Emne

reformationen

Guds rottweiler skal frelse os Europa

Det nyvalgte pave blev de europæiske katolikkers kandidat. Men hvor langt rækker tyske Benedikt XVI's indflydelse i et Europa, der har mistet sin kristne sjæl?

Den middelalder, der lyser og lever

Historikeren Brian Patrick McGuire yder et kærligt forsvar for en tidsalder, som andre kalder mørk

Gavnlig uro

Snart står Thorkild Grosbøll formentlig igen på sin prædikestol i Taarbæk. Tilmed kan han glæde sig over, at 'Grosbølleoptøjerne' om hans forkyndelse har givet den danske folkekirke en saltvandsindsprøjtning...

Kanon giver plads til kreativitet i skolen

Folkeskolens kanoner kan skabe grobund for den kreative tænkning, som fremtidens vidensamfund efterspørger, mener flere eksperter. Men der skal være plads til fornyelse

Statskirken og kirkestaten

Kirken skal ikke skilles fra staten, siger Roskildes biskop Jan Lindhardt i ny bog

Krarups pseudo-religiøse forståelse

Den 7. juni leverede Søren Krarup her i avisen en sær hypotese om forudsætninger for integration, som er både uholdbar og undergravende for integrationsindsatsen. Krarups tese er lige så enkel, som den er forkert: Flygtninge og indvandrere med muslimsk baggrund er "som sådanne i et dybt modsætningsforhold til dansk kultur," fordi denne bygger på et efter sigende kristent skel mellem religion og politik...

Danskerne er et kristent folk

Det er en taknemmelig ting at søge sammenhænge og trøst i historien, og denne disciplin behersker Søren Krarup til fulde. Jo, mere jeg læser af Krarup, jo mere tvivler jeg på, at der kommer noget som helst godt ud af, at fortabe sig i historiebøgerne...

En verden uden Gud er en fiktion

Hvad er det dog for en tænkning om Gud og mennesker, som Henrik Nordbrandt åbenbarer i Information den 14. juli. Kom dog frem til den mere nuancerede nutid! Ét er sikkert, ironi er ikke vejen til dybere indsigt...

Når historien går baglæns

Letlæst historiebog med utraditionel indfaldsvinkel og traditionelle pointer

'Vi må lære at være uenige'

'Vi synes, man er dansker med hud og hår, eller også er man det ikke. Den holdning bliver vi nødt til at ændre. Vi må lære at skelne mellem kulturelle og politiske identiteter,' siger Ove Korsgaard. Han står i spidsen for en ny uddannelse i citizenship ved Danmarks Pædagogiske Universitet

Sider

Mest læste

  1. I Danmark er identiteten mellem sprog, folk, politisk nation, kirke og stat blevet så ‘naturlig’ at man ikke kan acceptere forskelle
  2. Hvad er det for noget? Kronikken byder blandt andet på forslag til nationalt forskningsprojekt om dansk religion, kultur og identitet
  3. Dødedansene i de istrisiske kirker fungerer den dag i dag som et påtrængende memento mori: Husk, at du skal dø!
  4. Københavns Universitets seminar på 500-årsdagen for Luthers indvarsling af Reformationen kom til at afkræfte myter om dens gunstige virkninger på ligestilling mellem kønnene. Heller ikke letsindige sexdyrkere fik det nemmere
  5. 1999 er udråbt som Middelalderår, men der findes stadig en række sejlivede myter om den 'mørke' middelalder, mener professor Brian Patrick McGuire, der er middelalderhistoriker ved Roskilde Universitetscenter Middelalderen er kommet på mode, men desværre findes der i dagens Danmark en masse misforståelser om den store europæiske middelalder, der strækker sig fra det vestromerske riges fald i 400-tallet til reformationen i 1500-tallet...
  6. Professor Frederik Stjernfelt har et par alvorsord at fortælle os om Martin Luther. For før vi kommer alt for godt i gang med fejringen af 500-året for reformationens begyndelse og skåltalerne til manden, der har fået æren for at lægge kimen til alt fra menneskelig frihed over demokrati til velfærdsstaten, bør vi tage et kritisk kig på Luthers egne ord
  7. Kærlighed er en moderne opfindelse - i hvert fald som basis for ægteskab. Dagens kronikør fortæller om kønnenes ulige forhold og samfundets kontrol med privatlivet Statens magt og indflydelse på almindelige menneskers liv har været voldsomt diskuteret i dette århundrede i takt med velfærdsstatens udbygning...
  8. En af Luthers inspirationskilder var Paulus, hvis løsning på lokale problemer fik globale konsekvenser. Han trak en skarp grænse mellem det snavsede kød og den rene sjæl, og mellem vantro og tro