Emne

søkrigshistorie

Anmeldelse
27. december 2003

På havsens bund

Marinearkæologi – fag, handling og bred historie
31. marts 2001

Som tabte på Kongedybet

Intermetzo Næppe mange andre nationer end den danske har en så udpræget evne til nationalt selvbedrag. Især hvad angår forestillingen om, at danskerne ikke på nogen måde – og som omgivende og fjernere folkeslag – lider under selvbedragets forbandelse, men derimod ejer et eget ærligt og sundt forhold til fortiden...