Emne

smagsdommeri

Branding, brand og brandert

Server et glas billigt sprut og ordet branding for mig. Så vil associationsrækken ofte blive branding, brand, brandert. Og så er spørgsmålet, om det kan betale sig at braine videre, som vi siger på vores idebureau, når vi forsøger at få en sober ide, vi kan sælge videre...

Kunsten skal slippes fri

Regeringen driver kulturpolitik for at fremme en konservativ nationalisme, mener Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen. Han vil slippe kunsten fri

Fra demokrati til service

"Det er uanstændigt," siger forfattere, humanister og akademikere: "Det er moralsk forkasteligt og uværdigt." Men fordømmelserne virker ikke mere. Folk retter sig ikke længere efter den kulturelle elites anvisninger...

Hygge, devaluering og Danish Design

Ny mammutbog ser danske møbelklassikeres succes som en efterkrigsblanding af statskunst og snedkerøkonomi

Et spørgsmål om kulturpolitiske prioriteringer?

Som på andre områder har den nuværende regering valgt at 'rydde op' i forvaltningen omkring den danske kulturstøtte. Og ligesom andre, der modtager offentlig støtte, skal der spares på driften. Der skal prioriteres skarpere, siger regeringens kulturordførere

Lige linier i tidens taler

Facit efter tredive års politiske taler og fem år som statsminister: Foghs modstandere har tabt, men han har ikke selv vundet

Virksomheder bruger universiteter til headhunting

Universiteter oplever i stigende grad, at virksomheder henvender sig for at komme i kontakt med de dygtigste studerende - men der er delte meninger om, hvorvidt universiteterne skal være med til at håndplukke eliten

Salg af lejeboliger flopper totalt

Lejere i almennyttigt byggeri skal have frihed til at blive ejere, mener regeringen. Alligevel er kun tre ud af 542.000 almene boliger blevet solgt, siden regeringen tiltrådte 2001. Socialministeren giver 'vrangvillige og berøringsangste' boligselskaber skylden

Manden der satte kulturen på det politiske landkort

Sjældent har kulturpolitik været så meget i centrum, som under Brian Mikkelsens tid. I dag fejrer han fem års som kulturminister. Flere eksperter og kunstnere ser ham i dag som pragmatiker, frem for den idealist, han var for fem år siden

Smagsdommeri

Fribyordningen er sympatisk og måske en varsel om, at regeringen er ved at indse, at der er brug for at tage Danmarks internationale ansvar mere alvorligt. Men som det er de fleste bekendt, er det uhyre vanskeligt for regeringen at manøvrere på det her felt, fordi Dansk Folkeparti vil modsætte sig selv den mest mikroskopiske lempelse eller forbedring for udlændinges ophold og adgang til Danmark. Derfor er den mest sandsynlige forklaring på initiativet, at regeringen er ved at indse, at den meget restriktive udlændingepolitik er en vælgermæssig belastning. Og derfor er det nødvendigt at udvælge sig nogle omkostningsfrie initiativer med stor symbolværdi til at gøre billedet bare lidt pænere.

Sider

Mest læste

  1. Informations vinskole giver venstrefløjen rødvinen tilbage! I sidste uge gennemgik vi den maskuline cabernet sauvignon, og nu er turen kommet til hans kone: Den bløde, runde merlot, som Peter Brixtofte elskede så højt …
  2. Velkommen til fjerde lektion i Informations vinskole. I dag tager vi bourgognevinen tilbage og vrister den ud af favnen på alle de borgerlige snobber. Pinot noir er sart og vanskelig, men beundret som ingen anden. Og ja, den er svinedyr, men tiden, hvor venstrefløjen skal leve i askese er slut
  3. STÅR som alle ved for fald, men har i sin oprindelige form fra tysk hochmut også den modsatte betydning, nemlig højt sindelag, ædelmodighed. Nu betyder hovmod overdreven stolthed, selvfølelse, der giver sig udslag i overmod, ringeagt og overlegenhed over for andre...
  4. Informations mest personlige anmelder, Lilian Munk Rösing, deler gerne ud af sit liv og sin aktuelle sindstilstand. Den objektive anmeldelse findes ikke, mener hun
  5. Jeg nægter at lade mig belære af naturmafiaen om, hvad der er den ’rigtige’ måde at bruge skoven på. Naturen får kun den respekt, den fortjener, hvis flere kommer ud og oplever den – på deres egen måde, skriver friluftsinstruktør Tine Tolstrup i dette debatindlæg
  6. Hver weekend besvarer Brevkassen to spørgsmål med to svar til hver. Her er et par landliggere bekymret for, at deres sommerhus kommer til at lide et stilmæssigt tab, efter at en andel i sommerhuset er solgt til et par, der har tilført sommerhuset nyanskaffelser, der bærer præg af elendig smag
  7. Som kunstkritiker befinder man sig i et underligt vakuum uden formelle redskaber, der kan danne skelet for en analytisk tilgang til værker som Marco Evaristti, der indtog en ret, tilberedt i hans eget fedt
  8. Opgøret med smagsdommere var Foghs mærkesag, da han trådte til. Det ny regeringsgrundlag indeholder 29 nye grupper af smagsdommeren