Emne

samfundstjeneste

Læserbrev
31. januar 2019

Stop den ureflekterede tilgang til straf og lad os udvikle en vision om resocialisering

Selv om der er ved at opstå et politisk flertal for at reducere anvendelsen af samfundstjeneste, så er det et faktum, at netop færre begår kriminalitet igen efter endt samfundstjeneste
Nyhed
25. oktober 2017

Højesteret giver unge samfundstjeneste i stedet for fængsel for grov vold

Hvis man er ung og ustraffet og i øvrigt har gode personlige forhold, kan straffen selv for grov vold under visse omstændigheder nu gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, har Højesteret fastslået
Leder
25. oktober 2017

Godt, at Højesteret dømmer til samfundstjeneste – i stedet for straf

I en tid hvor landets justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), og en flok af retsordførere forlanger hårdest mulige straffe, er det opmuntrende, at landets domstole holder hovedet koldt. Samfundstjeneste er ved domstolenes afgørelser – og i vekselvirkning med lovgivningen – siden 1992 øget fra 3,4 procent af straffesanktionerne til 52,3 procent i 2016
En ung mand aftjener sin samfundstjeneste på Demenscentret Bryggergården ved blandt andet at skrælle kartofler i køkkenet
Baggrund
24. oktober 2017

Imens politikerne taler om hårdere straffe, sejrer samfundstjenesten

Højesteret afsiger tirsdag klokken 12 dom i tre straffesager, som imødeses med stor spænding. Dommene ventes at sætte en retning for brugen af samfundstjeneste i sager om grov vold
Stadig færre kriminelle bliver i dag straffet med fængsel, og flertallet straffes med samfundstjeneste. Det vurderes både til at være billigere og mere effektivt.