Emne

sociale ydelser

Det kan ikke betale sig at gå på arbejde

Som følge af verdens højeste skattetryk bliver over 17.000 danskere holdt for nar af systemet.

Pjece lapper intet

Fanger kontrolgrupperne en enlig i et »ægteskabslignende forhold«, er der penge at spare på kommunalbudgetterne. Et åbenlyst incitament til at bøje de i forvejen smidige regler på området

Ministerium udelader centrale oplysninger i ny vejledning

I går udsendte Socialministeriet to pjecer, der over for borgerne skal tydeliggøre, hvordan kommunerne skelner imellem at være enlig eller samlevende som modtager af sociale ydelser. Men pjecerne undlader at underette borgerne om helt elementære rettigheder og stiller sig derved på kommunernes side, lyder kritikken

Rod i samlivet

Vi har behov for klare og gennemsigtige regler for, hvornår nogen lever i et ’samlivsforhold’. Ellers kan borgerne ikke indrette sig efter det

Kommuner skal have klarere regler

Sagsbehandlere ender med at måtte arbejde ud fra tilgangen: skyldig i socialt bedrageri, indtil andet er bevist

På ’ægteskabslignende forsørgelse’ eller et liv i ensomhed

Enlige på sociale ydelser lever uden basal retssikkerhed. Med et pennestrøg kan kommunen fjerne ydelserne, hvis de vurderer, at man lever i et ’ægteskabslignende forhold’. Men de tager ofte fejl, og vi enlige på sociale ydelser må vælge tætte relationer fra eller leve i frygt for kommunens skøn

Giv de sårbare unge en værdig behandling

Starthjælpen blev afskaffet, fordi den skabte fattigdom og eksklusion. Men hvad med den lave ungeydelse for kontanthjælpsmodtagere, som man nu vil udvide til at gælde for unge under 30 år?

Sider

Mest læste

  1. Intet i verden er gratis. Denne basale børnelærdom viste sig at være smerteligt sand, da jeg solgte mit privatliv og min tid til staten for at få et fleksjobbevis. Nu går jeg på arbejde, men må gå hjem for at lave ingenting. Er det prisen værd?
  2. Som nytilkommen oplevede jeg selv at blive sat uden for samfundet og tvunget ned i ’de svages kasse’, så jeg passede til systemets tilbud. Mange kommer aldrig op fra den kasse igen. Hvorfor opfinde særlige ydelser for flygtninge, når de kunne få SU, mens de lærer dansk, spørger socialrådgiver Shadman Salih i dette debatindlæg
  3. Siden Christina Fleischer i 2008 blev sygemeldt med stress og endte med en psykiatrisk diagnose, har hun været indlagt 16 gange. Selv om hun har fået tilkendt invalidepension fra sit pensionsselskab, mener kommunen, at 46-årige Christina stadig har en arbejdsevne, så hun kan blive selvforsørgende
  4. Som følge af verdens højeste skattetryk bliver over 17.000 danskere holdt for nar af systemet.
  5. Medlem af socialudvalget i Albertslunds kommunalbestyrelse Helge Bo Jensen (EL) kan ikke få aktindsigt i de interne regler for kommunens egen kontrolgruppe
  6. Mennesker med lovligt ophold lever i dag i en form for fattigdom, som ikke er set siden Anden Verdenskrig, lyder det fra forskere. Årsagen er integrationsydelsen. Information sætter i ny serie fokus på den politisk skabte underklasse. I dag bringer vi fire interviews med familier, som lever på integrationsydelsen
  7. Det er slut med at tro, at der kommer flere i arbejde, hvis vi sænker velfærdsydelserne yderligere. Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der i stedet vil have fokus på, hvordan man får et ’kvalificeret arbejdsudbud’ igennem nye typer reformer, der fokuserer på at løfte folk ind på arbejdsmarkedet
  8. Onsdag indledte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard forhandlinger om en hjælpepakke til de hårdest trængte familier på kontanthjælp og integrationsydelse. Regeringen og SF er enige om, at de enlige forsørgere er en særlig prioritet. Ministeren slår samtidig fast, at den midlertidige tillægsydelse ikke kommer til at ’løse alle problemer med børnefattigdom’