Emne

retssystemer

Ja til mægling - nej til blodpenge

Vi skal ikke have blodpenge tilbage i dansk retspraksis. Sagaernes tid er omme. Men selv når en konflikt ser ud til at være løst, gemmer der sig ofte en uløst restkonflikt. Den kan der tages hånd om ved hjælp af mægling...

En afgørende forudsætning

Danske soldaters muligheder for at kunne håndtere tilbageholdte personer efter bogen er af afgørende betydning for Danmarks mulighed for at deltage i internationale operationer. Dermed vil det også være afgørende for, hvornår vi kan hjælpe der, hvor nøden ofte er størst - for eksempel i Afrika

'Europa har brug for statskontrolleret sharia'

Europa har i dag et parallelt retssystem baseret på sharia. Vi må integrere muslimsk ret i de europæiske systemer, lyder opfordringen fra den herboende pakistanske jurist, Rubya Mehdi: 'I dag overlader vi tolkningen til imamerne, mens vi lader kvinderne i stikken'

Det danske retsvæsen skal ikke tillempe sig

Forsker i islamisk ret Rubya Mehdi foreslår i et interview den 7. november i Information, at brugen af islamisk lov skal indføres på det familieretlige område i Danmark og kontrolleres af myndighederne...

Tyskland rokker ved tilliden i EU

Tyskland nægter at udlevere danskfødte Søren Kam til retsforfølgelse i Danmark. At Tyskland beskytter sine krigsforbrydere, som Wiesenthalcentret hævder, er en ting. Men EU's største land stiller også spørgsmålstegn ved den centrale ide i EU's retssamarbejde: Den gensidige tillid

Dansk ret har modstået EU

Trods et massivt bombardement af regler fra EU er det danske retssystem ikke blevet presset til gennemgribende ændringer. Tværtimod er vi meget langt fra det fælles straffesystem i EU, som mange danskere frygter, konkluderer to eksperter på området...

Politik – ikke religion – står i vejen for arabisk demokrati

Undertrykkelse, korruption og magtmisbrug fra de herskende eliters side er hovedårsagen til mangel på demokrati og udvikling i de arabiske lande, siger FN-eksperter fra regionen i ny, kontroversiel rapport

EU og Rusland på konfrontationskurs

EU og Rusland står langt fra hinanden, når det drejer sig om det ukrainske valg, viste EU-Rusland topmødet i går. Det lykkedes heller ikke at få en samarbejdsaftale i stand om andre vigtige emner som retligt samarbejde, terror, Kaliningrad eller handel

Dømt men uskyldig

EU-landenes forskellige retstraditioner bliver synlige i sagen om den franske kommissær Jacques Barrot, der holdt skjult, at han er dømt til fængsel for at fifle med partistøtte

EU: Mere tillid, tak

EU har tættere samarbejde om politi, retsvæsen og flygtninge på dagsordenen

Sider

Mest læste

  1. 19 måneder og to retssager efter, at en mand forgreb sig på mig, dømte landsretten ham. Min vej igennem retssystemet har været krævende og alt for lang. Men stik imod mine forventninger behandlede størstedelen af dem, jeg mødte hos politiet og ved domstolene, mig hensynsfuldt og professionelt
  2. For fire år siden blev en 17-årig pige voldtaget på et toilet til et weekendarrangement i Liberal Alliances Ungdom af et tre år ældre medlem. Det afgjorde byretten i Odense onsdag. Manden er idømt syv måneder fængsel, men har anket dommen
  3. I retssal D ved retten i Holbæk er en kvinde tiltalt for at have spyttet en anden kvinde i ansigtet og sagt, at hun var smittet med corona. Der er ifølge anklageren tale om en alvorlig coronarelateret forbrydelse, som skal give mindst tre måneders ubetinget fængsel
  4. Set fra et multikulturelt synspunkt er det derfor diskriminerende, hvis jøderne må have deres Beth Din domstole, hvis muslimer ikke må have deres shariadomstole
  5. Bid for bid har EU-Domstolen ædt sig ind på den nationale suverænitet, så vores grundlov ikke har juridisk forrang mere. Det burde få os op af stolene, men hidtil er det foregået uden protester fra hverken politikere eller akademia, skriver næstformand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, i dette debatindlæg
  6. Hver uge følger Information en helt almindelig retssag fra tilhørerbænken. I retslokale 6 i Københavns Byret er en 32-årig mand tiltalt for at have brugt et forfalsket eksamensbevis til at komme ind på en uddannelse
  7. På bare 20 år er straffen for den samme forbrydelse i Danmark mere end fordoblet. Vores danske retssystem minder mere og mere om det amerikanske, og det skyldes blandt andet højrefløjens dramatiserede fortællinger om kriminelle indvandrere, skriver Elias Rama i dette debatindlæg
  8. En ny undersøgelse viser, at mere end hver tiende af strafferetsmøderne i landets byretter aflyses. Det er spild af tid for dommere, forsvarere, anklagere og vidner, og det koster i sidste ende samfundet flere millioner