Emne

socialrådgivere

'Hvis vi ikke tager konflikten, skal buschaufføren'

På en weekend stjal fire unge fra døgninstitutionen Nexus fire biler og begik indbrud hos en nabo. Hvis regeringens nye beføjelser om at låse kriminelle børn og unge inde i op til 30 dage var trådt i kraft, kunne det have været forhindret, mener personalet på Nexus, der er glade for de nye regler

Kommunerne får kritik for elendig sagsbehandling

Sagsbehandlerne i kommunerne har alt for travlt og tilbyder ikke den vejledning, som borgerne har krav på. Det mener Dansk Socialrådgiverforening. KL og socialministeren afviser kritikken

Danske soldater forlader Afghanistan i utide

198 danske soldater er på to og et halvt år blevet hjemsendt fra Afghanistan før tid. Mange er unge mænd, der aldrig burde have været sendt af sted, vurderer militærpsykolog. Forsvaret mener, der er tale om enkeltsager, men beklager ressourcespild

Omfavn bemyndigelsen

Myndighederne bør se det som en gave, at borgerne er mere bevidste om deres egne rettigheder og muligheder

Socialrådgivere presset til at bøje loven

Hver anden socialrådgiver oplever, at økonomiske hensyn vejer tungere end barnets tarv. Og det strider imod serviceloven. Socialrådgivere frygter endnu hårdere pres efter ny spareplan

Barnets Reform giver kommunerne frit spil

Barnets Reform, som blev fremsat i går, giver kommunerne større råderum og færre krav - et råderum kommunerne kan bruge til at omgå reglerne, påpeger kritiker

Gør op med den splittede forvaltning

Borgere med psykosociale problemer får ikke den gode og individuelle indsats, de har krav på, da dansk lovgivning og skarpt adskilte forvaltninger gør det nærmest umuligt for socialrådgivere at støtte socialpsykiatriske borgere i deres hverdag. Udtalelse fra ny social-minister giver håb om forbedring

Socialrådgivere modarbejder beskæftigelsespolitikken

Beskæftigelsespolitikkens meget stramme regler - og entydige fokus på arbejde - frustrerer socialrådgiverne, som af og til bryder de regler, som de anser for meningsløse. Det konkluderer et nyt speciale

Lille baby Thor som eksempel

Netop fordi beslutningen om tvangsfjernelse eller ej har så stor betydning, er det imidlertid afgørende, at der ikke kan sættes en finger på det udredningsarbejde og grundlag, som myndighederne træffer afgørelsen ud fra

Slægtsplejefamilier får ringere hjælp fra kommunerne

Når et barn anbringes hos nær familie, får familien en ringere hjælp fra kommunen, end traditionelle plejefamilier gør, til trods for at slægtsplejefamilierne generelt har færre ressourcer. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

Sider

Mest læste

  1. Flere socialrådgivere peger i ny rundspørge for Dansk Socialrådgiverforening på, at lave ydelser skaber fattigdom og gør det svært at arbejde med borgernes øvrige problemstillinger. Og det problem bliver ikke løst af Ydelseskommissionens anbefalinger, advarer formanden
  2. Vi må ikke lade de groveste sager sætte dagsordenen for hele vores indsats over for børn, der har vanskeligheder. Nogle anbringelser er nødvendige, men forskningen viser, at de fleste har bedre af at blive støttet hjemme, skriver professor emeritus i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen og lektor emeritus i sociologi Morten Ejrnæs i dette debatindlæg
  3. Jeg vil gerne kunne engagere mig i de enkelte sager og forsøge at forstå den enkelte klients problemer som unikke og særlige, men i en travl hverdag er dette blot ønsketænkning, for det administrative arbejde fylder så meget, at der ikke er tid til hver enkel klients problem
  4. Sager om svigtede og mishandlede børn giver anledning til voldsom kritik af socialrådgiverens rolle. Men sagerne er så komplekse og så mange, at alle socialrådgivere oplever at være en succes i den ene sag og en fiasko i den anden
  5. Politikerne strammer straffeloven som aldrig før. Udviklingen startede allerede under Nyrup-regeringen og er kun accellereret yderligere siden regeringsskiftet. Men i dag er danskernes risiko for at ende som ofre ikke større, end den var for 20 år siden, siger en af Danmarks fremmeste eksperter på området. Også danskernes bekymring for kriminalitet er faldet, mener Britta Kyvsgaard, chef for Justitsministeriets Forskningsenhed
  6. Den seneste tids reformer på beskæftigelsesområdet har ikke virket optimalt. Udsatte borgere bliver desperate og tyer i yderste konsekvens til vold. På jobcentrene opruster man sikkerheden. Hele situationen er uholdbar og bør føre til eftertanke hos politikerne, skriver Sarah McLeman-Hasselgaard fra Den Sociale Retshjælps Fond i dette debatindlæg
  7. Hvis kriminelle skal undgå tilbagefald, er det afgørende, at partneren venter på den anden side af muren. Men hvordan tilgiver man, at kæresten har begået narkokriminalitet eller sågar drab? Og hvordan overlever intimiteten i fængslernes flittigt benyttede besøgsrum?
  8. Kritikere af førtidspensionsreformen ønsker, at sagsbehandlerne gør oprør mod lovgivningens krav. Men som socialrådgiver er jeg ansat til at føre loven ud i virkeligheden. Alt andet ville være vejen til anarki