Emne

solidaritet

I en ny virkelighed

Hvad siger mon de arbejdsløse, der fra årsskiftet mister retten til dagpenge, til Helle Thorning-Schmidts krisefortælling?

Under krisen

Et velfungerende samfund skal kendes på dets vilje til at give forholdsmæssigt mest til dem, der i forvejen har forholdsmæssigt mindst. Det er det grundlag, hele vores velfærdssamfund er bygget på

Mangfoldigheden er et røgslør

Det klinger hult at høre forældre/forbrugere råbe højt om sammenhængskraft i en tid med hysterisk stigende individualisme. At mangfoldigheden skulle være en forudsætning for sammenhængskraft, dannelse og bruddet med den sociale arv er det rene nonsens. Debatten dækker bare over nedskæringer

Genbrugsapoteket, kartoffelbevægelsen og kampen for et radikalt nyt fællesskab

Krisen skaber enorme huller i det græske samfund. Men hvor staten kolapser, vokser en ny selvorganisering frem; ikke til erstatning for velfærdssamfundet, men til genopbygning af det. Selvorganiseringen, der dækker alt fra sundhed over fødevare- og energiforsyning til advokathjælp og undervisning, er nøglen til fremtidige radikale forandringer af det græske samfund, forklarer venstrefløjsaktivist

Ingen tager EU’s parti

EU’s budgetforhandlinger drejer sig kun om medlemslandenes særinteresser: ’Det ville give meget mere mening, hvis man i EU-Parlamentet diskuterede, hvor meget der skal opkræves i EU-skat,’ mener EU-forsker Thomas Klau

Privatskoler skal være gratis

Det ville føre til et ramaskrig, hvis privatskolernes vilkår blev indført på andre områder. Ingen ville acceptere, hvis nogle grupper mod en ret beskeden ekstrabetaling kunne få bedre børnepasning, ældrepleje eller hospitalsbehandling i et system, hvor private aktører selv kunne bestemme, hvem der skulle have adgang til hvilke ydelser.

Fagforeninger: Unge bør være solidariske

Harald Børsting: »Det er solidarisk, hvis vi siger, at de unge lige et øjeblik skal træde til side for de medborgere, som snart mister deres økonomiske grundlag.«

Projektmennesket, det rationelle menneske og rettighedsbæreren

Dagpengedebatten handler ikke blot om mennesker af kød og blod, der trues på deres eksistensgrundlag. Hvad der ligeledes er på spil, er en værdikamp om hvilket menneskesyn, der skal stå i centrum for vores velfærdssamfund

Smid neuroserne, København

Jeg drømmer om fællesskab og mennesker, der hjælper hinanden på trods. I DR-programmet ’Mit publikum’ får jeg en opvisning i menneskelighed, der efterlader mig nærmest lykkelig og ret venstreorienteret

Fagbevægelsen er helt væk

Afstanden mellem fagforeningen og den enkelte er blevet afgrundsdyb. I gamle dage var den personlige kontakt til fagforeningen en vigtig del af medlemskabet. I dag er den svær at finde, mener dagens kronikør

Sider

Mest læste

  1. Argentinerne samles i morgen på Plaza de Mayo i Buenos Aires for at mindes trediveårsdagen for det sorteste kapitel i landets historie
  2. Det moderne samfunds arbejdsdeling gør os til større individualister, men den gør os også mere solidariske, mener solidaritetens 'far', Emile Durkheim Sociologi Hvordan står det til med solidariteten i det moderne velfærdssamfund? Er vi blevet til en flok individualister, der er mere optagede af vores eget ve og vel end af naboens? I moderne sociologi er det en udbredt antagelse, at der i det moderne, eller senmoderne, samfund er sket en omfattende kulturel frisættelse, der har løsnet vores bindinger til de gamle fællesskaber: kirken, familien, lokalsamfundet, de sociale klasser, partiforeningen...
  3. Strengere straffe forhindrer ikke forbrydelser, så hvorfor kræver politikere gang på gang straffene skærpet, alt imens fængslerne i stigende grad fungerer som velfærdssamfundets skraldeplads?
  4. Når unge bebrejder sig selv for deres nederlag, er det et billede på den generelle mentalitetsændring, samfundet har gennemgået i sidste årti. Her spillede opsving og øget individualisering en stor rolle. Men krisen er godt i gang med at ændre de unges indstilling, mener kultursociolog
  5. Det er slående, at Asien, Latinamerika og Afrika led alvorlige tilbageslag fra 1997 til 1999, hvorimod USA’s og EU’s multinationale selskaber ekspanderede
  6. Den Olympiske Våbenhvile er blevet anerkendt af 150 statsoverhoveder. Sporten kan bruges som et præventivt middel til at skabe fred
  7. Hvornår har vi sidst set en ungdomsdemonstration i København, der handlede om andet end de unge selv?
  8. Hvorfor begik Erik selvmord? Tv-serien ’Krøniken’ viste os Eriks forsøg på at vinde faderens anerkendelse. Vi håbede desperat, at faderen ville indrømme Erik den anerkendelse, alle hans bestræbelser gik ud på at opnå. Men nej