Emne

regionsråd

NA fyrer folketings-kandidat

Storkreds i Ny Alliance siger farvel til folketingskandidat. Det skyldes, at han før lørdagens stormøde såede tvivl om Naser Khaders position som formand

Moore ender hos Statsamtet

Dansk Folkeparti i Region Syddanmark vil ikke være med til, at der går skattekroner til et foredrag med den amerikanske filminstruktør Michael Moore.

Fjernt fra folket

JAMEN, PLAGER FANDEN partiet Venstre? Nu har det i tre årtier gjort sig til af at være beskytter af »det nære samfund«. Slagordet er en arv fra 1970’erne, hvor mange i slipstrømmen af den store kommunalreform opdagede, at stort ikke nødvendigvis er godt...

Det minder om skrabnæse

Med forslaget til kommunalreform er VK begyndt at vippe hele det administrative Danmark - uden at nogen kender slutresultatet

Vælgere i vildrede

VED MORGENDAGENS valg kommer vælgerne i København og Frederiksberg kommuner ud for en ganske ny oplevelse - hvis ellers de har boet i disse kommuner, siden de fik stemmeret. Men allerede nu kan det forudsiges, at mange af dem vil blive overrumplet...

Ukrainerne føler sig bedraget

Det ukrainske parlament har i utilfredshed med Ukraines naturgasaftale med Rusland stemt for et mistillidsvotum til regeringen. Skridtet skal ikke mindst ses i lyset af valgkampen op til parlamentsvalget i marts. Mistillidsvotummet gør det også klart, at der stadig pågår en kamp om de grundlæggende spilleregler for det unge lands politiske liv

Politikerne fryser imamerne ude

Ingen på Christiansborg vil mødes med de muslimske imamer. Heller ikke partier, der fastholder dialog som middel

Kort nyt om kommunalvalget

KØBENHAVN: Socialdemokraterne er Danmarks største kommunale parti. Det blev resultatet af tirsdagens historiske kommunalvalg, hvor 271 kommuner blev til 98. På landsplan stemte 34,3 procent på de lokale S-kandidater - en fremgang på 1,8 pct...

Resultater fra regionsvalget

Socialdemokraterne blev med 13 mandater langt den største gruppe i Region Hovedstaden, efterfulgt af Venstres otte. Men det er slet ikke givet, at Københavns amtsborgmester, Vibeke Storm Rasmussen (S), også vil få overdraget formandsposten i den ny region med hovedsæde i Hillerød...

LÆSERBREVE

Et Europakort til Fogh Anders Fogh Rasmussen har i sit felttog mod Tyrkiets medlemskab af EU sagt, at han har svært ved at forestille sig et EU med grænse til Syrien. Det lyder jo næsten tilforladeligt...

Sider

Mest læste

  1. Vores smag afgør, hvor vi sætter vores kryds, og smagen er bestemt af den klasse, vi tilhører. Det politiske landskab er klassedelt, og alle har ikke lige muligheder, viser ny bog
  2. Det stigende antal EU-borgere i Danmark udgør en potentiel magtfaktor i dansk lokalpolitik – hvis ellers de begynder at stemme. I Nordjylland forsøger rumænske Narcis Matache som den første EU-borger nogensinde at blive valgt til regionsrådet gennem en kampagne rettet mod den udenlandske vælgergruppe
  3. Med forslaget til kommunalreform er VK begyndt at vippe hele det administrative Danmark - uden at nogen kender slutresultatet
  4. Med en uigennemtænkt kommunalreform svigter Venstre nærdemokratiet. ’Den fremgangsmåde stemmer jeg ikke for’