Emne

regnskove

Miljø er ikke in

OVERSKRIFTEN er miljøminister Svend Aukens. Den blev fremsat som en simpel men også provokerende konstatering under Socialdemokratiets kongres for godt en uge siden i et "politisk værksted", der skulle besvare spørgsmålet: "Danmark som foregangsland i Europa på miljøområdet?" Næppe nogen kunne være tvivl om, at Svend Auken ville svare ja...

På langt sigt

HADLEY Centeret for klimaforskning har netop offentliggjort en ny rapport, der burde vække til eftertanke. Og til dåd. Selv har centeret med sin efterhånden ret veludviklede model af verdens klima undersøgt, hvad der vil ske i fremtiden, hvis vi lader stå til, hvis vi anstrenger os lidt, og hvis vi anstrenger os lidt mere for at undgå den menneskeskabte forandring af klimaet...

Griskhed

BORGERLIG ANSTÆNDIGHED. Det er titlen på en en interview-serie, som begynder i dagens avis. Vi spørger, hvor den borgerlige anstændighed er blevet af. Det gennemgående svar er, at den er temmelig langt borte...

Kinesisk væksteventyr er en miljøkatastrofe

Vestlige politikere stiller sig i kø for at lovprise det. Økonomer betragter det med ærefrygt og beundring. Andre lande er desperate efter at følge dets eksempel. Men der er en dyster skyggeside ved Kinas eksploderende tocifrede vækstmirakel: Det er hastigt ved at udvikle sig til en af de største miljøtrusler, kloden nogensinde har stået overfor

U-lande vil betales for at bevare regnskove

Klodens regnskove er et globalt fællesgode. Derfor bør de fattige regnskovsnationer belønnes for at afstå fra miljøødelæggende skovhugst, mener de selv

Økologiske skyldnere

Inuit- og Tuvalu-folket vil føre sag mod dem, som er ansvarlige for den globale opvarmning

Hvor blev de store gamle af?

Hvorfor uddør samfund, og har vores eget nogen chance? Den amerikanske antropolog Jared Diamond, der to gange tidligere har vundet The Science Book Prize, er favorit igen i år

Bilen får den første portion

Prisen på de livsnødvendige fødevarer stiger, og Asiens regnskove viger for landbruget. Imens satser USA og Europa på at udskifte olie med mad i benzintanken. 'Ethanol kan efterlade verden sulten', advarer en ekspert

Lad markedet sælge havemøbler og politikerne føre energipolitikken

Europæisk egenproduktion af afgrøder til bioethanol som brændstof til biler kan vise sig at være en gevinst for de fattige landbrugslande. Og så er det miljøvenligt, mener Claus Felby, professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Rev vi marken let...

Dengang havde man åbenbart bedre råd til at tage den slags hensyn. Lad mig slå fast, at jeg helt tilslutter mig en energifremtid, der baseres på forsyning fra vedvarende energi, men enhver brug af naturens energi vil påvirke naturen, - mere eller mindre...

Sider

Mest læste

  1. På fem år er antallet af batwa-pygmæer i det centrale Afrika mere end halveret. Trods hjælpeprojekter og alverdens goodwill er de små folks overlevelse truet af diskrimination og sygdomme
  2. 'Hver gang du sniffer et gram kokain, ødelægger du 4,4 kvadratmeter colombiansk regnskov', advarer Colombias vicepræsident. Der bl.a. bruges millioner af liter kemikalier og benzin til at frigøre de euforiserende stoffer fra koka-planten
  3. I 1990’erne lykkedes det at bremse den værste afskovning i Amazonas. Nu fældes de sydamerikanske skove igen med alarmerende hast, og en af de store syndere er Burger King, hævder miljøorganisationer i ny rapport.
  4. Skovbrande, træfældning, palmeolie-, kvæg-, soja- og gummiproduktion gør i stigende grad indhug i verdens skove, viser nye data fra Global Forest Watch. Til trods for løfterne i Parisaftalen
  5. Hundreder er døde og 50.000 på flugt efter endnu en konflikt mellem Borneos oprindelige beboere og tilflyttere. Konflikten øger presset på Indonesiens præsident Wahid
  6. Den høje pris på guld har medført omfattende ulovlig minedrift og forøget vold i Sydamerikas regnskovsregioner
  7. "Hvordan kan det være, at Googles tjenester er milliarder værd, mens den gavn, vi har af regnskoven, ikke bliver værdisat?" Investeringsbanker køber nu regnskov for at videresælge dens ydelser som klimaregulering og sikring af biodiversitet
  8. En global tragedie af uhyrlige dimensioner udspilles på toppen af verden, og menneskeracen er stort set ligeglad med, hvad der sker