Emne

sanktioner

LEDER: Syriens sanktioner

Dagens forsidehistorie illustrerer på forbilledlig vis, at EU ikke er specielt optaget af at forhindre systematiske mord på præsident Bashar al-Assads syriske medborgere.

Skepsis over for atomagenturets Iran-rapport

IAEA's længe ventede redegørelse for Irans mulige udvikling af kernevåben er detaljeret og omfattende, men eksperter er skeptiske og peger på mulige politiske motiver

Det fredede Syrien

Den syriske opposition demonstrerer stadig overvejende fredeligt, om end desertører fra hæren og væbnede grupper synes at være stedse mere aktive, men det korte af det lange er, at Bashar al-Assad har fået tid til at organisere sine modtræk, der kan betyde, at han faktisk rider stormen af

Anti-terrorlovgivning står i vejen for humanitær hjælp

Krigen mod terror har mange ofre. Blandt dem er humanitære organisationer, som pga. rigide love og sanktioner forhindres i at reagere hurtigt og effektivt i højrisikoområder, fastslår ny rapport

Glasset er halvt fuldt

Den ny situation i Myanmar er et unikt momentum, der kan tabes, hvis der ikke handles

Vil Danmark belønne Myanmar for reformer?

Flere anbefaler, at Europa og USA hurtigt belønner reform-processerne i Myanmar ved at lette på sanktionerne. Udenrigsminister Villy Søvndal lover intet, men siger, at han vil 'følge situationen nøje'

Er sanktioner det rette redskab mod Syrien?

Udenlandske selskaber som Shell beriger Assads brutale styre - men selv det syriske folk er splittet i spørgsmålet om sanktioner. Sporene fra Irak skræmmer

Assads akilleshæl

Det syriske styres ømme punkt er økonomien. EU's kommende olieboykot kan derfor afgørende præge præsident Assads muligheder for at holde sig ved magten, mener eksperter

Nu taler Ankara 'tyrkisk til Syrien'

Bashar al-Assad er nu yderligere isoleret efter tyrkisk udmelding om ophør af dialog med Damaskus – men der bliver næppe tale om tyrkisk militær intervention

Sider

Mest læste

  1. For de 23 medlemmer af Hells Angels i København er broderskabet vigtigere end kærester og familie. Man skal arbejde hårdt for at blive en del af klubben, og det går ikke ustraffet hen, hvis man forbryder sig mod fællesskabet
  2. EU har hidtil haft en udpræget defensiv tilgang til Kina. Men kommunistpartiets kompromisløse linje over for EU kan tvinge unionen til at agere mere offensivt sammen med USA, Japan og Indien, vurderer seniorforsker ved DIIS Luke Patey. Han finder det dybt bekymrende, at Kina sanktionerer det europæiske forskningsmiljø
  3. Hvornår har vi sidst set en ungdomsdemonstration i København, der handlede om andet end de unge selv?
  4. EU’s store investeringsaftale med Kina hænger i en tynd tråd, efter at Bruxelles og Beijing er begyndt at slå hinanden i hovedet med sanktioner. Modstanden breder sig i Europa-Parlamentet, som kan blokere for aftalen. Danske parlamentarikere fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti vender tommelfingeren nedad, og Socialdemokratiet overvejer et nej
  5. Der er stor forskel på, hvordan de syv lande, der tilsammen udgjorde det tidligere Jugoslavien, har klaret sig
  6. *Global frihandel WTO er en forkortelse for World Trade Organization. Formålet med WTO er, at »forbedre velfærden for befolkningerne i medlemslandene« ved at nedbryde barrierer for samhandel...
  7. Hvad skal verden med begrebet om bæredygtig udvikling, hvis ikke det gælder for Nigeria?
  8. En folkeskolelærer beretter om asociale forældre og børn, der konsekvent kommer for sent og er dårligt forberedte til timerne. Men hun er i tvivl om, hvorvidt eftersidning og ordensregler ville hjælpe