Emne

retssystemer

Artikler
24. juni 2005

Ja til mægling - nej til blodpenge

Vi skal ikke have blodpenge tilbage i dansk retspraksis. Sagaernes tid er omme. Men selv når en konflikt ser ud til at være løst, gemmer der sig ofte en uløst restkonflikt. Den kan der tages hånd om ved hjælp af mægling...
31. maj 2006

En afgørende forudsætning

Danske soldaters muligheder for at kunne håndtere tilbageholdte personer efter bogen er af afgørende betydning for Danmarks mulighed for at deltage i internationale operationer. Dermed vil det også være afgørende for, hvornår vi kan hjælpe der, hvor nøden ofte er størst - for eksempel i Afrika
7. november 2006

'Europa har brug for statskontrolleret sharia'

Europa har i dag et parallelt retssystem baseret på sharia. Vi må integrere muslimsk ret i de europæiske systemer, lyder opfordringen fra den herboende pakistanske jurist, Rubya Mehdi: 'I dag overlader vi tolkningen til imamerne, mens vi lader kvinderne i stikken'
9. november 2006

Det danske retsvæsen skal ikke tillempe sig

Forsker i islamisk ret Rubya Mehdi foreslår i et interview den 7. november i Information, at brugen af islamisk lov skal indføres på det familieretlige område i Danmark og kontrolleres af myndighederne...
7. februar 2007

Tyskland rokker ved tilliden i EU

Tyskland nægter at udlevere danskfødte Søren Kam til retsforfølgelse i Danmark. At Tyskland beskytter sine krigsforbrydere, som Wiesenthalcentret hævder, er en ting. Men EU's største land stiller også spørgsmålstegn ved den centrale ide i EU's retssamarbejde: Den gensidige tillid
Nyhed
25. juli 2005

Dansk ret har modstået EU

Trods et massivt bombardement af regler fra EU er det danske retssystem ikke blevet presset til gennemgribende ændringer. Tværtimod er vi meget langt fra det fælles straffesystem i EU, som mange danskere frygter, konkluderer to eksperter på området...
5. april 2005

Politik – ikke religion – står i vejen for arabisk demokrati

Undertrykkelse, korruption og magtmisbrug fra de herskende eliters side er hovedårsagen til mangel på demokrati og udvikling i de arabiske lande, siger FN-eksperter fra regionen i ny, kontroversiel rapport
26. november 2004

EU og Rusland på konfrontationskurs

EU og Rusland står langt fra hinanden, når det drejer sig om det ukrainske valg, viste EU-Rusland topmødet i går. Det lykkedes heller ikke at få en samarbejdsaftale i stand om andre vigtige emner som retligt samarbejde, terror, Kaliningrad eller handel
23. november 2004

Dømt men uskyldig

EU-landenes forskellige retstraditioner bliver synlige i sagen om den franske kommissær Jacques Barrot, der holdt skjult, at han er dømt til fængsel for at fifle med partistøtte
1. oktober 2004

EU: Mere tillid, tak

EU har tættere samarbejde om politi, retsvæsen og flygtninge på dagsordenen

Sider