Emne

sociale ydelser

Kronik
9. januar 2014

Modellerne har helt taget magten

I de senere år er de sociale ydelser blevet sat ned, pensionsalderen hævet, efterlønnen skåret – alt sammen for at ’redde velfærden’ og beskytte dansk vækst mod mangel på arbejdskraft. Men de økonomiske prognoser, der lå til grund for beslutningerne, var fejlagtige. Det er på tide, at de økonomerne erkender deres fejl
I Finans- og Økonomiministeriet har man bestemt, at den fulde beskæftigelse er genetableret i god tid inden 2020. Heraf følger antagelsen om, at opsvinget altid er på vej.
Klumme
7. januar 2014

Vi bør gentænke forsørgerrollen

Jeg har haft økonomisk fællesskab med staten fire-fem gange så længe, som jeg har haft et økonomisk forhold til min mand. Hvorfor skal han og ikke staten så forsørge mig, hvis jeg bliver arbejdsløs i mere end to år?
Læserbrev
7. januar 2014

Det kan ikke betale sig at gå på arbejde

Som følge af verdens højeste skattetryk bliver over 17.000 danskere holdt for nar af systemet.
Leder
11. juli 2013

Pjece lapper intet

Fanger kontrolgrupperne en enlig i et »ægteskabslignende forhold«, er der penge at spare på kommunalbudgetterne. Et åbenlyst incitament til at bøje de i forvejen smidige regler på området
Nyhed
9. juli 2013

Ministerium udelader centrale oplysninger i ny vejledning

I går udsendte Socialministeriet to pjecer, der over for borgerne skal tydeliggøre, hvordan kommunerne skelner imellem at være enlig eller samlevende som modtager af sociale ydelser. Men pjecerne undlader at underette borgerne om helt elementære rettigheder og stiller sig derved på kommunernes side, lyder kritikken
Laily Abdeli Shired fik – som Information kunne fortælle i 2011 – frataget sine sociale ydelser, fordi kommunen ikke troede på, at den muslimske mor til fire var enlig. Afgørelsen beroede på en imams udtalelse om, at ’det ifølge sharialoven er ulovligt at få børn uden for ægteskabet’. Afgørelsen blev senere omstødt.
Kommentar
4. marts 2013

Rod i samlivet

Vi har behov for klare og gennemsigtige regler for, hvornår nogen lever i et ’samlivsforhold’. Ellers kan borgerne ikke indrette sig efter det
Læserbrev
20. februar 2013

Kommuner skal have klarere regler

Sagsbehandlere ender med at måtte arbejde ud fra tilgangen: skyldig i socialt bedrageri, indtil andet er bevist
Kommentar
9. februar 2013

På ’ægteskabslignende forsørgelse’ eller et liv i ensomhed

Enlige på sociale ydelser lever uden basal retssikkerhed. Med et pennestrøg kan kommunen fjerne ydelserne, hvis de vurderer, at man lever i et ’ægteskabslignende forhold’. Men de tager ofte fejl, og vi enlige på sociale ydelser må vælge tætte relationer fra eller leve i frygt for kommunens skøn
Kommentar
7. februar 2013

Giv de sårbare unge en værdig behandling

Starthjælpen blev afskaffet, fordi den skabte fattigdom og eksklusion. Men hvad med den lave ungeydelse for kontanthjælpsmodtagere, som man nu vil udvide til at gælde for unge under 30 år?

Sider

 • Kronik
  20. februar 2018

  Fleksjob er mere som et fængsel, end det er fleksibelt

  Intet i verden er gratis. Denne basale børnelærdom viste sig at være smerteligt sand, da jeg solgte mit privatliv og min tid til staten for at få et fleksjobbevis. Nu går jeg på arbejde, men må gå hjem for at lave ingenting. Er det prisen værd?
  Jeg er helt med på, at alle skal bidrage til samfundet, i det omfang det er muligt, og at offentlige ydelser har modkrav. Sådan skal det være. Men jeg har ikke været klar over, at man skal give køb på sin frihed og fritid til staten, i det sekund man modtager sit første fleksjobtillæg, skriver kronikøren Signe Madsen.
 • Kronik
  16. august 2019

  Når systemet møder flygtninge som svage afvigere, bliver de svage afvigere

  Som nytilkommen oplevede jeg selv at blive sat uden for samfundet og tvunget ned i ’de svages kasse’, så jeg passede til systemets tilbud. Mange kommer aldrig op fra den kasse igen. Hvorfor opfinde særlige ydelser for flygtninge, når de kunne få SU, mens de lærer dansk, spørger socialrådgiver Shadman Salih i dette debatindlæg
  Samfundet sætter altså bevidst eller ubevidst nytilkomne borgere uden for samfundet, og det bliver en kamp for både myndigheder og borgerne selv at få dem ind i samfundet. Denne kamp er ikke nem, og mange ender som tabere, skriver dagens kronikør.
 • Baggrund
  4. august 2015

  Hvor mange indlæggelser endnu, før Christina får førtidspension?

