Emne

samfundsforskning

Diskrimination på fransk

Qlummen For et par qlummer siden gjorde jeg et mod antropologien forræderisk forsøg på at forsvare samfundsforskning, der inddrager statistik og indikatorer, fordi jeg har måtte erkende at sådanne 'objektive facts', i det omfang de giver en klar besked om, hvad der er ønskeligt, og hvad der ikke er, faktisk når frem til travle beslutningstagere, stimulerer politisk dialog og skaber en ofte nyttig debat om deres egen 'værdi'...

Familiens

sorte år (13.506 bytes)__ Af CECILIE BANKE I 1930'erne så Alva og Gunnar Myrdal med stigende bekymring på, hvordan familierne fik færre og færre børn. De frygtede, at det ville få samfundet til at bryde sammen, og det fik dem til forfatte en bog, der placerede familien som en central værdi i de skandinaviske velfærdsstater...

Ikke Frederiksholms Kanal

Qlumme I løbet af de sidste halve årstid har jeg modtaget nogle mystiske brev-forsendelser fra Danmark. Det drejer sig om nogle almindeligt udseende brune konvolutter, i hvilke der ligger der et lille tidskrift, som jeg ikke abonnerer på...

Kvinder er ikke til mainstream

Nyt forsknings-projekt skal undersøge filoso-fien på tværs af faglige grænser. Projektet er støttet af Freja-midler Kvindeforskning I dag åbner et nyt forskningsprojekt under Frejaprogrammet (Female Researchers in Joint Action)...

Samfundsforskning skal i offensiven

Samfundsforskningen bør være mere engageret med bud på løsninger af velfærdssamfundets problemer, mener yngre forsker Engagement For få danske samfundsforskere blander sig i debatten om, hvordan vores samfund skal udvikles og forandres...

Forskere tilpasser sig politiske mål

Ny undersøgelse blandt samfunds-forskere dokumenterer for første gang, at forskningsinstitutioner i høj grad tilpasser sig politiske prioriteringer - mens den frie forskning har trange kår Samfundsforskningen orienterer sig i høj grad mod behov i det politiske system og erhvervslivet...

Verdens tilstand kræver radikal nytænkning

Kløften mellem rig og fattig vokser. Verdensøkonomien truer med at falde fra hinanden. Hvad kan man gøre? Verdenssystemteoretikeren Immanuel Wallerstein har en vision Det økonomiske verdenssystem truer med at falde fra hinanden...

Meningsmålinger modarbejder demokratiet

Når Gallup og AIM spørger, behøver man hverken at argumentere for sine synspunkter eller tage det ansvar for dem, som ligger i at afgive sin stemme. Og samtidig indretter man sine svar efter spørgsmålene ANALYSE Politiske meningsmålinger må vi stort set dagligt tage stilling til som nyhedsstof, og i betragtning af det kolossale antal målinger som offentliggøres, må man formode at et stort antal af os også jævnligt må tage stilling til om vi vil lade os interviewe...

Sider

Mest læste

  1. Med indførelsen af et såkaldt Borgerting og af samfundsrepræsentanter i de store virksomhedsbestyrelser kunne det danske demokrati blive langt mere demokratisk, argumenterer eliteforskere i ny debatbog
  2. Nyt forsknings-projekt skal undersøge filoso-fien på tværs af faglige grænser. Projektet er støttet af Freja-midler Kvindeforskning I dag åbner et nyt forskningsprojekt under Frejaprogrammet (Female Researchers in Joint Action)...
  3. Lars Qvortrup afmonterede Marx – og der faldt brænde ned fra læserne. Nu giver han igen
  4. sorte år (13.506 bytes)__ Af CECILIE BANKE I 1930'erne så Alva og Gunnar Myrdal med stigende bekymring på, hvordan familierne fik færre og færre børn. De frygtede, at det ville få samfundet til at bryde sammen, og det fik dem til forfatte en bog, der placerede familien som en central værdi i de skandinaviske velfærdsstater...
  5. Information har i en serie artikler med temaet 'Ud af kosteskabet' belyst det spørgsmål, jeg rejser i min bog, Forskning i sammenhænge: Bidrager forskerne nok til udvikling af liv og samfund? Eller medfører deres forskningsmetoder og karrierehensyn, at de specialiserer sig ned i snævre huller, hvor f...
  6. ’Kampen om mennesket’ indeholder en lang række interessante og læseværdige bidrag, som har deres styrke i begrebsanalysen. Det kniber mere med at gøre os klogere på dagens samfund. For at få to forskellige perspektiver på bogen ’Kampen om mennesket’ har Information bedt en humanist og en samfundsforsker om at skrive hver deres anmeldelse
  7. Ny dansk bog om menneskeopfattelser illustrerer til fulde, hvorfor humanvidenskabelig forskning ikke er en overflødig luksus, men en absolut nødvendighed. For at få to forskellige perspektiver på ’Kampen om mennesket’ har Information bedt en humanist og en samfundsforsker om at skrive hver deres anmeldelse
  8. Forskeres bidrag til samfundsdebatten er et af akademiets noble formål og da videnskab og politik ikke nemt lader sig adskille, må forskere ofte udfordre magten. Derfor er det bekymrende, når der blandt forskere synes enighed om, at Marlene Wind gik for vidt og derfor gjorde sig fortjent til usaglige angreb. Debatten er principiel og har ikke blot betydning for forskeres vilkår