Emne

rugemødre

12. maj 2000

En gruelig global historie på Internettet

Der alligevel ender mere end godt - det vil sige tvetydigt DER VAR ENGANG for kort tid siden en italiener og en portugiser af hvert sit køn som giftede sig og gerne ville have børn men ikke kunne få bare et...
9. december 1998

Er moderskab en menneskeret

Af BENTE HOLM NIELSEN cand.med. og medlem for Dansk Kvindesamfund af styrelsen i FN-Forbundet Vor tids brug af forplantningsteknik giver de gamle ord om fødsel, frihed og lighed en hul klang - der bliver manipuleret med menneskerettighederne før fødslen 50-JUBILÆUM Vi har haft en erklæring om menneskerettigheder i 50 år...
24. oktober 1997

Nye læsere kan begynde her

Fra: 'Gør gode tider bedre' (Louisiana 1960) til: 'Gør dem dog ikke værre' (Louisiana 1997) - i mangel på grænser og forskelle, der gør en forskel og forgylder vores tilværelse Frie ord Som annonceret afholder Informations venner i morgen et debatmøde på Louisiana...
24. oktober 1997

Grænseløshed er selvmorderisk

'Illusioner, mangel på klarsyn og erkendelse er næsten ubærlig. Sandheden er altid venligtsindet,' siger museumsinspektør Thorkild Kjærgaard. Han vil have et radikalt opgør med grænseløsheden INTERVIEW På slotspladsens brosten vender vi ryggen til byen, handelsstrøget, bilerne og det 20...
30. august 1997

Det grønne håb efter festen

Undertiden, når tiden har fart på, kan ideologi og virkelighed fjerne sig så meget fra hinanden, at ideologierne bliver uvirkelige og virkeligheden uden idé. Hermed forsvinder incitamentet for det politiske kald - for engagementet, indignationen og overbevisningen...

Sider