Emne

socialrådgivere

Pressede socialrådgivere svigter udsatte unge

Som en konsekvens af et enormt arbejdspres har socialrådgivere i Aarhus Kommune i næsten tusind tilfælde systematisk overskredet lovpligtige frister for at hjælpe socialt udsatte unge. En meget alvorlig sag, vurderer juridisk ekspert

En landsdækkende tendens

Det er ikke kun i Aarhus, at socialrådgiverne har svært ved at leve op til kravene for at hjælpe de aktivitetsparate unge, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening

’Vi har gjort det så godt, vi kunne’

I Aarhus Kommune har man løbende været i dialog for at hjælpe socialrådgiverne, der nu får tildelt flere ressourcer, siger centerchef i Job og Uddannelse Claus Bislev og Hans Halvorsen (S), der er formand i Beskæftigelsesudvalget i Aarhus Kommune

Udsatte unge rådner op i et system, der ikke kan rumme dem

Man skal tage ansvar for sit eget og udnytte samfundets muligheder, lyder det. Men hvor er omsorgen og respekten for de unge mennesker, som ikke har andre muligheder end dem, systemet opstiller?

Duellen: Teori fremmer forståelsen af virkeligheden

Socialrådgiverfaget er ikke blevet for teoritungt. Det er centralt med en stærk teoretisk ballast, og det styrker samtalen med borgeren, mener socialrådgivernes formand

Duellen: ’Det er ikke noget, vi piber over’

Der er en uligevægt i den offentlige debat om socialrådgivernes arbejde, mener tillidsrepræsentant. Dagligdagen er fuld af skøn og dilemmaer

Duellen: ’Vi må leve med stenkast’

Tavshedspligten gør det svært for socialrådgivere at fortælle om deres arbejdsvilkår. Men det er vigtigt, at folk forstår de rammer, de arbejder under, mener Bettina Post

Den dårlige og den gode socialrådgiver er en og samme person

Sager om svigtede og mishandlede børn giver anledning til voldsom kritik af socialrådgiverens rolle. Men sagerne er så komplekse og så mange, at alle socialrådgivere oplever at være en succes i den ene sag og en fiasko i den anden

Socialrådgivere på skoler hjælper udsatte børn

Københavns Kommune har netop evalueret ordning, der placerer socialrådgivere ude på skolerne for at sikre tidlig indsats mod sociale problemer. 99 procent af fagpersonerne er tilfredse, og borgmestre opfordrer til at udbrede ordningen til hele landet

Socialrådgivere: Der skal ryddes op i sanktionsregler

Regeringen er netop nu ved at lukke forhandlingerne om kontanthjælpsreformen. Mens dele af oppositionen ønskernye sank-tionsformer over for kontanthjælpsmodtagere, der ikke overholder reglerne, appellerer Socialrådgiverforeningen til, at forligskredsen rydder op i det nuværende sanktionssystem

Sider

Mest læste

  1. Vi må ikke lade de groveste sager sætte dagsordenen for hele vores indsats over for børn, der har vanskeligheder. Nogle anbringelser er nødvendige, men forskningen viser, at de fleste har bedre af at blive støttet hjemme, skriver professor emeritus i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen og lektor emeritus i sociologi Morten Ejrnæs i dette debatindlæg
  2. Flere socialrådgivere peger i ny rundspørge for Dansk Socialrådgiverforening på, at lave ydelser skaber fattigdom og gør det svært at arbejde med borgernes øvrige problemstillinger. Og det problem bliver ikke løst af Ydelseskommissionens anbefalinger, advarer formanden
  3. Jeg vil gerne kunne engagere mig i de enkelte sager og forsøge at forstå den enkelte klients problemer som unikke og særlige, men i en travl hverdag er dette blot ønsketænkning, for det administrative arbejde fylder så meget, at der ikke er tid til hver enkel klients problem
  4. Sager om svigtede og mishandlede børn giver anledning til voldsom kritik af socialrådgiverens rolle. Men sagerne er så komplekse og så mange, at alle socialrådgivere oplever at være en succes i den ene sag og en fiasko i den anden
  5. Politikerne strammer straffeloven som aldrig før. Udviklingen startede allerede under Nyrup-regeringen og er kun accellereret yderligere siden regeringsskiftet. Men i dag er danskernes risiko for at ende som ofre ikke større, end den var for 20 år siden, siger en af Danmarks fremmeste eksperter på området. Også danskernes bekymring for kriminalitet er faldet, mener Britta Kyvsgaard, chef for Justitsministeriets Forskningsenhed
  6. Kritikere af førtidspensionsreformen ønsker, at sagsbehandlerne gør oprør mod lovgivningens krav. Men som socialrådgiver er jeg ansat til at føre loven ud i virkeligheden. Alt andet ville være vejen til anarki
  7. Hvis kriminelle skal undgå tilbagefald, er det afgørende, at partneren venter på den anden side af muren. Men hvordan tilgiver man, at kæresten har begået narkokriminalitet eller sågar drab? Og hvordan overlever intimiteten i fængslernes flittigt benyttede besøgsrum?
  8. De tyske skoler deler i fjerde klasse sine elever op i vindere og tabere. De svageste samles i den såkaldte Hauptschule, der sjældent fører til uddannelse og arbejde. Det rammer især indvandrerbørnene, som i visse kvarterer udgør 90 procent af eleverne. Eleverne risikerer at blive Tysklands nye underklasse, mener kritikere og efterlyser et opgør med det tredelte skolesystem