Emne

social arv

Anmeldelse
8. september 2022

’Chiaras valg’ er på én gang et familiedrama og en fortælling om uskyldstab

’Chiaras valg’, der foregår blandt mafiafolk i Syditalien, fortæller gradvist mere medrivende om det valg, en 15-årig pige stilles over for, da hendes far forsvinder, og hun finder ud af, at han er efterlyst af politiet
15-årige Chiara (Swamy Rotolo) bliver stillet over for et dilemma af de helt store i det italienske drama ’Chiaras valg’. Foto: Øst for Paradis
Kronik
5. september 2022

Vi er alle underlagt social kontrol. Det er ikke et fænomen forbeholdt etniske minoriteter

Alle mennesker er en del af en gruppe med bestemte normer og adfærdsforventninger. Og i alle grupper er der sociale konsekvenser, hvis man vender normerne ryggen. Social kontrol er uomgængeligt, og det er kun den voldelige version, der bør straffes
Overklasseenklaver i Nordsjælland er en subkultur lige så meget, som Vollsmose i Odense er det. Og subkulturer er kendetegnet ved, at deres medlemmer abonnerer på forestillede eller reelle fælles værdier og normer, skriver Jamal Abdi i denne kronik.
Interview
5. september 2022

Vi har forskellige forventninger til drenge og piger. Det kan føre til skævhed i skole og uddannelse

Drengene sakker bagud i skolen og uddannelsessystemet. Ny ekspertgruppe skal se på, hvordan betydningen af køn kan mindskes i dagtilbud, skole og på ungdomsuddannelserne. Formand for gruppen mener, at det især handler om at se på de forskellige forventninger til drenge og piger
Drengene sakker bagud i skolen og uddannelsessystemet. Ny ekspertgruppe skal se på, hvordan betydningen af køn kan mindskes i dagtilbud, skole og på ungdomsuddannelserne. Formand for gruppen mener, at det især handler om at se på de forskellige forventninger til drenge og piger
Kommentar
29. juli 2022

Liz Truss og Rishi Sunaks absurde klasseforklædning kan lære os en del om Storbritannien

Storbritanniens to konservative formandskandidater lader som om, de er fra arbejderklassen og bidrager dermed til myten om at Storbritannien er et meritokrati.
Liss Truss (tv.) og Rishi Sunak (th.), de to kandidater til formandsposten i det britiske Konservative Parti, pynter på deres historie i en klasseforklædningsleg, hvor de lader, som om de kommer fra arbejderklassen.
Kommentar
22. juli 2022

Georg Metz: Den nyttige munk: 200-års fødselsdag for arvelighedslærens fader

Gregor Johann Mendel og hans arvelighedslære gik i glemmebogen for senere at blive fagligt berømmet. Herefter blev han kaldt den nyttige munk
Gregor Johann Mendel bidrog med at tegne et retvisende og nuanceret billede af naturens lovmæssigheder. Han fylder 200 år.
Klumme
7. juni 2022

Vi middelklassebørn skal stoppe med at påstå, at vi har brudt den sociale arv

Anders Fogh Rasmussen er ikke den eneste, der gerne vil lyde, som om han kommer fra trange kår. Det er patetisk – men værre endnu er det med til at opretholde en liberalistisk myte, som spænder ben for de ægte mønsterbrydere, skriver debatredigerende Mathilde Meile i dette debatindlæg
Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen bruger i sin erindringsbog lang tid på at fortælle om sin fars fattige forældre, som knoklede i marken og tyndede roer. Men når vi forveksler middel- og underklasse, mister vi ikke blot et sprog for at tale om ulighed; vi mister erkendelsen af det fortsatte behov for at styrke den sociale mobilitet i samfundet, skriver skriver debatredigerende Mathilde Meile i dette debatindlæg.
Kommentar
2. maj 2022

Karakterer til vuggestuebørn handler om at hjælpe børnene – ikke om at dømme dem

Der er større sandsynlighed for at bryde med negativ social arv, hvis vi opdager børns udfordringer tidligt. Derfor er vurderinger af vuggestuebørn med til at sikre en af velfærdssamfundets vigtigste opgaver: at sikre den sociale mobilitet, skriver psykolog Rasmus Lund-Nielsen i dette debatindlæg
Der er større sandsynlighed for at bryde med negativ social arv, hvis vi opdager børns udfordringer tidligt. Derfor er vurderinger af vuggestuebørn med til at sikre en af velfærdssamfundets vigtigste opgaver: at sikre den sociale mobilitet, skriver psykolog Rasmus Lund-Nielsen i dette debatindlæg
Kronik
2. marts 2022

Mænd i Aalborg Øst lever 18 år kortere end kvinder i Hasseris. Det er helt uacceptabelt

Mænd ignorerer symptomer, går ikke til læge i tide og er dårlige til at tage deres ordinerede medicin. Kombineret med sociale forhold forårsager de store forskelle mellem kønnene en markant ulighed i sundhed, som skal bekæmpes målrettet og strategisk, skriver Katrine Blom, Mie Møller Nielsen og Svend Aage Madsen fra Forum for Mænds Sundhed i denne kronik
Forskning viser, at mænd opsøger læge senere, hvis de oplever symptomer, og at de generelt går sjældnere til læge end kvinder. Når de tager afsted, er de ofte sendt af en partner.
Sundhed
2. marts 2022

En belastet barndom er med til at forklare social ulighed i tidlig død, viser nyt studie

Et nyt dansk studie med data fra 1,2 millioner danske børn viser, at fattigdom og familiære belastninger i barndommen er med til at forklare social ulighed i tidlig død. Studiet viser, hvor afgørende det er at sætte ind tidligt i livet for at komme uligheden i sundhed til livs, mener medforfatter
Dokumentationen i det her studie er stærk, og det er med til at slå fast, hvor afgørende barndommen er for sundheden hele livet, forklarer Leonie K. Elsenburg, der er postdoc og medforfatter til studiet.
Ulighed i Danmark
23. februar 2022

Nærmer vi os hinanden? Det kommer an på, hvordan man måler på uligheden

Billedet af, om Danmark er blevet et mere ulige samfund de seneste år, er meget afhængigt af, hvordan man måler ulighed. Vi er nemlig mere ulige, når det kommer til formue end til indkomst. Til gengæld er indkomstuligheden steget, mens formueuligheden er faldet
I de seneste år er udviklingen i arbejdsløshed vendt for ikkevestlige indvandrere. Andelen af personer i lavindkomstgruppen med ikkevestlig baggrund er faldet markant fra 2017 til 2019. Det hænger sammen med, at flere er kommet i beskæftigelse.

Sider