Emne

socialt udsatte

LÆSERDEBAT

Mød op, så møder I læreren *Et af argumenterne for de mange strejker blandt gymnasieeleverne er, at der er for lidt tid med gymnasielærerne. Måske kunne eleverne begynde med at møde op til undervisningen...

Socialpolitisk apartheid

Regeringen forskelsbehandler borgerne i Danmark. Dermed bryder regeringen afgørende med ét af retsstatens helt grundlæggende præmisser.

Forældreaftaler mod druk fordoblet

Forældre laver fælles alkoholregler for deres børn som aldrig før. Med præventiv succes

Det er klassisk dramatik

Retsdramaet er som en god boksekamp, siger Lars K. Andersen, en af forfatterne bag TV2’s nye dramaserie, ’Forsvar’, der begynder søndag

LÆSERDEBAT

Værdikamp *»Det er jo netop dette partis styrke, at det ser ganske bort fra sund fornuft og i stedet appellerer til folkets instinker. Hertil hører både intelligens og viljestyrke, hvis man skal gennemføre det så konsekvent, som disse fyre har gjort...

Psykisk syge vansmægter på sygehuse

Færdigbehandlede patienter venter et halvt år på sygehusene, før de udskrives

Følelser skal være tilladt

Det tekniske menneskesyn gennemsyrer det sociale og psykiatriske system, mener socialoverlæge Preben Brandt, der opfordrer systemerne til en grundig selvransagelse

Dybere at falde

Noget er gået galt et sted i psykiatriens decentralisering væk fra de store statsanstalter. Måske er stigningen i behandlingsdomme for psykisk syge et pejlemærke for en forråelse af kulturen

Psykisk syge ladt i stikken

Det net, der er tiltænkt at samle de svagest stillede psykisk syge op, fungerer ikke. Formanden for Rådet for Socialt Udsatte kalder det en ’skandale’

Købesexforbud nytter ikke

Forbud mod købe-sex er symbol-lovgivning, men alligevel nødvendig, mener mandeforsker. Hæmsko for social indsats, lyder modsvar fra prostitutionsekspert

Sider

Mest læste

  1. Når indsatte løslades, møder de et vildnis af offentlige instanser, som er vanskelige at navigere i, og det øger risikoen for tilbagefald til kriminalitet. Der er brug for at investere i, at det bliver nemmere for dem at blive en del af samfundet igen, skriver Julie Jørgensen, Jakob Riis Munch og Ninna Petersen fra Den Sociale Retshjælps Fond
  2. En rapport fra OECD slår fast, at forskellen mellem de rigeste og de fattigste i Danmark fortsat vokser. Uligheden er en trussel mod den danske velfærdsmodel, lyder det fra eksperter
  3. Under nedlukningen har natcafeen Café Klare for kvindelige hjemløse haft døgnåbent. Information besøgte cafeen op til genåbningen i sidste uge, hvor kvinderne igen skulle klare sig på gaden i dagtimerne
  4. Michael Hansen – kendt som Krølle – fik efter en årelang kamp tilkendt førtidspension i sidste måned. Men han levede ikke længe nok til at få den første udbetaling. Forinden døde han i en alder af 49 år efter et hårdt liv som stofmisbruger.
  5. Mine blå mærker forsvandt sammen med relationen til min mor. Men når mørket faldt på, kom tvivlen snigende. Så lå jeg dér i min seng på førstesalen i et røvkedeligt hus i en røvkedelig by og følte, at det var mig, der havde svigtet
  6. Selv om både Rigsadvokaten og justitsministeren flere gange har indskærpet lovgivningen, fortsætter politiet med at give bøder til stofbrugere, der ifølge loven kan nøjes med en advarsel. Det viser materiale, som retshjælpen Gadejuristen har fået aktindsigt i hos Rigsadvokaten
  7. Velfærdsstaten har en tendens til at beskrive hjemløse med passive termer, som om de ingen kontrol har over deres egen skæbne. Det kan både skabe en problematisk tendens til at fralægge dem alt ansvar og skabe nogle urealistiske forventninger til de hjemløse, skriver professor Ole Thyssen i denne kronik
  8. ’Min familie’ er fortællingen om Jonathan, der vokser op med en fraværende mor og en voldelig stedfar. Og om et system, der ikke passer godt nok på ham. Med romanen vil Sebastian Bune beskrive den særlige ensomhed og ude-af-trit-erfaring, det socialt udsatte barn vokser op med