest, hvis man fandt et dejligt, afrundet tal...
30. januar 1999

To kg lærker eller to timer fransk

Det økonomiske Råd gør livet, glæden og naturen op i penge. Det er samme syge tankegang som Bjørn Lomborgs KLODEN Jeg troede ikke det kunne være så interessant: At kaste et blik i årsrapporten fra Det økonomiske Råd...
23. januar 1999

Verdens skrøbelige tilstand

En ny og bæredygtig verdensøkonomi er inden for rækkevidde - og den er en simpel nødvendighed hvis vi ikke vil undergrave vores livsgrundlag, siger Worldwatch Henry Fords oldebarn hedder Bill Ford...
Kronik
13. januar 1999

Afskaf lønarbejdet

De mennesker, som opfandt demokratiet, drømte da ikke om at arbejde. Nu, hvor vi endelig kan udnytte energi og råstoffer fuldt ud, er det på tide at afskaffe lønarbejdets slaveri TRO & FILOSOFI Det er nødvendigt at stille spørgsmålet: Hvad er arbejde? Gang på gang beskriver europæiske politikere arbejdsløsheden som tidens alvorligste problem...
Kronik
29. oktober 1998

Marx havde ret

Marx og Engels forudså fuldtud nutidens kapitalisme - baseret på udstødning af størstedelen af menneskeheden, udbytning af arbejdskraften og koncentration af magt, rigdom og privilegier Prøv engang at genlæse Det kommunistiske Manifest og se, hvor bemærkelsesværdigt nøjagtigt Marx og Engels for 150 år siden forudså den nuværende situation...
28. oktober 1998

Hvad sagde jeg...

Verdensøkonomien væltede, da Europa efterlignede Japan med stort handelsoverskud.Vi skal købe noget mere af vores eget! Den officielle økonomis veje er uransagelige. I flere år er det blevet hævdet, at den udenlandske - helst asiatiske - efterspørgsel var Frankrigs eneste redning, og at globaliseringen forhindrede de nationale økonomier i at handle selvstændigt; men nu forsikrer politikere og økonomer os om, at euro-zonen ikke er en del af verden, og at Frankrig vil slippe uden om krisen...
1. oktober 1998

Arbejderuro fortsætter i Rusland

Trods Primakov-regeringens løfter om at betale lønninger til tiden vil fagforbund gennemføre protestdag den 7. oktober Den russiske fagbevægelse har ikke planer om at afblæse den planlagte nationale strejke- og protestdag den 7...
23. september 1998

Drop Kyoto-aftalen

At skrue ned for energiforbruget og udvikle den vedvarende energi vil være et historisk spild af ressourcer, mener lektor Bjørn Lomborg, som er aktuel med ny bog Bjørn Lomborg mener, at verden bruger alt for mange penge på at bekæmpe drivhuseffekten...
Kronik
10. september 1998

Smuldrende gigant

Ruslands regioner vil både være selvstændige og have støtte fra Moskva. Men spørgsmålet er, om Den russiske Føderation i længden kan holdes sammen ØKONOMI & POLITIK Rusland har problemer...
4. september 1998

Lykketoft som trafik-minister

Skal trafikpolitikken virkelig afgøres i et vækstforhippet Finansministerium? FINANS-TRAFIK Mogens Lykketoft og hans økonomer mener, at det hverken er 'hensigtsmæssigt eller muligt' at stabilisere bilernes CO2-udslip inden 2005...

Sider

 • grøn omstilling
  18. juni 2022

  Et ultralet, oldgammelt og temmelig liderligt metal er ved at forandre vores verden

  I takt med at salget af elbiler tager fart, er prisen på litium eksploderet. Metallet er en afgørende komponent i batterierne, og udviklingen illustrerer et grundlæggende problem ved den grønne omstilling: at der skal virkelig mange råstoffer til
  De største forekomster af litium findes i Sydamerika, hvor man udvinder det fra oldgamle saltsøer. Her er to arbejdere i gang med et af de sidste trin i udvindingsprocessen ved en saltfabrik i Potosi i Bolivia. Udvindingsprocessen kræver store mængder vand, og kun omtrent 50 procent af litiumindholdet kommer med videre.
 • Kronik
  17. december 2007

  Kina i Afrika - nykolonisering eller udviklingsalternativ?

