Emne

reformationen

Universiteter og erhvervsliv går i et

Med ledelses- og markedsføringsformer hentet fra erhvervslivet bryder CBS og IT-Universitetet med traditionerne. KU frygter den voksende kommercialisering

Uenighed om dansk statsborgertest

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at det skal være langt sværere at blive statsborger i Danmark, men der er fortsat uenighed om statsborgertestens indhold

Medborgertest

VILLE det ikke være herligt, hvis ens land var befolket af lutter honette, velorienterede og velbegavede mennesker. Sådan nogle, der vidste alt om, hvordan Folketinget og EU fungerede, og som kendte alt til minoritetsrettigheder i et demokrati...

DF: Test skal sikre, at nye statsborgere er danskere i sjælen

Rikke Hvilshøj (V) kan godt glemme alt om en multiple-choice test i forbindelse med de kommende krav til statsborgeransøgere, mener Dansk Folkeparti. De foreslår test, der kan afsløre, om ansøgerne er rigtig danske

Folk idømt mere end 18 måneder kan ikke blive danskere

Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) bliver mødt med nyt krav i statsborgerskabsforhand-linger. Personer med en dom på mere end 18 måneder skal aldrig kunne få indfødsret, mener Dansk Folkeparti

Lys over Europa - power to the people

Europa har en historisk mulighed for en tredje industriel revolution, der sikrer økonomisk udvikling, social tryghed og miljømæssig bæredygtighed. Men de europæiske politikere befinder sig i mørke, siger Jeremy Rifkin, en af den tøjlesløse kapitalismes skarpeste revsere "Mange unge siger til mig: 'Der er ikke tid...

Danmark og danskhed

Hvad er det for noget? Kronikken byder blandt andet på forslag til nationalt forskningsprojekt om dansk religion, kultur og identitet

Lavere skat og hjælp til de svage

Charlotte Dyremose anklager Venstre for at svigte sit ansvar som liberalistisk regerings-parti. Fokus på sam-fundets svageste og mere plads til religionen, lyder opskriften på fremtidens velfærd fra den kon-servative skatteordfører

En sand liberal demokrat

Hvorfor skal historieundervisningen baseres på en kanon?

Krigen mod terror har flyttet Tyrkiet mod øst

ISTANBUL - Tyrkiet spiller en vigtig rolle i krigen mod terror. Landet har overtaget ledelsen af NATO-styrken i Afghanistan. Det er første gang, Tyrkiet indtager denne position - og det er højst tiltrængt, understreger Cengiz Aktar, professor i europæiske studier ved Bahcesehir Universitetet...

Sider

Mest læste

  1. Dødedansene i de istrisiske kirker fungerer den dag i dag som et påtrængende memento mori: Husk, at du skal dø!
  2. Det er et enormt kulturelt tilbageskridt ikke at interessere sig for tysk sprog og kultur - Især for danskere SATANS TYSKERE Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. (Schiller: Die Jungfrau von Orleans, 3, 6)...
  3. 1999 er udråbt som Middelalderår, men der findes stadig en række sejlivede myter om den 'mørke' middelalder, mener professor Brian Patrick McGuire, der er middelalderhistoriker ved Roskilde Universitetscenter Middelalderen er kommet på mode, men desværre findes der i dagens Danmark en masse misforståelser om den store europæiske middelalder, der strækker sig fra det vestromerske riges fald i 400-tallet til reformationen i 1500-tallet...
  4. I Danmark er identiteten mellem sprog, folk, politisk nation, kirke og stat blevet så ‘naturlig’ at man ikke kan acceptere forskelle
  5. Kærlighed er en moderne opfindelse - i hvert fald som basis for ægteskab. Dagens kronikør fortæller om kønnenes ulige forhold og samfundets kontrol med privatlivet Statens magt og indflydelse på almindelige menneskers liv har været voldsomt diskuteret i dette århundrede i takt med velfærdsstatens udbygning...
  6. Ja, man kan nemt finde eksempler på, at Luther krænker vor tids idé om frisind, religionsfrihed og menneskerettigheder, men er det så voldsomt interessant, når vi taler om en mand fra 1500-tallet? Professor Frederik Stjernfelt overser reformatorens tidløse ærinde: At befri den enkelte fra sit eget præstationsfangenskab
  7. Sagsakterne i sexsager bør være offentligt tilgængelige og mere omfattende Misbrug De seneste ugers medieomtale af nye sex-misbrugssager har øget behovet for en offentlig diskussion ikke kun af sexmisbrug, men også af noget så ubehageligt som risikoen for at uskyldige mennesker idømmes fængselsstraffe...
  8. I foråret 1989 åbnede DDR et kunstmuseum som hyldest til oprør og bondestand. Få måneder efter lukkede DDR