Emne

social arv

Nyrups dybeste hemmelighed tæt på afsløring

Hvis vel at mærke vismændene, Socialforskningsinstituttet og Center for Alternativ Samfunds-Analyse tør be-svare et afgørende spørgsmål fra Villy Søvndal

Fremtiden handler om de unge

De svagt stillede unge skal hjælpes til at bryde den sociale arv, hvis samfundet skal klare fremtidens udfordringer

Må jeg se Deres kriminelle gener?

Må jeg se Deres kriminelle gener?Forestillingen om at kunne forklare menneskers agressive adfærd via deres gener lever i bedste velgående

Prædikener til de fængslede

Evangeliet uden vilkår Ny Bog Det er ikke nemt med prædikensamlinger. Dels viser det sig ofte, at prædikenerne er skrevet i et kirkeligt indforstået sprog, dels er det talte ord ikke altid egnet til at blive det trykte ord...

Det sociale har betydning

Uddannelses-sektoren kan ikke ændre på den sociale arv, men være med til at afbøde nogle konsekvenser af forskellene Uddannelse I kronikken den 1. feb. råber tre RUC-studerende skældsord som nyliberal efter mig og kritiserer dansk uddannelsespolitik for ikke at tage hensyn til de unge, som mangler sociale og kulturelle kompetencer hjemmefra...

Debat på hovedet

Af RUNE DIGE BRANDRUP stud.scient soc og medlem af Radikal Ungdoms Internationale udvalg Udlændingepolitik-ken skal afspejle Danmarks inter-nationale for-pligtelser, vores samfunds respekt for menneskeret-tighederne og skal ikke bruges til at løse sociale problemer Integration Debatten om udlændinge er blusset op igen...

Mønsterbrydere, linselus og mesterdræbere

Radio og tv Emner og fokusereringspunkter i de elektroniske medier kommer i bølger. Lige nu drejer det sig om alkoholikere og mønsterbrydere. Man kan knap åbne for radio eller tv, før der dukker en bodfærdig dranker op eller en lykkelig person, som begejstret beretter om, hvordan det lykkedes vedkommende at få status som mønsterbryder...

Social arv kvæster

Hvis man for alvor mente noget med bragesnakken, ville der forlængst være sat en omfordeling af samfunds-ressourcer i gang Hykleri David Rehling (dr) skriver i forsidelederen lørdag om Nyrup Rasmussen, at han fik nævnt indvandrere og flygtninge i samme åndedrag som volden, og det er næsten lige så ledt som Kjærsgaards forslag om at sende hele familier retur og Glistrups om at eksportere sorthårede pigebørn i bundter til Sydamerika...

Hjertebånd

kan briste, Opinion (3.012 bytes)__ Af HANNW SLOTH Slagelse Et misforstået hensyn kommer til udtryk, når forskerne advarer os mod at tale højt om selvmord. Som om fortielsen fjerner faren og smerten Selvmord To unge mænd blev for nylig fundet druknede i Aalborg havn, lænket til hinanden med håndjern...

Regeringspartier pudser den ideologiske profil

Handlingsplaner mod social arv, arbejdsmiljø og ny EU-debat ved siden af pragmatisk oplæg til finanslov Idelogi Hvis Marianne Jelved havde en lille krøllet lap papir med en liste over de reformer af velfærdssamfundet, hun havde sat på dagsordenen i regeringssamarbejdet med Socialdemokratiet, så ville der være små røde hak ud for de fleste...

Sider

Mest læste

  1. At vokse op i et hjem med et velassorteret hjemmebibliotek styrker børns sprogbeherskelse og talforståelse markant, viser ny omfattende undersøgelse
  2. Moderne Ideer, podcasten om samfundets største udfordringer, er tilbage med en ny sæson. Første gæst er mønsterbryder og ph.d Agi Csonka, der hele sit liv har levet med følelsen af, at venner og kollegaer fra veluddannede familie lige så godt kunne komme fra en anden planet
  3. Selvkontrol er lige så vigtigt for børns faglige og sociale udvikling som både intelligens og social arv, konkluderer en ny bog, der gennemgår den seneste forskning. Den gode nyhed er, at selvkontrol kan trænes
  4. Jeg har altid længtes sådan efter den dag, hvor nogen ville kalde mig mønsterbryder. Men nu, hvor de gør det, vrider det sig i mig. For jeg er blevet til noget i kraft af min opvækst, ikke på trods af den
  5. Men bag facaden findes ofte et lille skræmt menneske, der gennemspiller sin egen negative sociale arv. Det må vi erkende for at kunne hjælpe dem – og os selv
  6. Den negative sociale arv er en illusion. En yderst skadelig illusion, som forskere og socialarbejdere har opbygget, værnet om og misbrugt gennem mere end 30 år. Det mener forfatterne til en ny bog om begrebet, som er blevet politikernes bedste ven – og ideelle fjende
  7. Med sin nye film 'Submarino' har Thomas Vinterberg nok skabt sin hidtil bedste film - et socialrealistisk mesterværk
  8. Gennem de seneste 12 år er andelen af unge med ufaglærte forældre, der fuldfører en ungdomsuddannelse, faldet med omkring fem procentpoint, viser ny analyse fra AE-rådet. Minister efterlyser mere viden