Emne

reformationen

Den middelalder, der lyser og lever

Historikeren Brian Patrick McGuire yder et kærligt forsvar for en tidsalder, som andre kalder mørk

Gavnlig uro

Snart står Thorkild Grosbøll formentlig igen på sin prædikestol i Taarbæk. Tilmed kan han glæde sig over, at 'Grosbølleoptøjerne' om hans forkyndelse har givet den danske folkekirke en saltvandsindsprøjtning...

Kanon giver plads til kreativitet i skolen

Folkeskolens kanoner kan skabe grobund for den kreative tænkning, som fremtidens vidensamfund efterspørger, mener flere eksperter. Men der skal være plads til fornyelse

Statskirken og kirkestaten

Kirken skal ikke skilles fra staten, siger Roskildes biskop Jan Lindhardt i ny bog

Krarups pseudo-religiøse forståelse

Den 7. juni leverede Søren Krarup her i avisen en sær hypotese om forudsætninger for integration, som er både uholdbar og undergravende for integrationsindsatsen. Krarups tese er lige så enkel, som den er forkert: Flygtninge og indvandrere med muslimsk baggrund er "som sådanne i et dybt modsætningsforhold til dansk kultur," fordi denne bygger på et efter sigende kristent skel mellem religion og politik...

Danskerne er et kristent folk

Det er en taknemmelig ting at søge sammenhænge og trøst i historien, og denne disciplin behersker Søren Krarup til fulde. Jo, mere jeg læser af Krarup, jo mere tvivler jeg på, at der kommer noget som helst godt ud af, at fortabe sig i historiebøgerne...

En verden uden Gud er en fiktion

Hvad er det dog for en tænkning om Gud og mennesker, som Henrik Nordbrandt åbenbarer i Information den 14. juli. Kom dog frem til den mere nuancerede nutid! Ét er sikkert, ironi er ikke vejen til dybere indsigt...

Når historien går baglæns

Letlæst historiebog med utraditionel indfaldsvinkel og traditionelle pointer

'Vi må lære at være uenige'

'Vi synes, man er dansker med hud og hår, eller også er man det ikke. Den holdning bliver vi nødt til at ændre. Vi må lære at skelne mellem kulturelle og politiske identiteter,' siger Ove Korsgaard. Han står i spidsen for en ny uddannelse i citizenship ved Danmarks Pædagogiske Universitet

Danskfagets museumsjernbane

Ny kompakt litteraturhistorie rummer glimrende vidensformidling, men sætter sig mellem to stole, ideologisk og forskningsmæssigt

Sider

Mest læste

  1. Dødedansene i de istrisiske kirker fungerer den dag i dag som et påtrængende memento mori: Husk, at du skal dø!
  2. I Danmark er identiteten mellem sprog, folk, politisk nation, kirke og stat blevet så ‘naturlig’ at man ikke kan acceptere forskelle
  3. Kærlighed er en moderne opfindelse - i hvert fald som basis for ægteskab. Dagens kronikør fortæller om kønnenes ulige forhold og samfundets kontrol med privatlivet Statens magt og indflydelse på almindelige menneskers liv har været voldsomt diskuteret i dette århundrede i takt med velfærdsstatens udbygning...
  4. Sagsakterne i sexsager bør være offentligt tilgængelige og mere omfattende Misbrug De seneste ugers medieomtale af nye sex-misbrugssager har øget behovet for en offentlig diskussion ikke kun af sexmisbrug, men også af noget så ubehageligt som risikoen for at uskyldige mennesker idømmes fængselsstraffe...
  5. Kunst, schnitzel eller vandring i Luthers fodspor? Wittenberg og omegn byder på et væld af oplevelser i forbindelse med Reformationsjubilæet – her er et udpluk
  6. Billedet af kristendommens historie ændrer sig, når vi læser teksterne fra det 12. og 13. århundrede, siger Aksel Haaning
  7. Når unge mennesker skammer sig så meget i dag, er vi nødt til at tale til dem i et sprog, de forstår. Netop tv-serien ’Skam’ har formået, hvad den danske folkekirke ikke har: at udbrede det enkle budskab, som hele vores lutherske arv bygger på
  8. Det er et enormt kulturelt tilbageskridt ikke at interessere sig for tysk sprog og kultur - Især for danskere SATANS TYSKERE Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. (Schiller: Die Jungfrau von Orleans, 3, 6)...