  Siden Christina Fleischer i 2008 blev sygemeldt med stress og endte med en psykiatrisk diagnose, har hun været indlagt 16 gange. Selv om hun har fået tilkendt invalidepension fra sit pensionsselskab, mener kommunen, at 46-årige Christina stadig har en arbejdsevne, så hun kan blive selvforsørgende
  46-årige Christina Fleischer har skizoaffektiv psykose, som er en forholdsvis sjældent forekommende tilstand, som er karakteriseret ved episodiske psykotiske episoder med depressive eller maniske træk, som optræder samtidig med skizofrene symptomer som f.eks. hørelses-hallucinationer og bizare vrangforestillinger.
 • Nyhed
  17. juni 2014

  Albertslund hemmeligholder regler for kommunens kontrolgruppe

  Medlem af socialudvalget i Albertslunds kommunalbestyrelse Helge Bo Jensen (EL) kan ikke få aktindsigt i de interne regler for kommunens egen kontrolgruppe
  Det er uacceptabelt, hvis kontrolteamet stiller spørgsmål, der på nogen måde berører borgernes seksualliv, mener Helge Bo Jensen, der er medlem af socialudvalget i Albertslund
 • Læserbrev
  15. oktober 2019

  Kontanthjælpsmodtager: Jobcentret udsætter mange af os for psykisk vold

  For langt hovedparten af os, der kommer på jobcentrene, bliver vold mod socialrådgivere aldrig en mulighed. Vi reagerer snarere indad, når mange af os udsættes for indirekte, statssanktioneret psykisk vold, skriver kontanthjælpsmodtager i dette debatindlæg
 • Nyhed
  16. februar 2019

  Forskere: Integrationsydelsen har skabt en ny fattigdom i Danmark

  Mennesker med lovligt ophold lever i dag i en form for fattigdom, som ikke er set siden Anden Verdenskrig, lyder det fra forskere. Årsagen er integrationsydelsen. Information sætter i ny serie fokus på den politisk skabte underklasse. I dag bringer vi fire interviews med familier, som lever på integrationsydelsen
  Areen Taher er på integrationsydelse og fortæller, i et interview med Information, at hendes økonomiske situation især rammer hendes børn: »Mine sønner vil gerne have nyt tøj og gå til svømning. Min lille dreng vil gerne spille klaver, men det er for dyrt. Min store søn har lige haft fødselsdag, og han ville gerne holde fødselsdag. Men jeg sagde nej, for det var for dyrt,«.
 • Kronik
  18. december 2015

  Vores velfærdsstat sætter folk på gaden

  Med nedskæringer i sociale ydelser og alt for dyre boliger er vi er ved at vække en uheldig tradition til live: Udsatte bliver hjemløse på grund af fattigdom
  I England fører en giftig blanding af arbejdsløshed, meget lave lønninger, dyre boliger og lave sociale ydelser også personer med ikke så alvorlige psykosociale problemer ud i hjemløshed. Og i Danmark er vi måske på vej samme sted hen, skriver dagens kronikør
 • Nyhed
  11. februar 2019

  Mor til syv måneder gammel datter har fået frataget sin kontanthjælp. Jurister kritiserer Randers Kommune for ikke at kende loven

  Det går ikke, at Randers Kommune siden september har stoppet kontanthjælpen til en familie og deres syv måneder gamle datter med henvisning til mandens forsørgerpligt, når han ikke må arbejde. Sådan lyder vurderingen fra to jurister om et kommunalt afslag til en ung kvinde med nedsat arbejdsevne. Og nu har Ankestyrelsen givet dem ret
  Det går ikke, at Randers Kommune siden september har stoppet kontanthjælpen til en familie og deres syv måneder gamle datter med henvisning til mandens forsørgerpligt, når han ikke må arbejde. Sådan lyder vurderingen fra to jurister om et kommunalt afslag til en ung kvinde med nedsat arbejdsevne. Og nu har Ankestyrelsen givet dem ret