Emne

socialt udsatte

Socialpolitisk apartheid

Regeringen forskelsbehandler borgerne i Danmark. Dermed bryder regeringen afgørende med ét af retsstatens helt grundlæggende præmisser.

Forældreaftaler mod druk fordoblet

Forældre laver fælles alkoholregler for deres børn som aldrig før. Med præventiv succes

Det er klassisk dramatik

Retsdramaet er som en god boksekamp, siger Lars K. Andersen, en af forfatterne bag TV2’s nye dramaserie, ’Forsvar’, der begynder søndag

LÆSERDEBAT

Værdikamp *»Det er jo netop dette partis styrke, at det ser ganske bort fra sund fornuft og i stedet appellerer til folkets instinker. Hertil hører både intelligens og viljestyrke, hvis man skal gennemføre det så konsekvent, som disse fyre har gjort...

Psykisk syge vansmægter på sygehuse

Færdigbehandlede patienter venter et halvt år på sygehusene, før de udskrives

Følelser skal være tilladt

Det tekniske menneskesyn gennemsyrer det sociale og psykiatriske system, mener socialoverlæge Preben Brandt, der opfordrer systemerne til en grundig selvransagelse

Dybere at falde

Noget er gået galt et sted i psykiatriens decentralisering væk fra de store statsanstalter. Måske er stigningen i behandlingsdomme for psykisk syge et pejlemærke for en forråelse af kulturen

Psykisk syge ladt i stikken

Det net, der er tiltænkt at samle de svagest stillede psykisk syge op, fungerer ikke. Formanden for Rådet for Socialt Udsatte kalder det en ’skandale’

Købesexforbud nytter ikke

Forbud mod købe-sex er symbol-lovgivning, men alligevel nødvendig, mener mandeforsker. Hæmsko for social indsats, lyder modsvar fra prostitutionsekspert

Skraldemand for det offentlige

Ud over umiddelbart at være til hjælp, er de frivillige organisationer gode pressions-grupper, der kan tale for de svage, der måske ikke selv kan overkomme at hæve røsten, gøre oprør eller sige systemet imod

Sider

Mest læste

  1. Midler til de boligsociale indsatser i almene boligområder, hvor der arbejdes med at forebygge kriminalitet, skabe tryghed og få unge i arbejde, er blevet kraftigt beskåret som led i parallelsamfundspakken og boligaftalen for 2020. Almene Boliger advarer om, at det kan få store konsekvenser for udsatte områder, mens boligministeren hellere vil have »velfærdsstat« end »projektmageri«
  2. En rapport fra OECD slår fast, at forskellen mellem de rigeste og de fattigste i Danmark fortsat vokser. Uligheden er en trussel mod den danske velfærdsmodel, lyder det fra eksperter
  3. Selv om både Rigsadvokaten og justitsministeren flere gange har indskærpet lovgivningen, fortsætter politiet med at give bøder til stofbrugere, der ifølge loven kan nøjes med en advarsel. Det viser materiale, som retshjælpen Gadejuristen har fået aktindsigt i hos Rigsadvokaten
  4. Trods ti års kendskab til problemet, dør socialt udsatte 19 år før andre, mere end halvdelen har langvarig sygdom, og hver anden er stresset i hverdagen. Ny rapport afdækker, at de føler sig stigmatiseret og misforstået i det etablerede sundhedsvæsen
  5. Når Holbæk Kommune henviser til sharialoven i deres afgørelse om socialt bedrageri, er de ikke alene om det. Alle landets kontrolgrupper bliver tilbudt officielle kurser, hvor de bl.a. bliver belært om, at muslimer ikke må få børn uden for ægteskab. Diskriminerende og elendig retspraksis, mener eksperter
  6. ’Min familie’ er fortællingen om Jonathan, der vokser op med en fraværende mor og en voldelig stedfar. Og om et system, der ikke passer godt nok på ham. Med romanen vil Sebastian Bune beskrive den særlige ensomhed og ude-af-trit-erfaring, det socialt udsatte barn vokser op med
  7. Den typiske prostitutionskunde er grim, overvægtig, klam og småpervers – tror vi. Ny dansk undersøgelse viser noget helt andet
  8. Det ellers rige Tyskland har de seneste år oplevet et boom af hjemløse. Et stigende antal østeuropæere og flygtninge udgør en del af forklaringen, men især det pressede boligmarked har fået hjemløsheden til at ramme almindelige middelklassemennesker i akutte livsproblemer som Sonja og Simone fra Berlin