  I takt med at Kinas investeringer i Afrika vokser, stiger kritikken fra Vesten. Kina anklages for at være 'nykolonialistisk', uden hensyntagen til menneskerettigheder og demokratiske reformer.
  Nigerias præsident Olusegun Obasanjo og den kinesiske præsident Hu Jintao mødtes i Beijing i april 2005 for at diskuterede yderligere samhandel mellem de to lande.
 • 6. december 1997

  Den schweiziske vaskemaskine

  Schweiziske banker hvidvaskede det nazistiske tyvegods, som nazisterne brugte til at finansiere deres krigsmaskine Var Schweiz Hitlers hæler og medskyldige i den systematiske plyndring? Og forlængede Schweiz' økonomiske samarbejde med nazisterne krigen, så den kom til at koste flere mennesker livet, end det ellers ville have været tilfældet? Det var i store træk den amerikanske holdning i 1944...
 • Baggrund
  18. oktober 2021

  Grøn omstilling er ikke nok. Vi er nødt til at gøre noget ved vores overforbrug

  De aktuelle forsyningskriser er et varsel om det, der kan vente forude, selv hvis vi omstiller verden til grøn energi. Det er ikke nok at sigte efter cirkulær økonomi med lukkede stofkredsløb, vi må gøre noget ved selve overforbruget, siger forskere
  Et metalværk i Tyskland er ved at støbe en skibsskrue til en kunde i Kina. Det er den form for produktionesvækst, som ikke i praksis lader sig indpasse i en cirkulær økonomi.
 • Kommentar
  4. juli 2020

  For os i Grønland er det uværdigt at være på støtten til evig tid. Derfor udvinder vi råstoffer

  Vi grønlændere ønsker ikke at være kustoder i vores eget land og iklæde os nationaldragten, så turister kan tage instagramvenlige billeder, mens underskønne isbjerge duver forbi i baggrunden. Vi vil være økonomisk selvbårne, og her er råstoffer en mulighed, skriver tre ministre fra den grønlandske regering i dette debatindlæg
  'Hver dag arbejder vi benhårdt på at blive økonomisk selvbårne, så vi kun oplever kustoder, når vi går på landets mange interessante museer. Vores råstoffer er en af mulighederne', skriver tre ministre fra den grønlandske regering i dette debatindlæg.
 • Baggrund
  1. oktober 2011

  Nerver af guld

  Guldprisen ligger på det højeste niveau nogensinde. Almindelige mennesker og superinvestorer vender sig i frygt mod det ædleste af alle metaller for at købe sig sikkerhed. Det er et signal om, at centralbankernes chefer trykker for mange penge for hurtigt. De finansielle markeder markerer, at den internationale økonomiske politik er i krise
  Inflationssikret. Teknisk set er det muligt, at fordoble pengemængden i morgen. Men med guld ved man, at man ikke kan vågne op, og så er der dobbelt så meget af det. Man kan ikke trykke guld.
 • Omstilling
  8. december 2021

  Nogle vil rejse til Mars for at skaffe fremtidens mineraler. Andre vil rejse til havets bund

  På 4.-6.000 meters dybde i blandt andet Stillehavet findes de metaller, som skal bruges til elbilernes batterier, vindmøllerne og solcellerne. Så nu er store selskaber klar til at gå helt til bunds for at sikre den grønne omstilling og nye indtægter. FN-myndighed diskuterer dilemmaet i disse dage – miljøorganisationer, forskere, store virksomheder og Europa-Parlamentet råber i kor på et moratorium
  Dybhavet absolut ikke er livløst, men befolket af sårbare livsformer – både flora og fauna – karakteriseret ved lave vækstrater, lange levetider, lav fertilitet og tæt kobling til andre dele af økosystemet, anfører Verdensnaturfonden.
 • 9. november 2006

  Førstematadoren Tietgen

  Nybrydende fremstilling af stormogulen C.F. Tietgens liv, virke og metoder