Emne

sociale ydelser

Vi bør gentænke forsørgerrollen

Jeg har haft økonomisk fællesskab med staten fire-fem gange så længe, som jeg har haft et økonomisk forhold til min mand. Hvorfor skal han og ikke staten så forsørge mig, hvis jeg bliver arbejdsløs i mere end to år?

Det kan ikke betale sig at gå på arbejde

Som følge af verdens højeste skattetryk bliver over 17.000 danskere holdt for nar af systemet.

Pjece lapper intet

Fanger kontrolgrupperne en enlig i et »ægteskabslignende forhold«, er der penge at spare på kommunalbudgetterne. Et åbenlyst incitament til at bøje de i forvejen smidige regler på området

Ministerium udelader centrale oplysninger i ny vejledning

I går udsendte Socialministeriet to pjecer, der over for borgerne skal tydeliggøre, hvordan kommunerne skelner imellem at være enlig eller samlevende som modtager af sociale ydelser. Men pjecerne undlader at underette borgerne om helt elementære rettigheder og stiller sig derved på kommunernes side, lyder kritikken

Rod i samlivet

Vi har behov for klare og gennemsigtige regler for, hvornår nogen lever i et ’samlivsforhold’. Ellers kan borgerne ikke indrette sig efter det

Kommuner skal have klarere regler

Sagsbehandlere ender med at måtte arbejde ud fra tilgangen: skyldig i socialt bedrageri, indtil andet er bevist

På ’ægteskabslignende forsørgelse’ eller et liv i ensomhed

Enlige på sociale ydelser lever uden basal retssikkerhed. Med et pennestrøg kan kommunen fjerne ydelserne, hvis de vurderer, at man lever i et ’ægteskabslignende forhold’. Men de tager ofte fejl, og vi enlige på sociale ydelser må vælge tætte relationer fra eller leve i frygt for kommunens skøn

Giv de sårbare unge en værdig behandling

Starthjælpen blev afskaffet, fordi den skabte fattigdom og eksklusion. Men hvad med den lave ungeydelse for kontanthjælpsmodtagere, som man nu vil udvide til at gælde for unge under 30 år?

Sider

Mest læste

  1. S-regeringen spiller højt spil over for støttepartierne ved nu at skrue helt ned for forventningerne til en større socialreform af de laveste ydelser. Til gengæld har regeringen samtidig givet sig i slagsmålet om klimadelmål i 2025 og dermed forsøgt at dæmpe de voksende spændinger
  2. Intet i verden er gratis. Denne basale børnelærdom viste sig at være smerteligt sand, da jeg solgte mit privatliv og min tid til staten for at få et fleksjobbevis. Nu går jeg på arbejde, men må gå hjem for at lave ingenting. Er det prisen værd?
  3. Med nedskæringer i sociale ydelser og alt for dyre boliger er vi er ved at vække en uheldig tradition til live: Udsatte bliver hjemløse på grund af fattigdom
  4. Det er ikke nemt at forklare, at udlændinge skal have adgang til alle sociale ydelser, når der i mange brancher systematisk fyres danskere og ansættes udlændinge på ringere vilkår
  5. Pyt med at de rige er blevet endnu rigere, problemet er, at den fattigste tiendedel er blevet fattigere de seneste ti år. Det er ikke bare synd for dem, men for os alle sammen
  6. Siden Christina Fleischer i 2008 blev sygemeldt med stress og endte med en psykiatrisk diagnose, har hun været indlagt 16 gange. Selv om hun har fået tilkendt invalidepension fra sit pensionsselskab, mener kommunen, at 46-årige Christina stadig har en arbejdsevne, så hun kan blive selvforsørgende
  7. Det er slut med at tro, at der kommer flere i arbejde, hvis vi sænker velfærdsydelserne yderligere. Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der i stedet vil have fokus på, hvordan man får et ’kvalificeret arbejdsudbud’ igennem nye typer reformer, der fokuserer på at løfte folk ind på arbejdsmarkedet
  8. Som følge af verdens højeste skattetryk bliver over 17.000 danskere holdt for nar af systemet.