Emne

reformationen

Den middelalder, der lyser og lever

Historikeren Brian Patrick McGuire yder et kærligt forsvar for en tidsalder, som andre kalder mørk

Gavnlig uro

Snart står Thorkild Grosbøll formentlig igen på sin prædikestol i Taarbæk. Tilmed kan han glæde sig over, at 'Grosbølleoptøjerne' om hans forkyndelse har givet den danske folkekirke en saltvandsindsprøjtning...

Kanon giver plads til kreativitet i skolen

Folkeskolens kanoner kan skabe grobund for den kreative tænkning, som fremtidens vidensamfund efterspørger, mener flere eksperter. Men der skal være plads til fornyelse

Statskirken og kirkestaten

Kirken skal ikke skilles fra staten, siger Roskildes biskop Jan Lindhardt i ny bog

Krarups pseudo-religiøse forståelse

Den 7. juni leverede Søren Krarup her i avisen en sær hypotese om forudsætninger for integration, som er både uholdbar og undergravende for integrationsindsatsen. Krarups tese er lige så enkel, som den er forkert: Flygtninge og indvandrere med muslimsk baggrund er "som sådanne i et dybt modsætningsforhold til dansk kultur," fordi denne bygger på et efter sigende kristent skel mellem religion og politik...

Danskerne er et kristent folk

Det er en taknemmelig ting at søge sammenhænge og trøst i historien, og denne disciplin behersker Søren Krarup til fulde. Jo, mere jeg læser af Krarup, jo mere tvivler jeg på, at der kommer noget som helst godt ud af, at fortabe sig i historiebøgerne...

En verden uden Gud er en fiktion

Hvad er det dog for en tænkning om Gud og mennesker, som Henrik Nordbrandt åbenbarer i Information den 14. juli. Kom dog frem til den mere nuancerede nutid! Ét er sikkert, ironi er ikke vejen til dybere indsigt...

Når historien går baglæns

Letlæst historiebog med utraditionel indfaldsvinkel og traditionelle pointer

'Vi må lære at være uenige'

'Vi synes, man er dansker med hud og hår, eller også er man det ikke. Den holdning bliver vi nødt til at ændre. Vi må lære at skelne mellem kulturelle og politiske identiteter,' siger Ove Korsgaard. Han står i spidsen for en ny uddannelse i citizenship ved Danmarks Pædagogiske Universitet

Danskfagets museumsjernbane

Ny kompakt litteraturhistorie rummer glimrende vidensformidling, men sætter sig mellem to stole, ideologisk og forskningsmæssigt

Sider

Mest læste

  1. Dødedansene i de istrisiske kirker fungerer den dag i dag som et påtrængende memento mori: Husk, at du skal dø!
  2. Når unge mennesker skammer sig så meget i dag, er vi nødt til at tale til dem i et sprog, de forstår. Netop tv-serien ’Skam’ har formået, hvad den danske folkekirke ikke har: at udbrede det enkle budskab, som hele vores lutherske arv bygger på
  3. I Danmark er identiteten mellem sprog, folk, politisk nation, kirke og stat blevet så ‘naturlig’ at man ikke kan acceptere forskelle
  4. Professor Frederik Stjernfelt har et par alvorsord at fortælle os om Martin Luther. For før vi kommer alt for godt i gang med fejringen af 500-året for reformationens begyndelse og skåltalerne til manden, der har fået æren for at lægge kimen til alt fra menneskelig frihed over demokrati til velfærdsstaten, bør vi tage et kritisk kig på Luthers egne ord
  5. Det er et enormt kulturelt tilbageskridt ikke at interessere sig for tysk sprog og kultur - Især for danskere SATANS TYSKERE Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. (Schiller: Die Jungfrau von Orleans, 3, 6)...
  6. 1999 er udråbt som Middelalderår, men der findes stadig en række sejlivede myter om den 'mørke' middelalder, mener professor Brian Patrick McGuire, der er middelalderhistoriker ved Roskilde Universitetscenter Middelalderen er kommet på mode, men desværre findes der i dagens Danmark en masse misforståelser om den store europæiske middelalder, der strækker sig fra det vestromerske riges fald i 400-tallet til reformationen i 1500-tallet...
  7. ’Hr. Arnes penge’ – en guldmønt i den svenske skattekiste – i ny og fortjenstfuld oversættelse
  8. Sagsakterne i sexsager bør være offentligt tilgængelige og mere omfattende Misbrug De seneste ugers medieomtale af nye sex-misbrugssager har øget behovet for en offentlig diskussion ikke kun af sexmisbrug, men også af noget så ubehageligt som risikoen for at uskyldige mennesker idømmes fængselsstraffe...