Emne

skattelovgivning

3. oktober 2008

EU-sag på vej mod dansk skattelovgivning

EU-Kommissionen har indledt en ny sag mod Danmark, fordi dele af dansk skattelovgivning er direkte i strid med EU’s grundlæggende principper. I sidste instans handler det om finansieringen af den danske velfærdsstat
Skatteminister Kristian Jensen (V) mener ikke, at dansk skattelovgivning strider mod EU-s regler på noget område.
7. marts 1997

Lillefar vender tilbage

EFTER OTTE MÅNEDERS nærmest totale fravær, en fem-dobbelt hjerte-bypass operation og en efterfølgende langvarig lungebetændelse, åben magtkamp i Kreml-inderkredsen, talrige forsøg fra oppositionen på at afsætte præsidenten eller begrænse hans magt, og en budgetkrise så stor som ingensinde før, trådte præsident Jeltsin i går atter ind på Kremls politiske scene...
6. december 1997

Landmandsliv

VAR DET IKKE alt for nemt og alt for uhøfligt, ville man være fristet til at sige, at de har jord i hovedet i toppen af dansk landbrug. Her har de en mand - husmand Peder Thomsen - som omsider tør tale højt om, hvordan den ubønhørlige strukturudvikling presser danske landmænd ud i selskabstømning, gårdslagtning og andre manøvrer på kanten af loven og god moral...
4. september 2000

Blairismen breder sig

Lad os begynde med teorien. En venstrekoalition er ved magten i Frankrig og ræsonnerer som følger: Vi er kommet ind i en periode med økonomisk vækst, og den må vi udnytte til at føre en dristigere politik med henblik på at reducere den sociale ulighed og udbygge de strategisk vigtige offentlige tjenester – undervisning, sundhed, transport, energi, vand, etc...
13. september 2005

Professor i et spil kegler

Paul Kirchhof skulle have været de konservatives kanin i den tyske valgkamp, i stedet bliver han måske Schröders redning
16. januar 2006

Er accept af skattestoppet sidste udkald for S?

Socialdemokraterne har næppe noget valg, når det gælder accept af regeringens skattestop
25. februar 2006

Af hensyn til børnene

Har vi uden videre accepteret, at staten suspenderer overordnede etiske hensyn i sin lovgivning - ikke mindst skattelovgivning, der ikke levner meget rum for individuelle hensyn til de mindste?
Baggrund
23. juli 2007

Tanzania - fredeligt, men ludfattigt

Tanzania er alle donorers darling, og landet er uden etnisk uro. Det gør som Verdensbanken og Danida siger. Der er masser af råstoffer, men for få udenlandske investeringer. Tanzania kæmper bravt, men er gledet nedad på listen over konkurrencedygtige lande i Afrika
Slagterens bod fra marked på Zanzibar.
18. marts 2005

Skjul dagsorden i EU

Bag den store Europa-ide optræder EU-Kommissionen som relæ for finans- og industrilobbyerne og som redskab for en stadig mere aggressiv liberalisme, hvis mål er total frihed for virksomhederne, streng regulering af staterne, lyder kritikken i række franske bøger om EU
16. november 2004

USA lever over evne

USA’s husholdning bruger langt flere penge, end den tjener. De offentlige udgifter er blevet øget drastisk

Sider