Emne

social ulighed

Kronik
28. november 2022

Tilliden mellem dig og dine naboer kan have afgørende betydning for dit mentale helbred

Der er en sammenhæng mellem sociale forhold i nabolag, tillid og beboernes mentale helbred. Det viser et nyt dansk ph.d.-projekt, som for første gang har inddelt Danmark i mere end 8.000 mikroområder for at kortlægge danskernes mentale helbred
Danskernes mentale helbred er, ligesom fysisk helbred, socialt skævt fordelt, og et dårligt mentalt helbred rammer særligt personer med færre sociale ressourcer såsom lav uddannelse og manglende beskæftigelse.
krigen i ukraine
29. september 2022

Russiske folkeafstemninger er afsluttet og får ukrainere til at frygte indkaldelse

De ulovlige folkeafstemninger, Rusland har afholdt i fire ukrainske regioner, er overstået. Nu frygter ukrainere fra de pågældende regioner, at de indkaldes til at kæmpe mod egne landsmænd som led i Ruslands mobilisering, der efterhånden virker større og bredere end først annonceret
I kølvandet på Ruslands folkeafstemninger i fire ukrainske regioner har flere ukrainske brugere på mediet Telegram delt screenshots, hvor russiske myndigheder opfordrer til at møde op ved militære hovedkontorer »i overensstemmelse med Putins ordre om delvis mobilisering«.
Leder
14. september 2022

En kommende magtudredning skal gøre ondt

Hvis ikke den kommende magtudredning skal lide samme uheldige skæbne som sin forgænger for 19 år siden, må forskerne have modet til at gøre en forskel
Lis Togeby, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, var leder af forskningsprojektet ’Magtudredningen’ version ét, som her – i 2003 – blev præsenteret på Christiansborg. Arkivfoto.
Leder
5. september 2022

Drop behandlingsgarantien for alle, og styrk vilkårene for sygeplejerskerne

Stadig flere bliver henvist til operationer på privathospitaler, og det giver øget ulighed i sundhed. Men løsningerne findes
Arkivfoto af privathospitalet Center for Rygkirurgi. Behandlingsgarantien på 30 dage for alle er politisk attraktiv og let at kommunikere, men fungerer ikke i et presset sundhedssystem, for man kan ikke overholde den.
Klumme
9. august 2022

Humaniora bliver kun for de rige, hvis universiteterne fortsætter deres nyttemoral

Universiteterne prioriterer deres fag ud fra en nyttemoral, som ikke bidrager til at fremme social lighed mellem samfundsklasserne. Uddannelse er således en af de væsentligste udtryk for klasseopdeling, og på samme tid et middel til at opløse det
Universiteterne prioriterer deres fag ud fra en nyttemoral, som ikke bidrager til at fremme social lighed mellem samfundsklasserne. Uddannelse er således en af de væsentligste udtryk for klasseopdeling, og på samme tid et middel til at opløse det
Interview
30. juli 2022

S om manglende opgør med ulighed: Det vigtigste for en socialdemokrat er altid, at mennesker kommer i arbejde

Finansordfører for Socialdemokratiet Benny Engelbrecht anerkender, at regeringen ikke har gjort op med den stigende økonomiske ulighed i Danmark, men peger på, at ulighed også bør måles på andre måder
Den socialdemokratiske finansordfører Benny Engelbrecht anerkender, at uligheden ikke er steget, til trods for at netop det mål fremgår af forståelsespapiret, der blev aftalt mellem regeringen og støttepartier.
Kommentar
11. juli 2022

Fjern tolkegebyret i sundhedsvæsenet – det skaber ulighed i sundhed

Det kan ikke være rigtigt, at patienter med ringe danskkundskaber skal modtage dårligere behandling, blot fordi politikerne fejlagtigt tror, de ikke gider lære dansk. Det skal være slut med, at mennesker betaler for denne lov med deres helbred
»Alle de dårligdomme, vi tidligere har påpeget ville følge med tolkegebyret, er nu en realitet i sundhedsvæsenet,« skriver Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, og Bolette Friedrichsen, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.
Baggrund
27. juni 2022

Kvote 2 gør ikke op med social skævhed. Kan positiv særbehandling være vejen frem?

Optaget til de videregående uddannelser skal ændres, så det mindsker karakterræs i gymnasiet og social skævhed. Men regeringens forslag til et nyt optagesystem kan komme til at virke imod hensigten, mener eksperter og universiteter. Vi er dykket ned i kvote 2-problemet
Nyslåede studenter – her ved, og navnlig i, springvandet med Alspigen i Sønderborg fredag – vil ikke blive sorteret mindre socialt skævt med regeringens kvote 2-udspil, vurderer eksperter
Svigt i særforsorgen
17. maj 2022

’Løsagtighed’ blev brugt som argument for tvangsanbringelser helt op til 1950’erne, viser rapport om særforsorg

Uklare kriterier for anbringelse under åndssvageforsorgen undergravede de anbragtes retssikkerhed. Ofte indgik moralske vurderinger af de anbragtes seksualliv. Det viser Socialministeriets historiske udredning
Kvinder på en institutionen Lillemosegaard. Vurderingen af de anbragtes egnethed til at komme ud i samfundet byggede ofte på vurderinger af deres seksuelle forhold.
SVIGT I SÆRFORSORGEN
7. maj 2022

Handicaporganisationer: En undskyldning fra staten skal forbedre forholdene for handicappede

Det er ikke nok, hvis statsministeren giver en officiel undskyldning for vold, overgreb og vanrøgt, som tusinder af anbragte under særforsorgen blev udsat for gennem 50 år. Undskyldningen skal også bruges til at forbedre forholdene i dag, mener en række handicaporganisationer på baggrund af historisk udredning
Flere handicaporganisationer mener, staten bør give en undskyldning til borgere, der var anbragt under særforsorgen i 1933-80.

Sider