Emne

selskabsskat

SF’s landsledelse: SF skal blive i regering

Trods uenighed internt i SF’s medlemskreds skal partiet ikke trække sig fra regeringssamarbejdet, mener landsledelsen, der dermed accepterer sænkningen af selskabsskatten

Regeringens vej til nye job går igennem øget velstand

Det lyder flot med 150.000 ekstra beskæftigede i 2020, men ifølge regeringens egen plan er den langsigtede beskæftigelseseffekt på blot 1.000 personer. Langt den største del af den forventede stigning i den private beskæftigelse kommer ved, at regeringen håber at gøre Danmark rigere og danskerne mere produktive

Skatte-kapløb er skidt for Europa

Lav selskabsskat kan lokke virksomheder til, men nogen skal betale regningen – som regel de små virksomheder og lønmodtagerne, mens milliarder tabes i skatteindtægter i EU som helhed, siger eksperter

En lavere selskabsskat virker ikke

Færre afgifter og lavere selskabsskat er kuren, der skal gøre dansk erhvervsliv mere konkurrencedygtigt og bidrage til flere arbejdspladser. Men krisen handler ikke om konkurrenceevne – den handler om en manglende tro på fremtiden blandt forbrugere og virksomheder

Vis os jeres skat

Vi vil ikke høre på virksomheder, der forsøger at gøre det til et gyldigt argument for fortsat lukkethed, at alle danskere ikke forstår alle de oplysninger, der følger med åbenheden

Sider

Mest læste

  1. Der er brug for en ny model for en global minimumsselskabsbeskatning, der kan stoppe de store multinationale firmaers pres på de enkelte lande, der driver dem ud i et kapløb mod bunden
  2. Vil en sænkning af selskabsskatten skabe job og øget produktivitet, eller handler det bare om at halse efter svenskerne og briterne i kampen om at tiltrække virksomheder?
  3. Selskabsskatten fra Nordsø-olien udgør 9,1 mia. kr. – eller en femtedel af det samlede selskabsskatteprovenu. EL undrer sig dog over, at olieselskaberne kun betaler 300 mio. kr. i selskabsskat af deres øvrige virksomhed
  4. Når stadig flere lande begynder at konkurrere på selskabsskatten, er det en uheldig udvikling, der i sidste ende koster staterne indtægter
  5. IMF ønsker et opgør med det globale skattesystem, som følge af at selskabsskattesatserne de seneste 30 år er faldet til meget lave niveauer. Det udfordrer især lavindkomstlande uden for OECD, der mister cirka 200 milliarder dollar i omsætning om året forårsaget af kampen om at tilbyde lukrative forhold for virksomheder. Dansk Industri ser gerne den danske selskabsskattesats blive sænket endnu mere af hensyn til vores konkurrenceevne